Čeština Pусский Polski English Deutsch Français Español Italiano
Zavřít
Diskuse » Diskuse k TSOTato diskuse již byla uzavřena - není možné vkládat příspěvky.   
rebel
18.04.2017, 00:56:07
jaké zlo má prioritu při jeho odstranění?
Reagovat

Např. v práci máme malé zlo, když třeba vedoucí falšuje úřední záznamy a dělá šikanu. Máme i velké zlo, jako je třeba válečné vraždění civilistů ve jménu nějakého vyššího dobra, vyššího cíle, pro dobro národa, státu atp.....(jak to nazývají vládcové).


Jde mi o to, že jestli se neudělá pořádek už v malém, někde na pracovišti, ve městě atp., tak potom je válka jen nějakým vyšším stupněm zla, protože lidé zavčasu neudělali pořádek v malém.


Co je důležitější? Udělat pořádek v malém, v drobnostech, a nebo se musí začít dělat nejprve pořádek ve velkém? Přestat ničit občany atp. Skončit s válkama? Ale na to občan nemá moc a politici naopak takové velké podporují. Takže asi rušit nejprve malé zlo? Jen to, na co máme vliv. My nemůžeme zastavit válku v Syrii, ale můžeme přestat napadat kolegu v práci...s čím tedy začít, s malým či velkým zlem?

Justinián Crakenkreutz
18.04.2017, 10:27:40
RE:
Reagovat

Vlastní odstranění svého zla má prioritu. Vedoucí v práci dělá malé zlo, protože jeho ego musí dělat "pořádky" podle stanovených norem  "Já Pán-ostatní blbci"... Dále se ve světě z těch malých teplých šéfiků kumuluje Zlo,až k chudákovy


Trumpovy, který ze strachu ze zla staví zdi,pouští rakety a kdo ví co ještě...


 

zmp
19.04.2017, 09:39:00
RE:
Reagovat

Velké i malé zlo má stejné kořeny (pudy, ego, nerozum, nedobrá vůle).


Staré lidové přísloví praví: „Zameť si nejdříve před svým prahem!“


Porádek můžeme dělat jen tam, kde můžeme, nikoliv tam, kde nemůžeme. Chceme-li udělat pořádek najedříve u sousedů, nutně se dopustíme vyššího zla...

rebel
16.04.2017, 14:37:27
presentace TSO
Reagovat

Jestliže nyní v totalitě má člověk cca 1% ze své výplaty pro sebe, ostatní odvede státu na daních, dá se říci, že člověk bude mít po zmizení státu 100 násobnou vyšší kupní sílu?


Normální reakce člověka ale bude: K čemu ale člověkovi bud 100x vyyší kupní síl?


Lépe tedy je asi říci, že člověkovi obecně bude v TSO asi stačit pracovat 1% (kdyby 10%) toho, co pracuje dnes v totalitě a bude mít stejnou životní úroveň v případě, že tu nebude stát.


Tedy jinými slovy, dá se říci, že člověk bude mít cca 4 hodinový pracovní týden k zajištění svých zžp v obci.


Nebo je to vhodné formulovat jinak, aby to bylo srozumitelné, že pro občany je TSO výhodnější?


 

zmp
17.04.2017, 11:04:04
RE:
Reagovat

Zbaví-li se lidé v TSO parazitů, jakoby jejich práce získala stonásobnou hodotu. Nebudöu-li nadále žít jen pro konzum, budou muset pro zabezpečení svých ZŽP vynaložit stonásobně menší pracovní úsilí, čímž mohou získat spoustu volného času pro svůj osobní, rodinný a společenský vývoj. Pak bude jen na nich, zda svůj čas promrhají nebo využijí smysluplně...

rebel
14.04.2017, 13:25:57
přepočítávání zpp (v různých pracovních pozicích) na nějaké zžp?
Reagovat

Budou v obci TSO lidé chodit do práce, aby si mohli koupit třeba nějaké věci nad zžp. Tato měna volného trhu bude vydávaná producenty. Jak bude spolupracovat obec a banka? Tedy politická a ekonomická organizace?


Přece měna obce nemůže jít mimo obec?


Obec eviduje pouze zpp a zžp?


Když budou mít občané obce TSO za základní pracovní povinnost nějaké základní životní potřeby, jak se budou rozdělovat tyto zžp? Bude se zpp evidovat jenom třeba v hodinách, nebo se vytvoří ještě další nějaké poukázky na zžp?


Kdo přepočítá např. mléko, maso, vajíčka, sádlo, oděvy, plyn, vodu, elektřinu atp. na zpp?


Kolik se třeba 1kW elektrické energie bude počítat jako práce odvedené pro obec? Jako tedy na zžp? Nebo kolik se bude počítat 1 m3 vody?  Víte, někdo bude pracovat jako kydač hnoje v kravíně, druhý jako učitel ve škole, třetí jako lékař či zedník...To budou muset být nějaké tabulky, kolik jaké práce se bude rovnat třeba 1kW hodině elektřiny nebo pecnů chleba?

zmp
14.04.2017, 16:35:06
RE:
Reagovat

Vaše otázky na mě dělají dojem, že jste líný číst metodiku TSO a chcete jiné donutit, aby četli za Vás...


Protože je metodika TSO zaměřená proti sobectví a parazitismu, nedovoluje nikomu přijít k něčemu jinak než prací (popř. darem jiného pracujícího)...


Chce-li kdo získat něco nad rámec ZŽP, musí si to obstarat nad svou ZPP, tedy prací za měnu volného trhu. O takovou práci nad rámec ZPP se obec TSO nestará stejně, jako se o ni dnes nestará totalita...


Měna či evidence neplatná v TSO (mezi ZŽP a ZPP) je podobná měně neplatné v dnešní totalitě. Například státní příslušník ČR může mít dnes mimo koruny doma také rubly či dolary. Co proti tomu máte? Což v totalitní ČR lidé nejezdí za prací také do zahraníčí. V totalitě je ovšem navíc možné něco získat systematickým (zákonným) okrádáním bezbranných...


Nad rámec metodiku TSO, kterou se Vám nechce číst, tu tedy obecně opakuji:


O ceně svého zboží vždy rozhoduje výrobce (nabídka, nikoliv poptávka)!!!


Chcete-li do TSO vnášet nějaké „tabulky“ či jiné totalitní „předpisy“, pak se pro svobodné občanství v TSO nehodíte...

rebel
14.04.2017, 13:10:52
peníze obce TSO
Reagovat

Jestli v obci TSO neexistují tzv. důchodci a občané budou vlastně na stáří živeni svými rodinnými příslušníky (což asi povede k růstu populace, lidé si tak budou zajišťovat na stáří svoje živitele), přesto mi vrtá hlavou, jak se může třeba takový nedůchodce ohradit proti tomu, že jej rodina živí málo? Bude si chtít třeba koupit auto, ale rodina mu řekne...nenene, auto si koupíme my, ty si seď doma...jsi starej, nikam jezdit nemusíš...měl sisi užívat, kdyžs byl mladý...


 

zmp
14.04.2017, 16:13:18
RE:
Reagovat

Projevujete mimořádnou starost o sobectví a parazitismus...


Občan TSO, neschopný ZPP je odkázán na živitele (v totalitě na státní důchod, v TSO na příbuzné, či ostatní pracující občany), kteří zabezpečí jeho ZŽP svou ZPP...


Vaše otázka evokuje občana neschopného ZPP jako otravného parazita, který se domáhá ZŽP v podobě auta značky Ferari za půl miliardy, které si v době kdy mohl pracovat nepořídil. Jeho živitelé do toho však mají co mluvit a na jeho nepřiměřené požadavky nepřistoupit (nemůžeš-li pracovat 1h týdně, jak a kam chceš jezdit autem? Jízda autem je přece také práce, viz např. takxikář).


Ten zhrzený občan se může obrátit na občanský soud, který ho jako parazita zbaví občanských práv (v totalitě svéprávnosti), takže bude mít nadále požadavky na ZŽP pod kontrolou svého živitele jako plnoprávného poručníka...


Metodika TSO je zaměřená proti parazitům, ne proti jejich obětem...

rebel
11.04.2017, 05:51:46
kupní síla
Reagovat

Pokud si spočítám daně odvedené státu, činí cca 90-99% z výplaty.


Dá se říci, že v TSO bude cca 99x větší kupní síla? Že lidé budou chodit do práce jen to 1% času, co nyní a budou mít tu samou kupní sílu? Jsou takové výpočty reálné, až jednou odpadne stát? Nebo je to jen nějaká matika? Protože  ti úředníci, na které dnes všichni dělají jsou vlastně nezaměstnaní, žádná taková úřední práce v TSO nebude (pracáky, sociálky, finančáky...) Ale větší ztráty jsouasi na vrub bank a podnikatelů, kteří odvádějí svoji lichvu a zisky pryč od lidí. Klíčem je asi ústavní zrušení zaměstnaneckého poměru jako otrokářského, zlodějského a lidsky nedůstojného a zavedení jediné formy práce = spolupodílnictví. Jakmile budou lidé spolupodílníci, tak skončí možnost odírat pracovníky a přisvojovat si ve firmách obrovské zisky. Stejně tak i v bankách, když občané budou mít přehled o chodu a zisku bank. Budou v TSO banky instituce pod veřejnou kontrolou nebo i tam to budou soukromé instituce? Pracují s daty lidí, není přece možné kontrolovat, jak banka hospodaří? Jak v TSO bude banka fungovat? Zvláště, když v obcích budou dva druhy měny...jedna na zžp a druhá je měna vnějšího volného trhu.

zmp
11.04.2017, 09:17:09
RE:
Reagovat

Daně odváděné státu sice činí cca 90%, ne však z „výplaty“, ale z odvedené práce (produkce). TSO mj. znemožňuje parazitismus...


Vaše otázky na chod TSO jsou zodpovězeny v metodice TSO. Smysl nemá ptát se, co je v metodice TSO, ale jen, co nám v metodice není jasné...

TSO
11.04.2017, 23:03:34
RE:
Reagovat
(Teta Sally odpovídá): Až odpadne stát, odpadne i národ a jazyk (už to frčí...) - a konečně nastane všeobecná svoboda, veselá multikulturní zábava a pravé (okultní) multiduchovno. Veřejnost však bude čím dál tupější a línější, takže audity obecní banky si pak vezmu na starost já. (Plus rezidentní supervizor FEDu Bill Gates.) A jako vedlejšák klidně zmáknu i SMS kasírování a on-line supervizi na obecní kadibudce. (Founy a kamery dodá obecní ťaman, vysílač zbastlí místní radioamatéři z ČVUT a před ČTÚ jej budou 24 h denně chránit domobranci s plynovými maskami a kušemi.)
Justinian Krakenkreuz
12.04.2017, 08:15:46
RE:
Reagovat

Fandím vám Sally. Je to super imaginace... konečně dostává Troj soc. systém jasnou podobu. Ještě dořešíme raketovou obranu Goetheana a je to. Těším se nato jak malý Jarda Dušek.

Teta Sally odpovídá
13.04.2017, 18:46:42
RE:
Reagovat
Díky, Justiniane C.! Obranu astrálního cirkusu Goetheanum prý již řeší IT firma Krišnův monitoring a Jarda Dušek skokem spatra...
Kriss-Naa-Háá
20.03.2017, 22:20:17
777
Reagovat

Tak tohle je pecka... Pravoslav. ruská církev posvětila koncerty prav. kněze, na kterých má tímto způsobem vymítat Satana z ruské populace.PřekvapenýNevinnýUsmívající se


 


https://www.youtube.com/watch?v=CEZcprRUF34


 

zmp
21.03.2017, 09:42:59
RE:
Reagovat

Bez ďábla a satana (Lucifera a Ahrimana) by lidská duše a lidské tělo nebyly možné. Duch by zůstal osamocen (což ve skutečnosti není možné) a nemohl by se vyvíjet...


Ďábla a satana musí lidský duch překonávat, nikoli vymýtat! Tak je třeba rozumět uzdravování posedlých Ježíšem Kristem...


Vymítači jsou plodem nejhorších pověr a metlou vývoje lidstva...

rebel
19.03.2017, 11:44:59
muslimská či africká či jaká invaze?
Reagovat

Před očima nám probíhá genocida bílé populace. Jak se dá nazvat tento důmyslný projekt, kdy toto pronikání cizáků není ani vojenské, ani politické, snad trochu ekonomické...ale vnímám za tím boj duchovních sil.


Je to něco jako Troja? Kdy lstí byla dobyta? Nějaká 5 kolona? Ale toto je taková salámová metoda, postupně sem přichází jeden černoch za druhým a zdánlivě nic, až pak jich bude více, přečíslí nás a přehlasují a je konec...


Co to je za vojenskou strategickou metodu dobytí území dělohami žen, jak kdysi řekl prý Kaddáfí (že muslimové dobudou Evropu ne vojensky, ale dělohami, porodností svých žen).


A to vše s podporou ELIT! Je to organizováno elitami. Je to nápor na lidské myšlení! Toto chce svobodo myslné přemýšlející lidi!


Ne otrocké nesamostatně myslíci lidi...


V Americe prý se narodí či narodil Ahriman. Ale Západ se mi nyní zdá poté, co je v USA Trump, horší, než USA. Východ, Rusko, jako luciferismus, se mi zdá nyní ale racionálnější než Západ. A ani ta luciferská posedlost mi tam nyní za Putina nepřipadá nějak extrémní. pravoslavná církev je sice luciferská, ale není to posedlost, fanatismus...jako by se tam probouzelo něco jíné...


 


Všechny dosavadní pohledy a kategorizace a škatulkování na Západ a Východ se mi zdají nyní trochu nějak posunuté, není to tak, jak jsme dosud byli zvyklí...USA x Rusko. Ahriman x Lucifer.... Jak to vidíte? A co běloši s tím?Islám, křesťanství?


 


 

Monitoring
20.03.2017, 12:27:57
RE:
Reagovat

Jste dostatečně chráněn před postihem sluníček za šíření poplašné správy?

zmp
20.03.2017, 16:27:40
RE:
Reagovat

Současná vlna přistěhovalců není dána bojem Ahrimana s Luciferem, ale jejich spoluprací, které se nedá vzdorovat jinak než zavedením TSO...

rebel
21.03.2017, 23:14:22
RE:
Reagovat

Jak spolupráce Ahrimana a Lucifera zapříčinila to, že elity směřují do Evropy černochy a muslimy?


Jak Ahriman a Lucifer pomáhají genocidě křesťanů?


Tak jsou A+L obráceni nebo ne?


Islám (Turecko = Osmanská říše) je Luciferismus?


Není luciferské Rusko a jeho pravoslaví?


Islám nenese impulsy Krista. Pravoslaví ano.


Musí tedy dojít k proměně pravoslaví, je-li v národě, který dle slov RS je proniknut Kristovým impulsem? Co se tam musí odehrát? O co tam jde?

zmp
22.03.2017, 08:54:33
RE:
Reagovat

Lucifer a Aihriman (ďábel a satan) proti sobě bojují nahoře a dole (na Východě a Západě). Uprostřed (ve střední Evropě) spolupracují (viz tři pokušení Ježíše Krista na poušti).


V duchu Vašich otázek je spolupráce Ahrimana s Luciferem následující:


- Ahrimanské elity financují proud luciferských kultur do Evropy...


- Ahrimanské elity vyspělejším evropským kulturám mocensky znemožňují obranu proti luciferské genocidě evropanů...


Ruské lidové (cítivé) pravoslaví je Kristovské, přestože do jeho vedení (myšlení a chtění) infiltrují vlivy luciferské (východní) i ahrimanské (západní). Kristovské myšlení a chtění se musí s ruským Kristovským cítěním spojit ze střední Evropy (nikoliv z Východu či Západu). Tomu se Lucifer s Ahrimanem snaží za každou cenu zabránit...

rebel
23.03.2017, 00:09:14
RE:
Reagovat

Je tedy muslimská invaze luciferismus? Co je na islámu luciferské? Nebo to je ta metoda invaze?


Kristovské cítění v pravoslaví se má tím kristovským myšlením a vůlí nějak zvědomit?Jde tady o nějaké vyšší já? A co jako má dělat?


Co je kristovské myšlení a vůle v Evropě?

zmp
23.03.2017, 08:12:12
RE:
Reagovat

Nikoliv invaze, ale islamismus je luciferský.


„Všechna království Země ti dám, budeš-li se mi klanět!“


Kristovské je myšlení srdcem:


„Poznej pravdu a pravda tě vysvobodí!“

KRST TA HAA
22.03.2017, 14:49:31
RE:
Reagovat

Tady je základ že Luc. je všude Akorát Lidé 91% nemají aktivní centrum v hrudi na místech kde má být umístěn základ. kámen dobra jen tam se luc. a ahri. nemusí dostat.

rebel
19.03.2017, 11:31:38
rasy
Reagovat

Kde se vzaly rasy bílá, rudá, žlutá...? Arabové, mouřeníni, mulati atp? Co je pro ně typické a proč by se neměly či měly mísit?


Obvykle udávané rasy jsou:
europoidní (bílá) – patří sem indoevropská, semitská a matinská skupina. Je označována také jako běloši. Je původem v Evropě, západní Asii a severní Africe.

mongoloidní (žlutá) – zahrnuje skupinu mongolskou, Inuity (Eskymáky), americké Indiány a Austronésany. Je rozšířena především ve východní a jihovýchodní Asii, Severní a Jižní Americe. Indiáni jsou někdy označováni jako rudé plémě.[13]
negroidní nebo také ekvatoriální (černá) – označována jako černoši. Původem je v subsaharské Africe.
kapoidní – především khoisanské kmeny v jižní Africe. Pojmenovaná je po Mysu Dobré naděje.
australoidní – patří sem Austrálci, Drávidové, Papuánci a Melanésané.

zmp
19.03.2017, 14:07:44
RE:
Reagovat

Všechny lidské rasy mají původ v Atlantidě, která se zvolna ponořila do Atlantického oceánu zhruba 10 000 let pnl., při současném vynořování dnešních sedmi kontinentů.


V Atlantidě byly všechny základní rasy (7) zevně černé. Rozlišit je bylo možné jen podle jejich „výchovy“, podle vnitřní souvislosti s mystériemi centry, s tak zvanými „orakuly“ semi planet naší sluneční soustavy (Saturn, Jupiter, Mars, Země, Merkur, Venuše, Slunce).


Teprve po přestěhování sedmi ras z Atlantidy na nové kontinenty se začaly rozdíly mezi jejich kulturami projevovat (v různých geografických podmínkách) také zevně. Například různým druhem blednutí.


Rasa tedy není dána zevně, různou barvou kůže, jak tvrdí rádoby „antirasista“, ale vitřně různou genetickou kulturností, projevující se zevně mj. také různou barvou kůže. Budeme-li dnes tyto různé rasy míchat, budeme míchat nejen jejich barvy, ale také různou genetickou kulturnost lidí...

rebel
21.03.2017, 01:08:43
RE:
Reagovat

A právě nyní by mohlo dojít k nové kvalitě a smíchání ras. Tím smícháním by došlo konečně ke vzájemnému obohacení všech ras a k urychlení vývoje lidstva. Proč se toho bát? Nebo vidíte snad jako obohacení a přínos neustálé konflikty rasy černé, bílé, žluté atp...? Mysterijní genetickou kulturností  7 mysterijních středisek by se tak mohli obohatit všichni. Proč by každá rasa měla mít jen jednu kulturnost?

jk
21.03.2017, 07:11:05
RE:
Reagovat

Tady je potřeba si především uvědomit, že hlavní a zásadní problém s tímto mícháním je, že se neděje v pravý čas. Nakonec rasy stejně zaniknou. Ale to, co se děje nyní, je velmi, velmi předčasné. A víme, kdo jest nejvyšším duchem času... Už jen taková "drobnost" je natolik zásadní, že vůbec nelze uvažovat o tom, jestli to míchání náhodou není dobré...

zmp
21.03.2017, 09:27:34
RE:
Reagovat

Vývoj ras probíhá dvojí cestou:


Zevně geneticky = rodovou dědičností tělesných orgánů po předcích


Vnitřně duchovně-duševně = individuální reinkarnací „extraktu já“


Mícháním ras zunifikujeme různorodou tělesnou dědičnost, zatímco extrakty Já zůstanou různořodé, ale nebudou se moci reinkarnovat do různorodých těl.


Unifikace těl (mícháním ras) inklinuje k průměrnosti, takže krajní extrakty já (nejzaostalejší a nejpokrokočilejší) nenaleznou vhodná (přibližně odpovídající) těla.


Primitiv se bude muset inkarnovat v nadstandardním průměrném těle, které nebude umět správně využít a bude tedy snižovat úroveň společenské výchovy.


Talent se bude muset inkarnovat v nevyhovujícím průměrném těle, v nebude moci své vlohy uplatnit. Tím se zabrzdí další pokrok lidstva a namíchaný průměr začne postupně degenerovat směrem k primitivovi.


Návratem k pudovosti primitivů narůstá konfliktnost upadající průměrnosti...


Kde je tu jaké „obohacení všech ras“, „urychlení vývoje“ či ubývání konfliktů?


 

rebel
21.03.2017, 23:04:27
RE:
Reagovat

Kde je tu jaké „obohacení všech ras“, „urychlení vývoje“ či ubývání konfliktů?


Obohacení ras a urychlení vývoje...jsem myslel právě to povznesení té upadající. Jen jsem nedomylsle, že díky tomu zase bude upadat ta vyspělejší rasa.


Ubývání konfliktů jsem myslel to, že když bude jedna rasa nebude proti komu rasově bojovat....ale pravdou je, že se najdou další oblasti, ve kterých budopu primitivové zvířecky napadat své spoluobčany...nábožensky, politicky, teritoriálně...atp....


Ale přesto prakticky nevidím 7 ras. Rozdíly vidím hlavně mezi bílou a černou, žlutá je mi tajemství (krutost?), rudá?


Co je smyslem a cílem existence ras. A bude na konci jen jedna rasa?


 

zmp
22.03.2017, 08:28:12
RE:
Reagovat

Ač lze ve vývoji upadat (inkarnovat se do nižších ras), přsto nelze v hierarchii ras mluvit mluvit o nižších jako o upadajících. Rozdíly mezi rasami vznikaly časovými rozdíly ve vstupování do vývoje Země z planet. Lidské „duše“ které do zemského vývoje vstoupily později, mají méně reinkarnací a jsou tedy ve vývoji méně pokročilé. Vlivem ostatních ras a jejich vyšších kultur však může být jejich zemský vývoj urychlován, takže mohou starší a pokročilejší rasy dohnat. Evangelia mluví o dělnících, kteří přestože pracovali (vyvíjeli se) kratší dobu, dostanou stejnou mzdu jako ti, co pracovali delší dobu („Co je komu po tom?“). Toto urychlování vývoje však nelze dosáhnout geneticky mícháním ras, ale jen kulturně výchovou extraktů já (jejich zvýšeným vývojovým úsilím) v jejich jednotlivých inkarnacích ve vhodných tělech. V nevhodném těle dochází namísto k pokroku k úpadku. Vývojově nižší tělo omezuje vyžití a vývoj vloh vývojově vyššího já. Je-li tělo naopak nepřiměřeně vývojově vyšší, ztratí v něm vývojově nižší já půdu pod nohama a upadá pod své vývojové možnosti. Je to táž závrať, jako když dáme primitivovi namísto kyje samopal...


Černá a bílá jsou nejkostraktnější. Rozdíly mezi sedmi barvami duhy jsou však také viditelné a to i mezi světle modrou a tmavomodrou. Nevidíme-li je, pak jde o barvoslepost...


Rasy existují, protože existují podstatné vývojové rozdíly mezi lidmi (vnitřně chraktrové i zevně kulturní). Ani v rámci jedné rasy není uniformita přirozená, ale jen uměle vnucovaná (například módou)...


Smyslem existence a vývoje ras je genetická pozemská nabídka vhodných těl pro vyvíjející se nebeskou reinkarnaci. Ani na konci vývoje Nebe/Země nebude jen jedna rasa!

Astrální Cirkus
17.03.2017, 22:20:11
třikrát a dost...
Reagovat

První příchod Krista byl ve fyzickém těle. Nyní čekáme po dvou tisících letech na (druhý příchod) éterného Krista


Nabízí se, že máme čekat za dva nebo čtyři tisíce let na třetí příchod astrálního Krista?


Budeme potom mít sílu a vůli aby TSO sestoupilo nejprve do éterična, aby potom (mohlo?) konečně přejít do fyzična?


 

zmp
18.03.2017, 07:05:13
RE:
Reagovat

TSO není darem shora (z Nebe), ale lidským přínosem do vývoje zdola (ze Země)...

pepek
17.03.2017, 06:51:18
xx
Reagovat

Co je víc, lidskost nebo slušnost? Jak spolu souvisí? Může existovat lidskost bez slušnosti nebo slušnost bez lidskosti? Vede slušnost k lidskosti?

zmp
17.03.2017, 08:43:56
RE:
Reagovat

Ač ne každému, přece může být lidskost člověku karmicky vrozená jako talent.


Zásadám slušnosti (pravidlům společenskému chování, civilizovaným zvykům) lze navyknout každého člověka (do určité míry i zvíře) výchovou.


To znamená, že lidskost je víc než slušnost a může existovat (být člověku vruzená) bez slušnosti. Slušnost může být vychována i bez lidskosti.


Zatímco lidskost může vést ke slušnosti, slušnost k lidskosti vést nemůže. I psa nebo kočku lze naučit čurat tam, kde se to sluší (pozoruhodné je, že vyššího primáta nikoliv)...

JC
18.03.2017, 18:25:57
RE:
Reagovat

Hainrich Himmler byl velice slušný nacista a slušně řešil rasovou otázku.To bez pochyby svědčí o jeho NadLidskosti.

Astrální Cirkus
17.03.2017, 22:41:54
RE:
Reagovat

Dodatek - lidskost a slušnost jsou v dnešní době sprostá slova.

zmp
18.03.2017, 07:07:40
RE:
Reagovat

Pod heslem "astrální cirkus" to nevylepšíme...

pepa
18.03.2017, 18:04:32
RE:
Reagovat

Že slušnost nemůže vést k lidskosti u zvířete, je samozřejmé, ale proč nemůže vést k lidskosti u člověka? Slušný člověk, který přemýšlí o tom, proč je něco slušné a proč ne, ten nemůže být lidský, protože už jím je?

zmp
19.03.2017, 08:26:38
RE:
Reagovat

Lidskost je člověku vrozená vloha. Pokud v sobě lidskost nepotlačí, potud přemýšlí o slušnosti. Lidskost se projevuje navenek také slušností. Slušnost může být jen povrchní jako u domácích zvířat. Pokud v sobě lidskost potlačí potud slušností pohrdá, nebo ji společensky udržuje jen povrchně (= pokrytectví). Povrchně slušný člověk může být slušnější (např. zločinec gentleman) než člověk lidsky slušný.

   

Zpět na seznam témat


Poslední aktivita

Diskuse [31]
» Úsilí o anglikanizaci je vnáše …
16.05.2019, 17:41:13 |
autor: Atrea
Diskuse [31]
» Jestliže se dnes hovoří česky …
16.05.2019, 16:05:09 |
autor: RCW
Diskuse [31]
» Vidím to podobně, nemám co dod …
04.05.2019, 20:41:46 |
autor: jk
Diskuse [31]
» úvaha,kterou mě napadlo dát ta …
01.05.2019, 15:45:49 |
autor: df
Diskuse [31]
» Co je to rosikrucianstvi a co …
29.04.2019, 13:10:41 |
autor: Justinian Crakenkreutz
Diskuse [31]
» Duchovní věda je kořenem antro …
02.04.2019, 12:57:57 |
autor: Justinián Crakenkreutz
Diskuse [31]
» "Proč většina antroposofů odm …
01.04.2019, 12:22:24 |
autor: atrea
Diskuse [31]
» Tento příspěvek Justiniána C …
29.03.2019, 14:25:50 |
autor: atrea
Diskuse [31]
» Tajemství biblických dějin stv …
29.03.2019, 14:12:05 |
autor: Df
Diskuse [31]
» Kdysi mě zaujal názor zmp, že …
27.03.2019, 14:07:11 |
autor: atrea
Diskuse [31]
» Pojem " prvotní hřích" byl zám …
27.03.2019, 11:17:56 |
autor: atrea
Diskuse [31]
» osudové (podlehnutí tomuto svě …
21.03.2019, 14:27:28 |
autor: RCW
Diskuse [31]
» Oslnění Luciferoým světlem je …
21.03.2019, 14:22:04 |
autor: RCW
Diskuse [31]
» Prvotní hřích byl nutností pro …
21.03.2019, 13:47:11 |
autor: jk
Diskuse [31]
» Na starém Saturnu se utvářel č …
21.03.2019, 13:35:23 |
autor: jk
Diskuse [31]
»   (taková otázková úvaha, kde …
19.03.2019, 17:07:32 |
autor: David
Diskuse [31]
» Za úplně první hřích považuji …
18.03.2019, 13:51:39 |
autor: Justinián Crakenkreutz
Diskuse [31]
» Co to je prvotní hřích? Je to …
15.03.2019, 10:10:24 |
autor: RCW
Diskuse [31]
» Vime ze prvorozenym synem Boha …
04.03.2019, 15:57:45 |
autor: Justinian Crakenkreutz
Diskuse [31]
» Ten oltar na zemi uz je. Prost …
02.03.2019, 17:05:29 |
autor: Justinian Crakenkreutz
Poslední komentáře do RSS

RSS     Mapa webu
Nahoru