Čeština Pусский Polski English Deutsch Français Español Italiano
Zavřít
Diskuse » OstatníTato diskuse již byla uzavřena - není možné vkládat příspěvky.   
Rebel
31.12.2017, 01:56:38
kdo stvořil Stvořitele?
Reagovat

Ateisté tvrdí, že svět vznikl tzv. Velkým třeskem.


Věřící tvrdí, že svět byl stvořen Stvořitelem.


Jak je tomu prosím?


Ateistům je kladena otázka: Jestli tu před Velkým třeskem nebylo nic, jak se může z ničeho stát Velkým třeskem něco?


Věřícím je zase kladena otázka: Dobře, budiž, svět byl stvořen Stvořitelem, ale kde se vzal Stvořitel. Jinými slovy: Kdo stvořil Stvořitele? Ale Stvořitel nemohl být stvořen, jinak by to nebyl Stvořitel, nýbrž Stvořenec. Kladu tedy otázku na Prvního Stvořitele, ne na nějaký mezičlánek stvoření.

zmp
31.12.2017, 09:52:10
RE:
Reagovat

Exploze (třesk, výbuch) je předmětem vědomí. Velký třesk je tedy velký předmět vědomí, prý bez jakéhokoliv vědomí. Vysvětlit vědomí, které si Velký třesk uvědomuje, to „velký ateista“ neumí? Jezuité (Velký třesk je jejich vynález) Velký třesk zpětně vypočítali jako cyklickou proměnu bodu v explozi, zpětné zhroucení exploze v bod, opět explozi bodu, a tak stále dokola, což je ryzí tautologie...


Jednotku (1) lze rozkládat na mnohost zlomků (1/x), mnohost Jednotek lze skládat v jednotu jednotek (1-X = X), přičemž mnohost jednotek vzniká reprodukcí (rozmnožováním). Je tu však problém:


Jak vznikla první jednotka v řadě?


Nemohla vzniknout, zpětným skládáním ze zlomků, zpětným rozkládáním jedoty jednotek, ani reprodukcí (čeho?).


První jednotka v řadě mohla vzniknout jen stvořením!


Tím vyvstává otázka, kde se vzal Stvořitel, když ho před stvořením první jednotky (světa a vědomí člověka) ještě nebylo.


Předpokládáme-li „stvoření stvořitele“, pak musíme předpokládát také „stvoření stvořitele stvořitele“, jeho stvoření atd. donekonečna. To je opět ryzí tautologie, jako u Velkého Třesku.


Otázka „stvoření stvořitele“ je tedy hloupá a nikam nevede...


Výše uvedeným důkazem stvoření první jednotky v řadě, jsme se stvořením dokázali také Stvořitele a obojím ještě skutečnost, že stvoření není původní stav. Tak jako stvořené první jednotce (1) v řadě předchází nestvořená nulo (0), která není součástí aritmetické řady, tak relativnímu stvoření světa a vědomí člověka předchází původní stav (0), který není relativní, není vědomím, ale je absolutní, je absolutní podstatou vědomí. Konkrétnímu relativnímu Stvořiteli, tedy předchází stav, absolutně obecného Boha...

jk
31.12.2017, 13:07:18
RE:
Reagovat

K tomu mne ještě napadá...


 


K existenci Stvořitele lze stěží zaujmout jiný postoj než takřka posvátný údiv či úžas. Takový stav duše je ovšem bytostně cizí všem "bohočlověkům", nad které není, a kteří jsou řediteli nejen zeměkoule, ale snad celého vesmíru. Ego je totiž pravým údivem ne posilováno, ale umenšováno...


 


A právě tento tichý úžas je východiskem poctivé snahy o poznání stvořeného a nakonec i samotného Stvořitele...

Rebel
29.12.2017, 12:14:08
není bůh pokrytec, zločinec a vrah?
Reagovat

V Bibli je řada míst, kde se hovoří o to, jak je bůh hodný, milý, čestný... ale na jiných místech se zase píše o tom, jak bůh přikazuje zabít v nějakém městě ženy, děti, do posledního atd., atp.


Když to normální člověk čte, musí se zděsit, musí zařít pochybovat o takovém bohu. Na jedné straně se bůh tváří jako dobračisko, jako velkej kámoš a spasitel... Na druhé straně se ale jeví přesně naopak....jako despota, masový vrah, pokrytec, tyran, deviant, podvodník, osel a lhář nejhrubšího zrna.


Nejsem schopen oponovat komukoli, vysvětlit nějak logicky, proč se takto rozpruplně o bohu v Bibli píše.


Nejsem schopen obhájit boha jako normálního, vlídného, moudrého...nebo jaké všechny asi kladné atributy bychom asi bohu přisoudili.


Odhlédnu-li od Bible, tu si ale musím klást otázku: Jestli bůh vše stvořil, stvořil asi i smrt, ne? Proč bůh udělal, stvořil smrt? Vlastně on stojí za umíráním lidí. On je vlastně předem vydal na smrt? On je vede na porážku jako dobytek. Bůh je vlastně vrah miliard a miliard lidí. Bůh je vlastně nejmasovější vrah v dějinách lidstva.


Takovou otázku může položit kreacionista. A může začít nenávidět Stvořitele. A vlastně asi i mnoho kreacionistů se stalo na základě podobných úvah ateisty.


Ateista může takto nenávistně klást otázku na přírodu, kterou tím může ověnčit přívlastkem jako je amorální, sadistická, odporná, nelidská aj.. Jak zlá je tato příroda, kterou má ateista místo boha. Jaké vraždící monstrum je tato amorální zrůda příroda....


Jaký je Vás názor?


 

zmp
30.12.2017, 14:26:17
RE:
Reagovat

Bůh stvořil člověka k obrazu svému. To znamená, že člověk je obrazem (projevem) Boha-Stvořitele. Jenže tak, jako náš obraz (projev) v zrcadle nejsme my, tak člověk není Bohem, ale jen jeho obrazem. Obraz Boha se podobá svému Stvořiteli, ale v pravdě jím není. To znamená, že stvořený člověk je zpočátku nepravdivým (špatným, zlým) projevem Boha-Stvořitele...


Stvořitel má přirozeně zájem na tom, projevovat se pravdivě. Protože samotné stvoření k tomuto ideálu nevede, musí být stvoření nějak napraveno, musí být následujícím vývojem obráceno z nepravdivého obrazu na obraz pravdivý, z negativu (NE+pravda) v pozitiv (ANO+pravda). Popíraná pravda (NE!) musí být naopak potvrzena (ANO!)...


Mohlo by se zdát, že kdyby dal Stvořitel svému nepravdivému projevu jen cítění a myšlení, snadno by se dal napravit, jako přeprogramovaný robot. Jenže Stvořitel není nesvobodný robot, takže tento „napravený“ robot by nebyl pravdivým projevem (obrazem) Boha-Stvořitele. Mimo „cítění a myšlení“ má tedy obraz Boha také „chtění“ (vůli), která se může postavit nejen proti svému Stvořiteli, ale i proti svému vlastnímu cítění a myšlení. V tomtio smyslu můžeme u člověka mluvit také o „svobodě volby“...


Je tu však ještě další problém: Cesta vývoje od negativu v pozitiv je namáhavá a dlouhá, zatímco lidská přirozenost (stvoření) je po čertech líné a vynalézavé. Tak si lidé vymýšlejí následující „pohodlné výhybky“:


„Bůh musí být takový a takový, jinak to není Bůh!“


„Protože v minulosti se Bůh choval k lidem i ke mně (k mé lenosti) nevlídně, potrestám ho tím, že v něj nebudu věřit (budu ateistou)!“


Co si lidé od takových nesmyslů slibují? Pohodlí! Únik z namáhavé cesty účelného vývoje. Jenže nikam neuniknou, nevírou se výprasku nevyhnou, jako neposlušné dítě...


Proč Bůh stvořil člověka smrtelného? Proč je tu smrt?


Odpověď vyplývá z předchozího výkladu. Aby se člověk mohl vyvíjet, musí mít těla (fyzické, éterické, astrální a jejich orgány) přiměřená svému stupni vývoje. Zejména pevné dospělé fyzické tělo nelze plasticky přetvářet. Navíc je tu problém sociální. Pár zpočátku úspěšných jedinců by si rozebralo planetu Zemi a její zdroje, a jako nesmrtelní by je sobecky drželi navěky a ve vývoji by dál nepokračovali. Ostatním by však vývoj znemožnili. Smrtí Bůh ze Země odvolává ty, kteří ke svému vývoji potřebné pozemské podmínky využili (nebo je nechtějí využít) a předává je dalším. Člověk, který ve svém vývoji dospěje k božství, již totiž pozemské statky nepotřebuje!

jk
31.12.2017, 13:10:07
RE:
Reagovat

Navážu na výklad otázky "Proč je tu smrt?"


 


Dalo by se krátce a co možná nejvíc výstižně říci, že smrt je tu kvůli Já? (Tedy kvůli umožnění vývoje Já z prvního stupně na druhý, na kterém již smrt nebude zapotřebí?)

zmp
31.12.2017, 15:10:17
RE:
Reagovat

Přesně tak!

Rebel
21.12.2017, 23:46:48
je to pravda?
Reagovat

Jednoho deštivého dne se v malém přímořském městečku v Řecku, v krajině postižené finanční krizí, objeví německy turista.
.....................................................................
Přijde do malého hotelu a požádá hoteliéra, aby mu ukázal pokoje, že by se možná na pár dní ubytoval.
Hoteliér požádá o kauci 100 euro a dá mu klíče od pokojů.
A pak to začne:
1. Jakmile turista zmizí na schodech, hoteliér vezme 100 euro a utíká k sousedovi-řezníkovi, aby zaplatil dluh za maso.
2. Řezník vezme 100 euro a utíká na druhý konec městečka k farmářovi, aby zaplatil dluh za dobytek .
3. Farmář utíká na místní družstvo, aby zaplatil dluh za krmivo a nájem malého pole.
4. Předseda družstva vezme 100 euro a jde do hospody zaplatit sekeru.
5. Hospodský zaplatí hned 100 euro prostitutce, která mu do té doby dávala na dluh.
6. Prostitutka vezme bankovku a jde zaplatit 100 euro za hotel, do kterého si vodila zákazníky.
7. Hoteliér vezme 100 euro, položí je na pult a hle, v ten moment schází ze schodů německý turista se slovy, že se mu pokoje nelíbí, sebere 100 euro a odchází.- Nikdo nic nevyrobil
- Nikdo nic nevydělal
- Všichni účastníci ale mají zaplacené dluhy a s velkým optimismem se dívají do budoucnosti... A přesně takto funguje celá Evropská unie a její záchranný balík...


zmp
22.12.2017, 07:47:03
RE:
Reagovat

Na první pohled (dojem) se zdá, jak zázračnou moc mají dnešní peníze. Na druhý pohled, uplatníme-li na uvedené líčení zdravý rozum, prohlédneme vychytralou sugestsivní fixi. Stačí jen oddělit produktivní ekonomiku (tržní výrobu a služby 1-6), od neproduktivní stínové „ekonomiky“, oddělíme-li produktivně pracující od drancování jejich potu a krve parazity finančníky (bankéři a jejich agenty), kteří drtivou většinu produkce nenasytně spotřebovávají, aniž cokoliv produkují.


Klamný je tu úvod a závěr. Finanční krizí v Řecku je míněn nedostatek bankovek (100 euro) tisknutých bankéři (FED) a podstrkovaných do řecké ekonomiky finančním agentem, vydávaném za německého turistu.


Zde se musíme ptát: Je v líčeném Řecku skutečně nedostatek peněz? Vůbec ne! Řeckých peněz je tu přesně tolik, kolik řecká ekonomika potřebuje. Žádné „euro“ ¨tu není zapotřebí. Jen to Řekové nevědí:


Šest produktivně pracujících (hoteliér, řezník, farmář, družstvo, hospodský a prostitutka) tu představují uzavřenou ekonomiku (produkci a spotřebu), v níž má jeden pracující dluh u druhého. Euro tu hraje jen ekonomicky zcela zbytečnou fiktivní roli, jež nám má namluvit, že nikdo nic „nevyrobil ani nevydělal“. To je samozřejmě lež. Šest produktivně pracujících si ve skutečnosti vzájemně zaplatilo svými dluhy (dlužní úpis = pravé peníze – viz metodika: Pilíře TSO). Hoteliér zaplatil řezníkovi dluhem (úpisem) prostitutky, řezník farmáři dluhem hoteliéra atd., atd.


Lidem je třeba jen otevřít oči: Nenechte se oblbovat parazitem, nenechte se jeho penězi (eury aj.) okrádat. To je rovněž fixe, že německý turista eura v hotelu jen tak položil na stůl a pak si zase odnesl. Za „půjčení“ těchto bankovek musejí Řekové draze zaplatit. Bankéři a jejich agenti těmito falešnými penězi produkci Řecké ekonomiky skoupí (drancují) a ještě si za tento údajně „záchranný balík“ opakovaně účtují tučné úroky (viz metodika TSO: Pilíře totality).

Rebel
08.12.2017, 08:23:14
diskuze s věřícími
Reagovat

Tzv. nevěřící hovoří o bohu tak, že neexistuje. Tím to mají vyřešeno.


Tzv. věřící hovoří o bohu tak, že existuje.


Když se jich zeptám, jakou mají představu boha, řeknou, že bůh je spravedlivý, milující, moudrý atd., atp.,věřící že budou žít v království božím atp.


A zeptám se: A jak tomu je s tím, že mají-li všichni věřící jeden cíl, ale různá východiska, různé startovací čáry, což to je nějaká boží spravedlnost? To je nějaká boží moudrost? Copak černoušek v Africe může mít stejné možnosti jako Evropan v Praze? Sotva.


 


Většinou se bavíme jen otom, jako vést spory s nevěřícími, ale co s věřícími?


Co k tomu můžete prosím říct?


Jak komunikovat s věřícími? Co jim na toto vše říci?

zmp
08.12.2017, 11:32:49
RE:
Reagovat

Děti rozbili květináč. Rodiče je postavili před střepy a zeptali se: „Kdo to udělal?!“ Děti jedno po druhém odpověděli: „To samo!“


Tak se zrodila ateistická (akademická) „věda o realitě“, tak vznikli nevěřící (věřící v „to samo!“).


Pokud se některé z dětí přiznalo, nebo ho alespoň hnětlo svědomí, mohlo se stát věřícím v Boha Stvořitele reality (nevěřícím v „to samo!“).


Jenže samotná víra nic neřeší, pokud člověk nenastoupí také cestu poznávání pravdy (pravdivého poznání reality). Nespokojí-li se s pouhou vírou v „kdo, co?“, ale nastoupí také cestu pravdivého poznání „JAK?“


Bez pravdivého poznání „JAK?“, nežije člověk v pravdě a jeho představy Boha, Stvořitele, JK, spravedlnosti, moudrosti, lásky, království nebeského atd. atd., jsou pouhé fráze, jež důsledně domyšleny vedou k závěrům horším (doslova zločinným), než ateistické „to samo!“


Ač je JK idálem (účelem) boho-člověka pro všechny lidi stejným, přece nemohou mít všichni lidé pro stejný cíl současně stejné východisko (start) ani v čase, ani v prostoru. Nemají-li stejná východiska, nemohou v jednom životě dosáhnout stejného cíle! Proto je pro člověka nezbytná reinkarnace, během nichž každý (byť v různém pořadí) projde (objektivně i subjektivně) týmiž podmínkami. Jinak by Bůh Stvořitel nebyl spravedlivý...


Položená otázka zní: Jak komunikovat s věřícími i nevěřícími?


„Chceš-li odstranit bližnímu třísku z oka, odstraň nejdříve sobě trám!“ (JK)


Jinými slovy:


Komunikuj s nimi, jen v rámci toho, nakolik máš pravdivě zodpovězenu otázku „JAK?“ Jinak se smíš jen ptát! (parcifalské otázky)...

jk
07.12.2017, 19:55:42
pochopení Kristových slov
Reagovat

Jak se dají doslovně pochopit Kristova slova "Já jsem ta cesta, pravda i život" ? Co přesně tím myslel? Přijde mi, že člověk si to nemůže zjednodušovat tím, že se oblbne něčím jako "On jen ukazuje lidem cestu, říkal pravdu a dával lidem život, když křísil mrtvé"...

zmp
08.12.2017, 10:51:31
RE:
Reagovat

Křtem na Jordánu se Bůh Kristus spojil s člověkem Ježíšem a tři roky se vpravoval do funkce boho-člověka, jímž zůstal i po smrti ukžižováním a po zmrtvýchvstání. Jako boho-člověk vystoupil na Nebesa.


Vystoupení na Nebesa představuje naprostý obrat na cestě vývoje lidí. Do Golgoty byla cesta lidského výoje „sestupná“ (z Nebe na Zem, z Egypta do „zaslíbené Země“), stejně jako i Bůh Kristus sestupoval ze sféry Slunce do sféry Země, aby se stal také člověkem.


Na sestupné cestě byla tedy cesta lidí paralelní s cestou Boha. Vystoupením JK na Nebesa se cesta lidí stala totožnou s cestou Boha, stala se i lidem cestou vzestupnou (ze Země do Nebe).


Vzestupnou cestou však nemusí jít všichni lidé, ale jen ti, kteří se stejně jako JK chtějí stát boho-člověkem, kteří se chtějí stát „člověkem-Kristem“. Bohočlověkem se tety může stát jen ten, komu se JK stane „cestou“ (vystoupením na Nebesa)...


Jen tato vzestupná cesta (JK) může člověka v pravdě vysvobodit (ze smrti aj.). Tou pravdou je tedy opět JK...


Na vzestupné cestě pravdy žije každý člověk jako boho-člověk, JK je jeho život, nikoliv jen „ukazatelem cesty“. Žije jako JK...

jk
08.12.2017, 17:37:51
RE:
Reagovat

Děkuji...

Rebel
29.11.2017, 10:39:51
proč si nevšímáte předchozích příspěvků?, ale jedete jen dál.......
Reagovat

Anorganický vnější organismus je oživen člověkem.


Ale je to jako Velký třesk.


Hmota se vyvýjí? Může se vůbec anorganická hmota vyvíjet? Ta asi jen eroduje. Ale existuje vůbec mrtvá, neživá anorganická  hmota? Kdyby na Zemi žil jen jediný člověk, tak dle vaší definice, teze, je vše oživeno, protože je to okolím člověka. Vlastně celý náš vesmír naší sluneční soustavy je tím pádem organismus díky jedinému člověkovi?


Tedy: jen oživená hmota se vyvíjí? Jiná totiž neexistuje?


Základní a asi největší otázka potom je: Co to je život? Jak život oživil anorganickou hmotu? A nebo byly život a hmota stvořeny společně?


Jak byla stvořena hmota a jak život?


Nebo jak se to zde objevilo, vyvinulo, při-vy-sublimovalo aj....?

zmp
29.11.2017, 13:58:17
RE:
Reagovat

Stvořitel člověkem oživuje jeho vnitřní organismus. Vnější organismus (přírodu) oživuje sám sebou (svým projevem)....


Velký třesk je akademický (Jezuitský) vůl...


Hmota je poslední sestupná fáze vývoje zhušťováním živlů. Dál pokračuje jen rozklad a zánik.


Oživené hmotě říkáme organismus.


Neoživené hmotě „anorganismus“...


Život je éter (éterické tělo)...


Život byl stvořen Stvořitelem. K technologiï stvoření nevede žádný obor „vědecké“ organiky, tím méně anorganiky...

ATREA
01.12.2017, 19:06:17
RE: zmp 29.11.2017, 13:58:17
Reagovat

Říkáte že: "Stvořitel člověkem oživuje jeho (nemělo být svůj?) vnitřní organismus. Vnější organismus (přírodu) oživuje sám sebou (svým projevem)....


Pochopila jsem to dobře, že člověkem oživuje Stvořitel svůj vnitřní organismus?


Mohu si to zobrazit tak, že Stvořitelem je kruhová spára (kruhový výřez v papíře) a jeho vnějším organismem je vnější Iluse oživená formou Stvořitele (Lilit, žena) a vnitřním organismem je vnitřní Iluse tvaru (tvora, člověka) oživená formou tvora=Evou ?


Zdraví Atra

zmp
02.12.2017, 11:13:47
RE:
Reagovat

Vyřízneme-li do archu papíru kružnici, dostaneme duální stvoření:


Formu otvoru v okolí vnějšího organismu


Tvar kruhu vnitrního organismu


Kružnice vyříznutá ve spáře (Uroboros, Stvořitel) mezi vnějším/vnitřním oživuje iluzi tvaru (tvora) kruhu jako vnitřní oranismus člověka a iluzi formy okolí (Lilith) jako vnější ortanismus, jako okolní svět člověka. Obojí Stvořitel oživuje sám sebou, vnitřní organismus si však okamžitě přisvojuje první člověk.


Zatímco první člověk (tvar kruhu) žije jen vnějším životem, druhý člověk (Adam), se obřezáním obsahu kruhu (formou otvoru Evy) stává mezikružím (žebrem), získává vnitřní život...

Rebel
28.11.2017, 11:57:41
Victor Orbán: Nebude-li Evropa křesťanská, nebude vůbec...
Reagovat

Co je to prosím křesťanství pro dnešní dobu?


Sám tomu vůbec nerozumím? Ani stvoření, ani Kristu, andělům..., ani moc nevysvětlím, ani  moc neobhájím ani TSO...natož Stvoření... resp. logické a rozumové vyvstlení křesťanství...


Přesto maďarský předseda vlády Victor Orbán ve svém víkendovém projevu řekl v souvislosti s vnucenou muslimsko-migrantskou politikou EU citát kohosi: Nebude-li Evropa křesťanská, nebude vůbec...


Je to nevídaný projev, že se někdo nebojí v dnešní době odvolávat se na křesťaství a na křesťasnké hodnoty....


A prohlásit, že Maďarsko je křesťanská krajina, země!!!


To je odvaha a neskutečný postoj v dnešním světě, kde vše mají v rukách Chazaři.


Jak je tovůbec možné? Připadá mi, že to má Orbán od kliky Rozhschildovců kolem FEDu snad přímo poručené a je to součást globální strategické hry.


Je to nyní s Polskem jediná krajina v Evropě, která se takto staví proti muslimům.


Polská vláda dokonce přiznává, že stojí tímto svým protimuslimským postojem i proti samotné polské katolické církvi, která vítačskou politiku muslimské invaze a genocidu bíle evropské populace podporuje.


 


Jedna věc je, kde se vzaly takové odpůrčí síly proti chazarsko rothschildovské ideologii. Německo vítá a Polsko ne. To asi my nezjistíme a nevyřešíme.


 


Ale co mi především vrtá hlavou je, co je to křesťanství na úrovni doby?


Jakou křesťanskou Evropu a Maďarsko Orbán vidí? Snad právě v podobě nějaké středověké víry v těch studených žulových kostelech, kde kněz z kazatelny hřímá dospělým lidem: Věřte, věřte, věřte...?


 


Co musí jako křesťaství pomaly začít prosakovat mezi lidi? Co zde má být nosné?


Všem lidem už je asi odporné i jen slyšet slovo víra, kněz, kazatel, pastor, věřící, církev....


Nedivím se...


Ale čím má křesťanství začít oslovovat?


Co by mělo začít sdělovat? A hlavně kdo? Kněží, kteří umí jen opakovat uvěř, kaj se, miluj Ježíše, modli se...


 


Jak lidem říci, že obce TSO jsou obce, které apoštol Pavel budoval už tehdy? A že jde o samosprávné obce bez zastupitelů, že to jsou ty křesťasnké obce na úrovni doby?


 


 

zmp
28.11.2017, 19:15:15
RE:
Reagovat

Církevní „věřte“ má podtext: „Věřte nám kněžím!“ nikoliv „Věřte Kristu!“


Víra kněžím vede k otroctví věřících, víra v Krista vede ke svobodě věřících, cestou pravdivého poznání reality.


„Poznejte pravdu a pravda Vás vysvobodí!“ (JK)


Na úrovni dnešní doby poznávají věřící Krista nikolilv prostřednictvím kněží, ale způsobem „obrácení Šaula v Pavla“, tj. zjevením Krista každému individuálně v éterickém těle. Na této cestě poznání nepotřebujeme žádný „odborný“ doprovod, jen vlastní poctivost (pravdivost)...


 

Rebel
29.11.2017, 10:36:53
RE: zjevení Krista
Reagovat

Co to je zjevení Krista v eterickém těle?


 


Jak se má Šavel, Saul obrátit v Pavla?


Mystickým cvičením? Nějakým vnitřním osvícením?  Nebo třeba poznáváním?


A co se jako pak stane?


Poznávám, poznávám...a ono stále nic....až pak ještě poznám něco a pak nastane nějaký kvaitativní zlom?


Co je to za poznání, která konkrétní myšlenka způsobí to přetečení poháru poznání v něco jiné? Co ten kvalitativní zlom způsbí?


Tam musí dojít i k nějaké proměně schopností člověka, ne? Když budu jen nabírat poznání, tak nakonec dojde k tomu, kdy loď se konečně potopí. Nebo jako zvyšuji rychlost, a to pak překročí mach a bude supersonický třesk...?


Poznávám, kvalitativně stále nic, žádná změna, ale pak k něčemu dojde. K čemu? Proč?

ZMP
29.11.2017, 13:45:58
RE:
Reagovat

Za zjevením v éter. těle je Kristus...


Šavel v Pavla se obrátil pochopením Krista. Díváme-li se na něco, čemu rozumíme, nastane zlom v okamžiku, kdy to uchopíme (pochopíme), kdy to vlastní vůlí přijmeme za své...

Rebel
28.11.2017, 11:37:08
badatel Darwin
Reagovat

A jak je to s Darwinem? Slyšel jsem, že on prý zjistil, že se nedá z organické a anorganické přírody dovodit stvoření.


A celá jeho nauka je toedy pouze o Vývoji toho, co bylo Stvořeno.


On byl prý věřící člověk, tedy křesťan (bohu žel, se křesťanství zdrclo na slovo věřící, a tedy neuvažující, ne používající vlastní rozum.... ? Lze tak chápat slovo věřící?). A tedy jako badatel se zabýval Vývojem, ale jinak stál na pozicích kreacionismu. Evoluce následovala po tom, až se Stvořilo něco, co se potom může vyvíjet.


Z čeho by se totiž vyvinulo to, co zde máme? Kde by se to vzalo?


Chápu, že věda hovoří o tom, že hmota je věčná a různě se proměňují její stavy, tedy že se vesmít od věčnosti do věčnosti rozpíná a smrskává s opakovanými Velkými třesky plesky a zhrouceními....


Darwin je tedy zneužit teoretickou vědou, která tvrdí, že vyvrátil božské Stvoření?

zmp
28.11.2017, 18:57:55
RE:
Reagovat

Charles Darwin si uvědomoval, že k počátku života žádný z oborů organiky (tím méně anorganiky) nevede. Ponechal tedy počátek oboru „stvoření“, jímž se dál již nezabýval a věnoval se až zaběhnutému vývoji...


Darwinovi pokračovatelé, počínaje Haeckelem však Darwinovo „stvoření“ popřeli a tendenčně ho zmanipulovali dodnes nepřesvědčivými teoriemi vývoje, v němž si navíc vyroblili nevysvětlitelný problém vzniku života z neživých „počátků“...


Současní „evolucionisté“ zděděnou manipulaci s počátkem stvoření proměnili v bytostnou nenávist ke stvoření a k Bohu vůbec...

Rebel
27.11.2017, 10:28:59
náhoda
Reagovat

Co je pravdy na přísloví: Náhoda přeje připraveným?


Jak to chápat?


Aby člověk byl schopen využít možnost?


Když umím kreslit, stačí už jen náodou se dostat k tužce a papíru...

zmp
27.11.2017, 17:11:35
RE:
Reagovat

Nepřipravený nevyužije ani možnost danou náhodou. Připravený náhodnou možnost využije.

Rebel
27.11.2017, 10:26:25
nalévání
Reagovat

Co je to za jev, že při nalévání vína se ozývá zvuk glogloglo nejprve vysoký a pak se tón stává hlubším? Tím, že je vzduchová bublina ve sklince větší?


Stále mi ještě vrtá hlavou, co je to za fyzikální jevy, které se objeví jako by z ničeho.


Kdo by vymyslel třeba to, že musí existovat rázová vlna při letu letadel rychlejších než zvuk?


Tedy ten supersonický třesk.


Jak by to potom asi vypadalo, když letadlo letí vyyší rychlostí než rychlost světla?


To potom analogicky bude také nějaký supersvětelný třesk?

zmp
27.11.2017, 17:08:38
RE:
Reagovat

Tón vydávaný flaškou při nalévání kapaliny (vína aj.) je zapříčiněn kavitací, která se při vylévání z flašky zvětšuje.

   

Zpět na seznam témat


Poslední aktivita

Diskuse [31]
» Úsilí o anglikanizaci je vnáše …
16.05.2019, 17:41:13 |
autor: Atrea
Diskuse [31]
» Jestliže se dnes hovoří česky …
16.05.2019, 16:05:09 |
autor: RCW
Diskuse [31]
» Vidím to podobně, nemám co dod …
04.05.2019, 20:41:46 |
autor: jk
Diskuse [31]
» úvaha,kterou mě napadlo dát ta …
01.05.2019, 15:45:49 |
autor: df
Diskuse [31]
» Co je to rosikrucianstvi a co …
29.04.2019, 13:10:41 |
autor: Justinian Crakenkreutz
Diskuse [31]
» Duchovní věda je kořenem antro …
02.04.2019, 12:57:57 |
autor: Justinián Crakenkreutz
Diskuse [31]
» "Proč většina antroposofů odm …
01.04.2019, 12:22:24 |
autor: atrea
Diskuse [31]
» Tento příspěvek Justiniána C …
29.03.2019, 14:25:50 |
autor: atrea
Diskuse [31]
» Tajemství biblických dějin stv …
29.03.2019, 14:12:05 |
autor: Df
Diskuse [31]
» Kdysi mě zaujal názor zmp, že …
27.03.2019, 14:07:11 |
autor: atrea
Diskuse [31]
» Pojem " prvotní hřích" byl zám …
27.03.2019, 11:17:56 |
autor: atrea
Diskuse [31]
» osudové (podlehnutí tomuto svě …
21.03.2019, 14:27:28 |
autor: RCW
Diskuse [31]
» Oslnění Luciferoým světlem je …
21.03.2019, 14:22:04 |
autor: RCW
Diskuse [31]
» Prvotní hřích byl nutností pro …
21.03.2019, 13:47:11 |
autor: jk
Diskuse [31]
» Na starém Saturnu se utvářel č …
21.03.2019, 13:35:23 |
autor: jk
Diskuse [31]
»   (taková otázková úvaha, kde …
19.03.2019, 17:07:32 |
autor: David
Diskuse [31]
» Za úplně první hřích považuji …
18.03.2019, 13:51:39 |
autor: Justinián Crakenkreutz
Diskuse [31]
» Co to je prvotní hřích? Je to …
15.03.2019, 10:10:24 |
autor: RCW
Diskuse [31]
» Vime ze prvorozenym synem Boha …
04.03.2019, 15:57:45 |
autor: Justinian Crakenkreutz
Diskuse [31]
» Ten oltar na zemi uz je. Prost …
02.03.2019, 17:05:29 |
autor: Justinian Crakenkreutz
Poslední komentáře do RSS

RSS     Mapa webu
Nahoru