Čeština Pусский Polski English Deutsch Français Español Italiano
Zavřít
Diskuse » Ostatní » Filosofie + duchovní vědaTato diskuse již byla uzavřena - není možné vkládat příspěvky.   
rebel
19.11.2013, 12:54:10
křesťanství jako konspirační teorie
Reagovat

Co když ale je křesťanství přece jen nějakou vyšší konspirační teorií - náboženskou konspirací?


Co když nemáte pravdu? Všechny věci, které nazvu nesmyslem, smetete ze stolu a vyložíte mi je jako podobenství a řeknete, že Bible líčí nadsmyslové skutečnosti. Že se to dá chápat i jinak, po vašem.


Ale co když je to jen váš dojem? Co když je to úplně jinak? Hmmm?


ZMP VM
20.11.2013, 10:03:34
RE:
Reagovat

„Co když?!“ není argument!


„Co když?!“ jako argument používají fantastové, aby nám vnutili své výmysly.


Například: „Co když k nám skutečně přiletěli mimozemšťani?!“


„Co když?!“ jako argument využívají sofisté, aby nás úplně zblbli a mohli nám bez dokazování namluvit co chtějí.


Například: „Co když bílý den není den, ale naopak noc?! Co když si jen namlouváme, či se nám jen zdá, co když je to jen náš dojem, že je bílý den?!“


„Co když?!“ se používá zpravidla jako „záchranná brzda“ tam, kde nám docházejí, či byly vyvráceny argumenty.


Například: „Co když nemáte pravdu = co když mám pravdu přece jenom já“


Skrytější variantou „co když?!“ je tu: „Utloukl jste mě jenom tím, že se umíte lépe vyjadřovat (argumentovat) než já. Můj známý, ten by vám to všechno vyvrátil.“


„Co když?!“ je fráze, jíž se snažíme zpochybnit pravdu tam, kde jsme usvědčeni z nepravdy. Chceme tím říci: Nemám-li pravdu já, pak ji nemůže a nesmí mít nikdo!


Například: „Co když je všechno jinak?!“


Jenže, připustíme-li, že všechno je jinak, pak je nutně jinak i tato fráze. To znamená, že je-li jinak výrok „všechno je jinak!“, pak nezbývá, než že „všechno je tak!“


V našem případě svým „co když je to jinak?!“ vlastně potvrzujete, že „je to tak, jak říkám já“.


Chcete-li mě usvědčit z nepravdy, pak Vám nijaké „co když?!“ nedávají za pravdu. Každou nepravdu totiž musíte dokázat naprosto konkrétně, reálně logicky...


zmp

rebel
18.11.2013, 00:15:49
křesťanství
Reagovat

Není také křesťanství výmysl někoho, jen aby oblbl lidi, aby je zase zmátl a ovládl? Boha nikdy nikdo neviděl, jasnovidný je málokdo, Kristus je tak tajemná postava, o které se sice mluví, ale nikdo pořádně nic neví a je asi problém dokázat, že je či není. Je to jen skvělá obchodní strategie. Nabízím jen slova, sny, iluze, opepřím trochou etiky a estetiky.


Je to přece také parádní firma. Lepší než stát, jak to chce udělat nějaká strana - ze státu firmu. Taková náboženská firma to má ještě lepší. Stát musí aspoň něco jako vykazovat a tvářit, že jako je tu pro občany a že má jako nějaké výsledky. Ale taková nějaká náboženská organizace, ta nemusí dokazovat zhola nic, nemusí nikomu skládat účty. Jestliže tu vše stojí na víře v něco, v někoho, koho nikdo nikdy neviděl... to je přece geniální finta. Když tomuhle někdo věří. Taková továrna na sny a iluze, na duchovní světy a duchovní bytosti všeho druhu. Budit v lidech strach ze smrti, že budou potrestaní.


Je otázka, zda třeba pro mnohé lidi není ten jejich vůdce příjemnější a přijatelnější, sice jako zní dost odtažitě něco anti, jako Anti-Krist, ale pokud vím, někteří ho nazývají líbezně jako snad Slunce nebo tak nějak. Sice pořádně není jasné, co nabízí, ale asi něco, co ty lidi táhne. Je-li skoro všechno na světě podvodem a konspirace, je-li to ve skutečnosti vše jinak.... včetně revolucí sametových i říjnových aj., Titaniců, WTC, Einsteinů, přistání na Měsíci, UFO, válek 1. i 2. Světové aj., měny, FEDu, Rukopisů, prvního -x rozměru, vzniku islámu, atentátu na papeže, ...atd.atd., co když nějak takto jako konspirace zasvěcenců k ovládnutí lidstva je i křesťanství? Co když takto - sice velmi důmyslně a vcelku logicky - nám dali hlavolam v podobě křesťanství, boho-člověka. Ono to vše třeba zatím nějak zdánlivě sedí. I zde na diskusi ale kolikrát padlo, že i nepravda může být logická. A co když i toto zatím nějak vypadá jako žo to je logické, a jeví se to být i pravda. Prostě to máte zatím seskládané tak, že obcházíte problém, bojíte se do něj seknout. Aby se to vše nesesyspalo. Není ta konstrukce taková velmi vetchá, jako bratři držme se?

ZMP VM
18.11.2013, 12:45:43
RE:
Reagovat

Kdybych na otázku, zda je křesťanství nepravdou odpověděl „ano“ či „ne“, moje odpověď by Vás patrně neuspokojila, neboť nechcete pouze věřit, ale chcete mít důkaz. To je sice hezké, avšak Vy sám tu jste největší překážkou veškerého dokazování. Vaši představa křesťanství musí být nejdříve oproštěna ode všeho, co za křesťanství sice pokládáte, co jím však není:


Křesťanství:


1/ není náboženská organizace (firma, církev, továrna na sny atp.).


2/ nebudí v lidech strach ze smrti. Lidé se smrti bojí sami, nejvíce ateisté.


3/ nebudí v lidech strach z trestu. Lidé se bojí Trestního řádu státní legislativy.


4/ není založeno na tezi „Boha nikdy nikdo neviděl!“ platné i pro jasnovidce, ale na svědectví, že „Krista viděla spousta lidí!“ To je zaznamenáno také letopisci (např. Tacitem), od nichž víme také o existenci jiných lidí pravěku a starověku, aniž o tom pochybujeme a žádáme důkaz. I předložený důkaz lze přece odmítnout.


5/ nenabízí příjemného vůdce, ale naopak varuje před tím, co takoví vůdcové nabízejí, co lidi táhne.


6/ nenabízí podvod, lež, konspiraci, revoluci, válku, vládu peněz, matení a ovládání lidstva, ale naopak před tím vším varuje.


7/ varuje před vším, co pokládáte za špatné, a přesto se ptáte: Co když mezi tyto špatnosti patří i ono?


Obáváte-li se, že zasvěcenci chtějí ovládnout lidstvo velmi důmyslným hlavolamem zvaným křesťanství, či boho-člověk, pak už Vám nezbývá nikdo, komu by jste mohl věřit, neboť s nimi vlastně všechny lidi řadíte mezi podvodníky.


Lidé, kteří se stejně jako Vy obávají, že křesťanství nabízí jen slova, sny a iluze, opepřené trochou etiky a estetiky, deno-denně konzumují slova, sny a iluze v TV, opepřené ovšem násilím a ohavností...


V naší diskusi skutečně několikrát padlo, že i nepravda může být logická. Bylo tu však také řečeno, že k poznání pravdy samotná logika nestačí, že musí jít o „reálnou logiku“, to je o logiku odpovídající vnímané realitě.


Zda je skutečně logické vše, co jako logické vypadá, o tom se musíte přesvědčit sám, jen svou vlastní logikou. Spoléháte-li na logiku jiných, například odborníků, pak spoléháte na víru, kterou tu jinak odmítáte. Stejně tak je tomu i s pravdivostí.


Na jedné straně žádáte důkaz pravdivosti křesťanství, na druhé straně jen tak beze všeho osočujete křesťany ze seskládání a obcházení problémů, do nichž se bojí seknout, aby se jim vše nesesypalo jako domeček z karet. Z tohoto Vašeho „důkazu“ pak vyvozujete závěr (soud), že křesťanství není než velmi vetchá konstrukce, jako bratři držme se. Pokládáte tento svůj soud za spravedlivý Nedopouštíte se tu náhodou téhož, z čeho obviňujete podvodníky?...


U Vaší zmínky o „Rukopisech“ předpokládám, že mluvíte o RK a RZ (Rukopis královédvorský a zelenohorský), které jste také, jen tak beze všeho zařadil mezi podvody. Na základě čeho? Na základě pouhé víry! Prostě proto, že Vám to nakukali podvodníci, kteří se vydávají za „odborníky“ či alespoň za „zasvěcené“ odpůrce Rukopisů. V pravdě jsou však RKZ naprosto nenahraditelnými klenoty slovanského písemnictví a světové kultury vůbec...


zmp

rebel
16.11.2013, 23:52:10
Bible
Reagovat

Jak vznikla Bible? Nepsali to jen lidé? Není to náhodou také jen pokus o ovládnutí lidstva?


Paali to omylní lidé. Kdokoli jim mohl nakukat nesmysly, kterých je v Bibli řada.


Co je na Bibli tak výjimečného nebo svatého?


Také je zajímavé, že všechno jde z Východu. Chazaři, Židé, Rusi, Číňani... to, že USA jsou na západě je jen optický klam, protože tam stejně nevládnou Američani, ale východní banksteři z FEDu. To samé v Německu, Francii atd., nikde tam nevládnou a neurčují vývoj lidé té země, ale té z Východu. To je nějaké prokletí Země? Je i toto v Bibli? Jak by to mohl někdo předem vědět? Je to snad nějaký vyšší vesmírný zákon?

ZMP VM
17.11.2013, 11:15:14
RE:
Reagovat

Řeknete-li, že v bibli je řada nesmyslů, aniž uvedete a obhájíte jediný příklad, pak tato vaše slova vznikla tak, jak si představujete vznik bible. Prostě Vám to někdo nakukal...


Řeknete-li, že USA jsou na západě, pak to říkáte buď jako očitý svědek, nebo to máte z druhé ruky. Je to v obou případech nesmysl jen proto, že to říkají omylní lidé?


Bible se jeví být výjimečná tím, že mluví především o nadsmyslových skutečnostech. Napsali ji očití (jasnozřiví) svědkové. My tedy její obsah známe z druhé ruky podobně, jako informace o USA, Rusku, Číně, Německu, Francii atd...


Co je geografickým Východem či Západem, to posuzujeme z hlediska střední Evropy. Pokud takto mluví také Američané, Rusové, Číňané atd., pak je zřejmé, že tak mluví nikoliv ze svého hlediska, ale z hlediska střední Evropy. Jak je to možné? Jaká moc, jim vnutila cizí hledisko? Kdo nebo co vládne světu?


Mluvíte-li o světovládě banksterů, pak mluvíte o moci světové ekonomiky, která se snaží ovládnout světovou politiku a kulturu. Tak je tomu také v jednotlivých národních státech. A jak je tomu v rodinách? Která z těchto tří sfér ovládá mysl jednotlivého člověka? Nemáme také nějakého bankstera v hlavě? To je prokletím Země! Jak by to mohl někdo předem nevědět? To, co dnešní lidstvo ovládá, není nijaký vyšší, ale nižší (animální) „zákon“...


zmp

rebel
18.11.2013, 00:59:48
RE: RE: biblické nesmysly
Reagovat

Stačí začít číst Bibli a v tom okamžiku jste v jiném světě.


Stvořit svět za 6 dní? Budiž, to bych ještě unesl.


Ale třeba udělat muže z žebra ženy?


Samozřejmě mi to můžete vysvětlit nějakým obrazným způsobem, jako že to je myšleno jinak, že tady jde o makrokosmického Adama a makrokosmickou Evu.


Nebo biblická potopa. Noe se svou lodí, kam by se vešla všechna zvířata.


Samozřejmě, opět mi můžete říci, že to je obraz a podobenství, že to ve skutečnosti bylo úplně jinak.


Také by mne zajímalo, jestliže bůh tvořil svět, jak mohl mluvit slovo, když neměl vědomosti ve vědomí, které teprve poprvé procitalo z nějakého obecného stavu? Neuměl přece mluvit. Ale v Bibli hned od počátku krásně a logicky hovoří a artikuluje!


Další iracionální věc je třeba rozestoupení moře. Opět můžete říci, že to je nějaký obraz.


Netvrdím, že nejde nějak vyložit i Sodomu a Gomoru aj. divné věci. Jenže to by se člověk musel jakoby vyunout do trochu jiného chápání. Musel by akceptovat minimálně to, že je to podobenství.

ZMP VM
18.11.2013, 14:42:57
RE:
Reagovat

Zajímalo by mě, jak „unesete“ stvoření světa v 6. dnech? O jakou „nosnost“ tu jde?...


Já například bych takový nesmysl nesnesl.


S biblí je to jako s RKZ. Buď se s věcí nejdříve důkladněji seznámíme a potom soudíme, nebo rovnou soudíme, aniž tušíme o co jde...


Seznámíme-li se poněkud s biblí a její historií, tu mj. nahlédneme, jak poctiví bibličtí badatelé usilovali o nalezení co nejpůvodnějších textů. Proč? Protože věděli, jak se pozdější opisovači a vydavatelé bible dopouštěli chyb i vědomých deformací textu bible, v závislosti na svých znalostech (spíše neznalostech) a přesvědčeních. Takový opisovač či vydavatel intelektuál, si stejně jako Vy vznesl nějakou tu námitku a v jejím duchu text bible prostě vylepšil. Poslední rozsáhlé vylepšování nalezneme v docela nedávno vydané tzv. ekumenické bible. Hrůza!


Stvoření světa v 6. dnech (v 6. fázích) je intelektuální pojem příslušné pasáže Mojžíše. Čistě o stvoření je tam ovšem řeč pouze v prvním verši, až k „Duchu Božím, vznášejícím se nad vodami“. Všechno ostatní tvoření, probíhá v rámci vývoje Slova Božího („I řekl Bůh: „Buď světlo!“).


Všimněte si, že tu Mojžíš nepraví, že Bůh stvořil světlo, ale že Bůh vyslovil světlo (stvořil Slovem Božím). Toto podobenství je snadno průhledné:


Vyslovit světlo = vysvětlit = naplnit světlem!


Namítáte, že Bůh nemohl říci Slovo, protože, dle Vašeho názoru, neuměl ještě mluvit a neměl ve vědomí potřebné vědomosti, neboť jeho vědomí teprve procitalo z obecného stavu.


To mi připomíná jednu dávnou diskusní námitku: „Zmrtvýchvstání není logické!“ Odpověděl jsem tenkrát: „Zmrtvýchvstání znamená, že napřed umřel a pak vstal z mrtvých, což je logické. Nelogické by bylo, kdyby neumřel a vstal z mrtvých...


Nuže, proč namítáte, že Bůh ještě neuměl mluvit a že k vysvětlení neměl potřebné vědomosti?


I nemluvně přece umí mluvit, i když jeho žvatlání nerozumíme. Možná jste mohl namítnout, že ještě nestvořil člověka a neměl tedy mluvidla (formu rtů a tvar jazyka). Jenže to právě není pravda. Přece nejdříve stvořil Nebe a Zemi!


A jaké vědomosti podle Vás potřeboval k tomu, aby Nebe a Zemi naplnil světlem, tj. vysvětlením, tj. silami svého vědomí? Týmiž silami, byť jinak uspořádanými, přece stvořil Nebe a Zemi.


Pravíte: „Stačí začít číst Bibli a v tom okamžiku jste v jiném světě.“


Odpovídám: Stačí číst Bibli důsledně, a v tom okamžiku jste v našem světě.


Biblická potopa mluví o Noemově arše (formě stvořeného Nebe) a o špatném lidstvu (o archu, tvaru, tvoru stvořené Země). Vody potopy představují dvojí vývoj (vnější a vnitřní) paprsků éterického světla (vysvětlení Slovem Božím), které archu vynesou vně nahoru (na horu Ararat) a arch utopí dovnitř dolů (na dno záplavy, na dno propasti, zvané v řeckých mýtech Tartaros).


Tento popis vývoje, pojímá paprsky světla jako plnost, jako vody potopy.


Týž vývoj lze pojmout také tak, že paprsky světlo pojmeme jako světlost prostoru. Právě o tom mluví rozestoupení vod Rákosového moře.


Na uvedených příkladech se můžete přesvědčit, jak jsou příslušná biblická podobenství věrná realitě. Samozřejmě tu můžete dát přednost „Velkému třesku“, zdá-li se Vám tato „vědecká“ pitomost věrnější jen proto, že není podobenstvím, ale tendenčním žvástem učeného nevědomce, neřkuli vědomého lháře...


O stvoření druhé ženy (Evy) z žebra prvního muže jsme v naších diskusích již mluvili...


Nepravost Sodomy a Gomory byla zničena ohněm z Nebe. Staří Pythagorejci zvali ohněm fyzické světlo...


Pravíte: „Jenže to by se člověk musel jakoby vysunout do trochu jiného chápání.“


Odpovídám: Samozřejmě Vás do čtení věrných podobenství bible nenutím. Zkuste své chápání vysunout do „vědeckých“ výkladů světa...


zmp

rebel
16.11.2013, 10:48:53
Evropa sjednocená v EU jednotně proti Kristu
Reagovat

V Bulharsku se postavila mešita těsně vedle nějakého křesťanského chrámu nějakého mučedníka, který bojoval proti osmanské, turecké a nebo islámské nadvládě či okupaci. Ten křesťanský mučedník zemřel právě rukou těch muslimů. Vzbudilo to velké protesty, ale nikdo s tím nenadělal, protože to bylo s posvěcením EU, která to financuje a zaštiťuje.


Samozřejmě, že to krásně Bulharům vysvětlili, že je nutno být tolerantní a je nutno chránit menšiny, že na to jsou zákony, které musí všichni slušní lidé ctít.


Tak jsem si uvědomil, jak se to krásně poslouchá jako pohádka, proti které vlastně není možné nic říci. Nebo je? Co chcete namítnout proti tomu, abychom pomohli dětem ze Somálska, třeba, jako nějaká zdravotní škola, která nyní má problém, protože prý studentky ze Somálska chtějí nosit šátky a vedení školy to odmítá, jako nějakou výstřednost. Není u nás kulturní zvyk nosit turban nebo prostěradlo na hlavě, přesto gender a jiné sociálně korektní a lidsko právní a EU korektní neziskovky tlačí státní instituce k dodržování zákona o práv menšin atp.


To, proti čemu celá staletí křesťané bojovali a za co zemřeli v boji s muslimy, snad statisíce nebo i miliony křesťanů, tak se to nyní do Evropy valí horem spodem ve jménu (pod rouškou) humanitární pomoci, ve jménu lidskosti, pomoci menšinám, pomoci politickým uprchlíkům atp.


Nemám nic proti muslimům. Nehledě na to, že islám prý vymysleli a vytvořili Chazaři jako nástroj, zástupného nepřítele (přítele) na boj s křesťany. Takže z tohoto hlediska jsou muslimové jen nevědomý nástroj v rukách někoho jiného na boj proti a rozvrat křesťanství v Evropě.


Vidím, jak nám před očima mizí veškeré křesťanské tradice, kdy už prý i vánoční svátky se mají s důvodů náboženské korektnosti, aby se třeba nějaké přistěhovavší menšiny necítily diskriminovány většinovým křesťanstvím, nazývat ne vánoční, ale zimní svátky, ne předvánoční nákup, ale zimní nákup atd. Toto vše plánuje a vymýšlí centrum EU v boji proti křesťanství.


Dříve jsem si to ani tak nějak neuvědomoval a připadalo mi to jako blbost, ale s postupem času to je evidentně čitelné jako program, nějaký projekt EU na likvidaci všeho křesťanského.


Jak je vše křesťanské zesměšňováno, jako bagatelizováno. Papež již nehoruje pro rodinu, ale nějak nejasně se vyjadřuje k tradiční rodině, kdy se už ani nezdá, že je na straně jiné. Vnímám to jako ne už jen protievropské, protikřesťanské, ale celosvětové spiknutí proti Kristu.


ZMP VM
17.11.2013, 11:28:12
RE:
Reagovat

Somálským dětem nelze pomoci nikde jinde, než v Somálsku!


zmp

rebel
16.11.2013, 10:20:43
Slovo a věčnost
Reagovat

Jak říkáte: Jestliže slova Ježíše Krista nepominou a jsou věčná, potom tzn., že věčnost musí být v těch slovech. Tedy věčnost je věčností v rámci něčeho. Nemůže být jen tak. Je omezená nějakými hranicemi, jako voda v nádobě. Ano?


Slovo jako pojem, má jako nádoba v sobě nějaký obsah, věčnost (jako podstatu = představu)?


Nebo věčnost je okolo Slova a Slovo je obsahem věčnosti, jako podstata věčnosti, tedy Slovo je jako představa, podstata?


Je tedy podstatou věčnost nebo Slovo?ZMP VM
17.11.2013, 10:18:18
RE:
Reagovat

Nabereme-li vodu z moře nádobou, pak máme na jedné straně vodu v nádobě, na druhé straně je však dál voda v moři. Obojí je tu současně. To znamená, že Slovo má svůj vlastní obsah a věčnost má svůj vlastní obsah. Slovo je ve věčnosti jako ryba v moři...


Podstatou obsahu moře (věčnosti) není moře (věčnost), ale voda. Podstatou obsahu ryby (Slova) není ryba (Slovo), ale rybí organismus...


zmp


rebel
17.11.2013, 23:29:55
RE: RE: věčnost
Reagovat

Jakou podstatu má věčnost? Podstatou moře je voda.


Podstatou Slova je co? To, co je podstatou věčnosti?Myslel jsem si, že věčnost musí na jedné straně mít ohraničení. Tam někde, kde se dotýká ne-věčnosti, ale časnosti.


Na základě tohoto schématu můžeme říci, že věčnost je vnější a vnitřní?


Vnější věčnost je jako vnější neobsah, který se na straně své vnitřní formy dotýká vnitřního Slova, nádoby ve věčnosti. Tam je tedy vnější věčnost ohraničena vnitřní formou? A uvnitř je tvar kružnice, tvar koule? V ní má věčnost ohraničení na obou stranách (jako průměr kružnice)?

ZMP VM
18.11.2013, 11:09:06
RE:
Reagovat

Kdyby věčnost (nezměrnost) byla ohraničená a měla tak nutně relativní opak (před a za ohraničením), pak by věčnost nebyla absolutní ale relativní, jako je čas (minulost a budoucnost), prostor a neprostor, vnější a vnitřní, forma a tvar, konečno a nekonečno atd.


Absolutní = samo o sobě (bez relativního opaku)


Relativní = ve vztahu (relaci) ke svému relativnímu opaku


Relativním opakem relativna tedy není absolutno, ale opačné relativno!


Absolutno nemá nijaký opak...


Protože je věčnost (nezměrnost) absolutní, musíme z pojmu její podstaty vyloučit vše relativní. A protože obsahem spáry okamžiku v čase (mezi minulostí a budoucností) je anulovaná kapka věčnosti, v níž musíme hledat přítomnost našeho vědomí, je podstatou věčnosti „vědomí“.


Vědomí pokládáme zpravidla za relativní, protože ho mateme s jeho relativním předmětem vědomí (vjemem).


Podstata věčnosti = vědomí absolutně samo o sobě.


Podstata časnosti = relativní předmět vědomí


Podstatou Slova je vědomí Loga, jehož relativní projev známe jako reálnou logiku myšlení...


Mimochodem, kružnice nemá průměr. Obvod kružnice je vlastně mezikruží s nulovou mírou poloměru. Základní mírou koule, kruhu, mezikruží i kružnice je poloměr (R), nikdy průměr...


zmp

rebel
13.11.2013, 09:32:54
nekonečná možnost
Reagovat

Existuje pojem nekonečno.


Jak lze říci, že má reálný základ? Od čeho vznikl pojem nekonečno, jestliže není reálný?


Můžeme třeba dělit stále (třeba číslo, zlomek), dokud bude existovat svět.


Nekonečný pohyb je možný na kružnici nebo osmičce (znakem nekonečna)? Ale také po dobu existence hybatele. A i ta je konečná.


Existuje pojem nekonečná možnost?


Jen po dobu existence možnosti, dokud to není jako možnost vyčerpané. Třeba prostě konec vesmíru, který někdy skončí. A tím skončí pohyb, počítání a nebude nikdo,kdo by se hýbal a počítal.


ZMP VM
13.11.2013, 11:56:54
RE:
Reagovat

Pojem „nekonečno“ vznikl negací (NE) pojmu konečna.


Zcela vyčerpávajícím způsobem rozebral pojem „nekonečno“ Aristoteles. Učený dav (pojem Josefa Dobrovského) však Aristotelův rozbor svými „srandovními“ učenými výklady tak překroutil, že si Aristotela předělal na vyznavače hned několika druhů nekonečna.


Ač to Aristoteles zcela jednoznačně nevyjádřil, přece z jeho výkladu vyplývá, že jako „reálné nekonečno“ uznává pouze „možnost nekonečna“. Mluví o ní také bible, v podobenství o stavbě Babylonské věže, jejíž narůstání není předem nijak omezeno...


Matematická osmička, zvaná také lemniskáta, není symbolem nekonečna, ale symbolizuje spojení dvou prostorů (vnějšího a vnitřního), v nichž je možno mimo jiné také donekonečna bloudit. V tomto smyslu znamená jedna smyčka lemniskáty možnost nekonečného bloudění v konečném vnějším prostoru, druhá možnost nekonečného bloudění ve vnitřním prostoru, obě pak možnost přecházení z jednoho nekonečna do druhého.


Možností nekonečna je tedy v obou případech možností nekonečného bloudění na konečném obvodu kružnice (jedné ze smyček lemniskáty).


Obdobně lze konečnou míru (např. 1m) donekonečna dělit na menší a menší zlomky, aniž tím kdy dělení této konečné míry dokonáme. Učený dav tuto nepříjemnou skutečnost obchází tím, že řekne:


„Zkrátka, jakmile jsme konečnou míru rozdělili na nekonečný počet nekonečně malých dílů, můžeme nekonečný počet nekonečně malých dílů zpětně složit v konečnou míru (1m).“


Na námitku, že s nekonečným dělením nelze nikdy skončit, odpoví, jako když sype ptáčkům: „Dělíme-li do nekonečna, tak ano!“


Bible zdánlivě nekonečnou stavbu Babylónské věže ukončuje tím, že stavitelům (učenému davu) zmate jazyky. Čtete-li učená pojednání o nekonečnu, tu se na vlastní oči můžete přesvědčit, že jazyk učeného davu je opravdu zmatený...


Ježíš Kristus praví:


„Nebe a Země pominou, má slova však nikdy nepominou!“


Možnosti nekonečna se tu týká Nebe a Země, na žádný způsob však slova Ježíše Krista, která se týkají věčnosti...


Naštvaný učený dav se chce Kristu pomstít tím, že popírá absolutní věčnost a nahrazuje ji relativním nekonečnem...


zmp

rebel
13.11.2013, 09:25:52
negace času
Reagovat

Nerozumím následující větě, ztrácím přehled, můžete to prosím ujasnit? To jako na úsečce (času) je mezera a ta mezera není čas?: Co jiného můžeme negovat na úsečce času než čas?


Do vědomí přítomnosti ve spáře okamžiku se však nelze dostat negací času. Minulost a budoucnost, kterou negujeme, přece není ve spáře okamžiku, ale mimo ni.A dále: jak je tedy možno dostat sedo vědomí přítomnosti? Ne-li negací, tak čím?

ZMP VM
13.11.2013, 11:05:51
RE:
Reagovat

Negujeme-li kouli, tu nedostaneme okolí koule, ale prázdnotu na místě koule, podobnou vodní bublině (nikoliv mýdlové bublině)...


Negujeme-li okolí koule, tu nedostaneme kouli, ale prázdnotu v okolí koule...


Negujeme-li čas (minulost a budoucnost), který je mimo mezeru v čase, tu nedostaneme mezeru v čase (přítomnost ve spáře okamžiku), ale prázdné okolí mezery, prázdnotu na místě minulosti a budoucnosti. To znamená, že negací času se nedostaneme do mezery v čase (do přítomnosti ve spáře okamžiku), ale mimo ni...


Negujeme-li mezeru v čase, která je mimo čas, tu nedostaneme čas, ale prázdnotu na místě mezery v čase, prázdnotu na místě přítomnosti ve spáře času...


Ve všech uvedených případech si negací (NE) sjednáváme na určitém místě prázdnotu, do níž lze vstoupit, jako do otevřených dveří:


NE-koule = NE tam uvnitř koule


NE-okolí koule = NE tam vně koule


NE-čas = NE tam a tam (NE v negované minulosti a budoucnosti)


NE-přítomnost = NE tady


Vlastní vstup do NE-přítomnosti (do negované přítomnosti bůh ví čeho) si pak můžeme sjednat „negací negace“: NE x NE = ANO-přítomnost = ANO tady.


Naší negací negace si sjednáme přítomnost sebe samých...


Uvedené abstrakce naznačují pouze metodu, kterou lze živě naplnit jen metodickým zapojením svého vlastního vědomí...


zmp

rebel
12.11.2013, 06:35:27
okamžik, Kristus a nirvána
Reagovat

V mezeře, ve spáře času mezi minulostí a budoucností máme okamžik přítomnosti, nebo přítomnost okamžiku?


Kdo si uvědomí a zažije přítomnost, zažije tím pádem věčnost, neboli setkání s Bohem? Nebo Kristem? Jaký je rozdíl mezi prožitkem okamžiku, přítomnosti a nirvánou? To je to osvícení mystiků?

ZMP VM
12.11.2013, 11:56:52
RE:
Reagovat

Pojem okamžik je odvozen od mžiknutí oka, od mrknutí, od sražených hran očních víček. Okamžikem jsou tedy hrany spáry, v nichž je držena anulovaná přítomnost, jako kořist ve spárech dravce. To znamená, že okamžik není v přítomnosti, ale naopak přítomnost je v okamžiku, ve spáře času mezi minulostí a budoucností (současností)...


To, co se ocitá ve spárech okamžiku času je „kapka“ z oceánu věčnosti (obecného Boha). Zatímco věčnost nemá žádnou míru přítomnosti (je nezměrná), kapka má absolutně anulovanou míru (0) přítomnosti. Nejde tedy o totéž, ale o příbuznost podstaty. Proto anulované kapce říkáme „Duch“ (duchapřítomnost). O ztotožnění s Kristem se jedná jen tehdy, pokud si svou přítomnost ve spáře okamžiku uvědomujeme, pokud se spára do určité míry rozestoupí, protože jsme do ní vnesli konkrétní obsah. To znamená, že společnou (příbuznou) podstatou je ve všech třech případech přítomnost vědomí.


Tak zvanou nirvánou míní každý něco jiného. Mystikové jí zpravidla míní stav blaženosti, který pokládají také za „osvícení“ a jiné dobroty. Zjednodušeně řečeno, stav nirvány je dosahován negováním všeho časného. Do vědomí přítomnosti ve spáře okamžiku se však nelze dostat negací času. Minulost a budoucnost, kterou negujeme, přece není ve spáře okamžiku, ale mimo ni. Negací času se tedy ztotožňujeme se spárou okamžiku, nikoliv s kapkou přítomnosti božského vědomí v ní...


zmp

rebel
10.11.2013, 23:44:16
dědičný hřích
Reagovat

Co je to dědičný hřích? Kde se vzal a proč?


Jak k tomu přijdu já jako člověk? Proč mám pykat za kdo ví co?


Mýtus o nějaké vině je přece manipulativní.

ZMP VM
11.11.2013, 11:00:18
RE:
Reagovat

Už jsme si v diskusi na našem webu ukázali, že každá změna představuje poškození předchozího stavu, což musí být karmicky vyrovnáno.


Tzv. „dědičný hřích“ představuje změnu vědomí, jíž člověk nastoupil genetickou cestu k možnosti smyslového vnímání, myšlení a usuzování. Za to byl vyhnán z ráje (z původního stavu jasnozřivého vědomí).


Chcete po rodičích zdědit například zdravé tělesné smyly? Pak si nestěžujte na „pykání za kdoví co“...


Chcete zdravě a plně rozvinout schopnost reálně logického myšlení? Pak nemluvte o „manipulativním mýtu“, ale snažte se ho pochopit a využít...


Chcete soudit spravedlivě? Pak hledejte možnost vyrovnat karmu dědičného hříchu pro všechny lidi, neboť se týká všech, nikoliv pouze Vás...


Chcete si po vyrovnání karmy dědičného hříchu podržet jasnost vědomí, kterou jste si díky dědičnému hříchu vydobyl? Pak se snažte možnost dědičného hříchu využít tak, aby jste v sobě vyvinuly něco svobodného, co nutnosti karmy nepodléhá...


zmp

rebel
10.11.2013, 20:10:18
současnost je ještě horší než doufali tvůrci tohoto zla-systému?
Reagovat


Ve světě nyní vítězí liberální demokracie, založená na přitakávání nejnižším pudům zvířete v člověku. Proč na to lidé slyší?


Je ale otázka, zda říkat lidé. Rozhodují otrokáři. A co už mohou otroci? Ti jen musí -jen mohou akceptovat např. zaměstnanecký poměr nebo volební systém.


Mám pocit, že lidé - jako civilizace - jsou na tom mnohem hůře, než se zdálo všem filosofům a jasnovidcům.


Byla předpovídána kulminace duchovní vědy na přelomu tisíciletí, dalo se očekávat rozšíření povědomí o TSO. Opak je pravdou. Na místní přebor v kopané se dostaví několikanásobně více fanoušků, než má TSO návštěvníků na webu.


Zkuste někomu říci o možnosti žít svobodně bez zastupitelů a zákonů. Chvilku si něco poslechne a odejde zděšen a získal jste tak nejspíše dalšího nepřítele nebo někoho, kdo už nebude chtít o něčem s vámi mluvit.


Myslím si, že ročildovci jsou asi sami překvapeni svým úspěchem. Jsou zaskočeni?


Pracovali a pracují pro rozvrat rodin, křesťanství, dobra a krásna. Ale takový úspěch asi nepředpokládali. Myslím si, že stav lidí (ohledně poznávání pravdy a svobodomyslnosti) je ještě horší, než jsou nejhorší představy.


V lidech není touha po svobodě. Kde jsou ti hrdinové minulých věků, v kom jsou inkarnovaní? Nejenže nebouří, ale ani se neptají, co je svoboda, co udělat pro své osvobození. Nic, pusto a prázdno. Může snad dojít k nějakému nečekanému zlomu? Může se v lidech, kteří dosud nepřemýšlejí, probudit touha po poznávání, po pravdě? Kde by se v nich z ničeho nic sebrala ta síla a chuť poznávat?


Ono se to nedá srovnávat s rokem 89.Tam byla v lidech otrávenost z budování komunismu. Navíc převrat, vše v režii elit. Určitě opět může dojít k odmítnutí tohoto režimu. Jenže opět elity zinscenují převrat s takovým vaškem, jejich vůdcem rebelií na čele. Takže se zase nic nezmění. Kvůli zabedněnosti a tuposti naivních a hloupých otroků.


Politická vítězná strana si dává za cíl vést stát jako firmu. Tedy naprosto se nerozlišuje mezi politkou, kulturou a ekonomikou. A na takové bláznivosti lidé slyší, tleskají, těší se. Nic než krach to přinese.


Jeden komentátor napsal, volby dnes jsou již o tom, kdo dá lidem nažrat. Nejde o to, co je správné nebo krásné, pravdivé. Tady někdo dá lidem koblihy a lidé ho zvolí. Neskutečné. Ale to je realita. Takže jen houšť. Jak se říkalo za komančů: Čím hůř, tím líp.

   

Zpět na seznam témat


Poslední aktivita

Diskuse [31]
» Úsilí o anglikanizaci je vnáše …
16.05.2019, 17:41:13 |
autor: Atrea
Diskuse [31]
» Jestliže se dnes hovoří česky …
16.05.2019, 16:05:09 |
autor: RCW
Diskuse [31]
» Vidím to podobně, nemám co dod …
04.05.2019, 20:41:46 |
autor: jk
Diskuse [31]
» úvaha,kterou mě napadlo dát ta …
01.05.2019, 15:45:49 |
autor: df
Diskuse [31]
» Co je to rosikrucianstvi a co …
29.04.2019, 13:10:41 |
autor: Justinian Crakenkreutz
Diskuse [31]
» Duchovní věda je kořenem antro …
02.04.2019, 12:57:57 |
autor: Justinián Crakenkreutz
Diskuse [31]
» "Proč většina antroposofů odm …
01.04.2019, 12:22:24 |
autor: atrea
Diskuse [31]
» Tento příspěvek Justiniána C …
29.03.2019, 14:25:50 |
autor: atrea
Diskuse [31]
» Tajemství biblických dějin stv …
29.03.2019, 14:12:05 |
autor: Df
Diskuse [31]
» Kdysi mě zaujal názor zmp, že …
27.03.2019, 14:07:11 |
autor: atrea
Diskuse [31]
» Pojem " prvotní hřích" byl zám …
27.03.2019, 11:17:56 |
autor: atrea
Diskuse [31]
» osudové (podlehnutí tomuto svě …
21.03.2019, 14:27:28 |
autor: RCW
Diskuse [31]
» Oslnění Luciferoým světlem je …
21.03.2019, 14:22:04 |
autor: RCW
Diskuse [31]
» Prvotní hřích byl nutností pro …
21.03.2019, 13:47:11 |
autor: jk
Diskuse [31]
» Na starém Saturnu se utvářel č …
21.03.2019, 13:35:23 |
autor: jk
Diskuse [31]
»   (taková otázková úvaha, kde …
19.03.2019, 17:07:32 |
autor: David
Diskuse [31]
» Za úplně první hřích považuji …
18.03.2019, 13:51:39 |
autor: Justinián Crakenkreutz
Diskuse [31]
» Co to je prvotní hřích? Je to …
15.03.2019, 10:10:24 |
autor: RCW
Diskuse [31]
» Vime ze prvorozenym synem Boha …
04.03.2019, 15:57:45 |
autor: Justinian Crakenkreutz
Diskuse [31]
» Ten oltar na zemi uz je. Prost …
02.03.2019, 17:05:29 |
autor: Justinian Crakenkreutz
Poslední komentáře do RSS

RSS     Mapa webu
Nahoru