Čeština Pусский Polski English Deutsch Français Español Italiano
Zavřít
Diskuse » Ostatní » Filosofie + duchovní vědaTato diskuse již byla uzavřena - není možné vkládat příspěvky.   
rebel
11.02.2015, 20:00:14
Ukrajina
Reagovat

Asi před půl rokem při rychlém postupu opolčenců, domobrany ve východní Ukrajině, - kdy ukrové v panice zanechávali zbraně a utíkali z obcí, ke kterým se jen opolčenci blížili - během pár dnů byly na světě tzv. Minské dohody a okamžitě bylo nastoleno příměří, ukrové opevnili pozice, získali americké školení + velitele jednotek.


Nyní - v ukrajinském kotli u Debalceva je cca 10 000 ukrů včetně údajných jednotek NATO. A naráz opět jako před půl rokem se velmi rychle dojednává uzavření příměří a odzbrojení... jakmile mají vítězit opolčenci, tak se uzavírá příměří...


Jak asi nyní může dopadnout jednání, když se dnes v Minsku mají setkat Rus, Němec, Frank, Ukr - prý vlastním jménem Waltzman, příslušník Chazarů jako prý i zbylí 3. Chazaři jednají o míru pro křesťany. Zajímavé.


Zatím je na Ukrajině dle neoficiálních údajů cca 50 000 mrtvých - většinou křesťanů. A zničená ukrajinská města a obce vypadají jako Varšava za II. Svět. války.


To je Evropa počátkem 3. tisíciletí...


To je kultura, to je pokrok, to je úroveň...v lidech je stále zvíře, dobytek jako bylo před 2000 lety...


Nedivím se, že pro Chazary jsme dobytek...a že námi pohrdají...opovrhují jako něčím, co je níže než zvíře...

PD, Teplice
18.02.2015, 10:48:57
RE:
Reagovat

K Vaší poslední větě,


pokud to tak s Chazary je, tak je to spíše jako pohled z pohledu zvířete (hlavní šelmy).


Takto pak pohrdat, opovrhovat může tento zvíře-šelmo-Chazar tak jako jinou slabší šelmou (lokální malou šelmou)…..nebo dobytkem obecně ("ovce" apod.)….nebo člověkem (zde si nejsem zcela jist) - viz. zda by lev mohl sežrat Ježíše.


A níže nežli zvíře = pohrdá rostlinou…nerostem…


 


Horší je, že v rámci této naší zastupitelské “demokracie” jsme vlastně nutně všichni ovce….šelmě se pak také nedivím.


 


 

rebel
30.01.2015, 14:34:47
mlčení
Reagovat

Říká se: Mlčení znamená souhlas.


 


Je to pravda?


Moc se mi to nezdá.


Když mlčí někdo, tak mlčí. Nechce třeba říci lež.


Třeba by lhal právě při nesouhlasném projevu.


Proto mlčí...


Tudíž to rčení nemusí platit.  

zmp
31.01.2015, 10:27:19
RE:
Reagovat

Pravíte: „Když mlčí... třeba by lhal právě při nesouhlasném projevu.“


Tím potvrzujete, že „mlčení znamená souhlas!“


Nesouhlas (NE) je jako překážka.


Souhlas (ANO) ničemu nepřekáží, stejně jako mlčení (nestavění překážky: NE)...

rebel
06.02.2015, 22:26:38
RE:
Reagovat

Chtěl jsem říci, že někdo může mlčet, aby nemusel říci ne....


Tedy mlčení nemusí znamenat vždy souhlas....


nechce říci ano, protože myslí ne....


Takže přísloví nemluví pravdu.


 

zmp
08.02.2015, 13:19:20
RE:
Reagovat

Nechce-li říci NE pak jakoby řekl ANO.


Nechce-li říci ANO, pak jakoby řekl NE.

rebel
30.01.2015, 14:30:53
stavět se zlu?
Reagovat


"Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘ Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou; a tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť.Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě." Matouš 5,38-41
Tak máme se stavět zlu nebo ne?


Tady bych řekl, že ne.

zmp
31.01.2015, 10:18:45
RE:
Reagovat

Citovaná slova nejsou určena škůdcům, které nenavádějí aby škodili víc, ani je nevarují, že se tím karmicky zadlužují, že budou muset svůj karmický dluh v budoucnu splácet, aniž budou vědět proč.


Předmětem vývoje je naše vědomí, jeho poznání.


Vynutíme-li si splacení dluhu již v životě v němž vznikl, tu jakoby nám byl dluh splacen řádně. Dluh i hněv jsme uspokojili, nic víc jsme tím nezískali.


Je-li dluh vyrovnán karmicky, tu jako by věřitel získal šťastně něco navíc, s čím nepočítal, neboť si svůj úvěr nepamatuje. Na druhé straně si svůj dluh nepamatuje ani dlužník a cítí se být jeho vyrovnáním poškozen.


Karmický věřitel (poškozený) je jako v minulosti stlačená pružina, která v budoucnu uvolněna poskočí (ve vývoji) kupředu (jinak by na tom byla stále stejně).


Karmický dlužník (škůdce) je jako v minulosti natažená pružina, která v budoucnu uvolněna se srazí skokem (ve vývoji) dozadu (jinak by na tom byla stále stejně).


Ježíš Kristus však poškozeným praví:


Nevyvíjejte se jen nevědomě (karmicky „oko za oko a zub za zub!“), ale snažte se prožít svůj úvěr (poškození) vědomě.


Proto: „Uhodí-li tě kdo do pravé tváře, nastav mu i druhou!“ atd....


Tím přece není řečeno, že po druhé facce nemáme násilníka zmlátit až zmodrá.


O vyrovnávání dluhu (karmickém či okamžitě vynuceném), tu není řeč. Otázka zla tím není nijak dotčena. Jen je tu řečeno: Nejste-li zbabělí a chcete-li bojovat se zlem, pak bojujte vědomě! Je přece třeba vědět například, co zlo je, a co není (o čem se jen domníváme, že je)...

rebel
01.02.2015, 15:38:02
RE:
Reagovat

Nerozumím. Co je řečeno jiného (tím: Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou...), než že bych se měl bránit?


Neřeším otázku dluhu, ale obrany.


Ač nerozumí, co míníte tím, že je na tom něco vědomé a co nevědomé?


Mnozí právě tímto citátem chtějí doložit, že se nemáme bránit zlu!


 


 

zmp
02.02.2015, 11:18:03
RE:
Reagovat

Nerozumím, co tu vlastně říkáte...

rebel
06.02.2015, 21:52:58
RE:
Reagovat

 


Vidím, že si vůbec nerozumíme.


Tvrdíte:


„Uhodí-li tě kdo do pravé tváře, nastav mu i druhou!“ atd....


Tím přece není řečeno, že po druhé facce nemáme násilníka zmlátit až zmodrá..."


 


Pokud chápu správně tak tvrdíte:  že mezitím, než mu nastavím druhou tvář, tak ho mám zmlátit, až zmodrá?


Zajímavý výklad křesťanské lásky, pokory a odpuštění...:-)


 


Potom můžeme říci, že při stvoření se mezi jednotlivými dny odehrávaly spousty dalších nezmíněných věcí, které si také můžeme domyslet právě proto, že se tam o nich nemluví!


hmm..ještě lepší...


 


Tak s takovým originálním výkladem Bible jsem se opravdu ještě nesetkal....:-)


To mne tedy opravdu začíná zajímat....co vše si mohu např. ještě domyslet?


Po výkladu, že když bližnímu nabančím, tak jsem vykonal akt křesťanského odpuštění, - tak potom si neumím představit nějakou hranici, která by mi můj výklad měla omezovat.


 


Ale zůstává mi otevřená otázka: bránit se zlu nebo ne?

zmp
08.02.2015, 13:13:59
RE:
Reagovat

Je to něco podobného, jako v případě:


„Ty, si vůl!“


„Řekni to ještě jednou!?“


Jak jste probůh přišel na to, že mezitím je třeba někomu nabančit?

rebel
11.02.2015, 13:41:10
RE:
Reagovat

Jak mám tedy chápat větu:


„Uhodí-li tě kdo do pravé tváře, nastav mu i druhou!“ atd....


Tím přece není řečeno, že po druhé facce nemáme násilníka zmlátit až zmodrá..."

PD, Teplice
29.01.2015, 10:16:13
rovnice
Reagovat

Píšete:


půl-obvod směřující zleva doprava = +píR (vývoj do budoucnosti)


půl-obvod směřující zprava doleva = - píR (vývoj do minulosti)


Spojení obou půl-obvodů do obvodu = +píR - píR = 0 (obvod kružnice)


Školský matematický obvod kružnice v podobě „2píR“ je akademická lež.


 


 


 


Ale takto to vlastně zní, že říkáte, že relativní svět = akademická lež?


Oni by mohli zase říci, že ta Vaše rovnice je ''absolutistická lež’’. A řekli by i např. - jak chce od stolu vypočítat vnější povrch této (nějaké) cisterny, když je nám znám pouze její kruhový poloměr a délka? Dotyčný potřebuje např. znát onen povrch, aby věděl, kolik barvy bude přibližně potřebovat na její natření…


 


Oni kružnicí nechtějí řešit čas, ale délku…?


Vy kružnicí řešíte čas, ale nikoliv délku…?


Oni onu rovnici vztahují (do) na relativno…?


Vy onu rovnici vztahujete (dokazujete) na absolutno…?


Oni se svojí rovnicí nedokáží odhalit absolutno…?


Vaše rovnice přehlíží relativno…?


Jejich rovnice se týká hmoty, prostoru, relativna…?


Vaše rovnice se týká (času?), Já, absolutna…?


 


Zdá se, že obě strany máte pravdu. Možná existují dvě různé matematiky? Jen si předem spolu určit onu barvu políček (černá, bílá) (relativno, absolutno), aby nedocházelo k nedorozuměním. Viz. i například rozdílný význam chápání čísla, symbolu 0 (nula, nic, kruh, absolutno,…)…???


 

zmp
30.01.2015, 10:40:19
RE:
Reagovat

Není dvojí reálné matematiky.


Reálná matematika je ryze relativní druh reálné logiky. Základy matematiky jsou souborem abstraktních axiómů (čísel a jejich vztahů), které ovšem nesmějí být emancipovány od reality (jinak nejde o reálnou matematiku), ale naopak neustále konfrontovány s realitou. Matematika nesmí být ryze abstraktní vědou, jak to ostatně naznačujete například potřebou natřít cisternu.


To, co matematiku konfrontuje s realitou, je představa.


I když matematiku upotřebíme přímo v praxi (například při sčítání patníků), spojujeme s ní představu. Není-li matematický pojem představitelný, není reálný, což se v podstatě týká všech pojmů a idejí.


Protože je matematika relativní, týká se i příslušná představa světa relativních projevů, podobně jako vjem. Pojem i představa jsou relativní.


Iluze není reálná. Proto se k ní nevztahuje reálná představa, ani reálný pojem, tedy ani reálná matematika.


Absolutno není relativní, ani iluzorní. Proto se k němu nevztahuje představa (reálná či nereálná), ani pojem (reálný či nereálný), tedy ani matematika (reálná či nereálná).


Tak jako je absolutní realita neviditelná v relativní realitě, tak není viditelná ani v matematice. Přesto na ni může realita i reálná matematika ukazovat, zpravidla tam, kde sama počíná či končí (svým počátkem i koncem)...


Nyní k obvodu.


Představu obvodu kružnice máte jasnou:


+píR – píR = 0 (0 = představa uzavřeného obvodu)


Uvedená rovnice představuje:


- na levé straně sčítání dvou protisměrných (+ -) půl-obvodů


- na pravé straně součet dvou protisměrných půl-obvodů (jejich spojení v uzavřený obvod: 0)


Nyní si ujasněme představu toho, co za obvod kružnice vydává akademická půda v podobě matematického pojmu „2píR“.


+píR +píR = 2píR


Uvedená rovnice představuje:


- na levé straně sčítání dvou stejnosměrných (++) půl-obvodů


- na pravé straně součet dvou stejnosměrných půl-obvodů (jejich spojení v otevřené vlnění )


Moje rovnice (+píR – píR = 0) se tedy skutečně vypovídá o uzavírání protisměrných půl-obvodů do uzavřeného obvodu (0), aniž ji vydávám za cokoliv jiného.


Akademická rovnice (+píR +píR = 2píR) se skutečně vypovídá o spojování stejnosměrných půl-obvodů otevřeného vlnění (chcete-li do rozvinutého obvodu), přičemž je lživě vydávána za uzavřený obvod (0)...

PD, Teplice
31.01.2015, 19:18:35
RE:
Reagovat

Trochu se v tom zamotávám:


 


+píR – píR = 0 (uzavřený obvod)


 


S rebelem řešíte hermetického hada, a že je rebel v půli cesty…


 


Hermetický had = také uzavřený obvod (0) ?


 


Nebo o jakou nulu, obvod jde? Otevřenou, nebo uzavřenou?


 


Protože, pokud půjdu po obvodu uzavřené kružnice, jak lze zjistit to, že se kdy nacházím v půli cesty?


 


Popřípadě co nastane, až dojde k onomu poznání - ANO lidskost? Také to ale předpokládá, že ona kružnice má konec. Tedy je uzavřená, nebo není? Nebo se i špatně ptám?


 


Snad i doufám, že uzavřená není, pak by se snad i jednalo o bludný kruh vývoje? Pak by mě i mohlo napadnout - kolikátou cestu za poznámí ANO-lidskost jsem již absolvoval a opětovně dokonal? Nekonečno před a nekonečno po teď?


 


Já nyní nevím, bezmyšlenkovitě mě napadá, že dokonání poznání ANO-lidskost, je asi tak reálné, jako dokonání poznání všech čísel čísla Pí. Tím nezavrhuji snahu o cestu k poznání ANO-lidskost, naopak, čím blíže k absolutnu (lidskosti), tím blíže k pravdě, tím lépe se bude "žít" - méně bolestně existovat (v takto vyvinuté společnosti jedinců).


 

zmp
01.02.2015, 11:07:11
RE:
Reagovat

Ptáte se dobře!


Hermetický had je dobové podobenství pro uzavřený obvod kružnice (resp. pro uzavřený obvod vůbec), neboť tehdejší lidstvo (až na pár zasvěcenců) ještě nevyvinulo schopnost myšlení v matematických (geometrických) pojmech a představách.


Dnešní lidstvo (zejména euro-americké) tuto schopnost sice má, ale následkem státního akademicky-školského systematického ohlupování ji správně nerozvíjí a neumí ji tedy správně používat.


Nuže: +píR – píR = 0 (uzavřený obvod)


Hermetický had = 0 (podobenství uzavřeného obvodu)


Správně rozlišujete nulu jako uzavřený obvod (0) od nuly, která nenaznačuje uzavřený obvod (např. 1 - 1 = 0). Tím se dotýkáte důvodu, proč matematika nesmí být ryze abstraktní vědou, ale stále musí být konfrontována s realitou (s příslušnou představou)...


V uzavřeném obvodu kružnice jen tak beze všeho nepoznáte, zda jste v půli cesty (na konci jednoho půl-obvodu „píR“) nebo na konci cesty (0). To je také příčina, proč lidé v řadě svých životů již nesčetněkrát na cestě poznání „ANO lidskosti“ prošli, a přece k poznání ANO-lidskosti nedospěli, přece tuto cestu nedokonali. Tam, kde se měli zastavit, jdou prostě dál. Uzavřený obvod kružnice (okruh života) se jim tak stále znovu mění v bludný kruh.


Existuje magické podobenství bludného kruhu, v podobě pověstného „bludného kořene“, který v temném lese (v chaosu mysli) na poutníky líčí zlomyslní skřítkové (akademičtí „odborníci“).


Ač je bludný kruh konečný (má počátek i konec = teď: viz rozetnutí górdického uzlu Alexandrem Velikým), přece se bloudícím zdá být nekonečný. To je také ( navzdory akademické „teorii množin“) jediné „nekonečno“, které můžeme s Aristotelem pokládat za reálné...


Hledáním „konce“ (posledního čísla v řadě) „pí“ se dostáváme tak říkajíc „od čerta k ďáblu“.


- v ďábelském bludném kruhu se u konce nedokážeme zastavit a stále ho přecházíme = iluze nekonečného přičítání míry (vnější bloudění)


- v čertově (satanově) iluzi nekonečného čísla ke konci nedokážeme vůbec dospět = iluze nekonečného dělení míry (vnitřní bloudění)


Správně soudíte, že do uvedených tenat ďábla a čerta (do tenat „teorie množin“) se dostáváte „bezmyšlenkovitě“. Z toho plyne, že spásu musíte hledat ve sféře samostatného reálného myšlení, ve sféře zdravého selského rozumu, který nejvíce sílí překonáváním akademického „čerta-ďábla“!


Pak dospějete (vnější i vnitřní cestou) k pravdivému poznání ANO lidskosti, pak se na konci obvodu kružnice (0) zastavíte...

PD, Teplice
16.01.2015, 14:09:54
Bůh
Reagovat

Mohl byste prosím okomentovat následující?:


 


Bůh je mrtev. Bůh zůstane mrtvý. A my ho zabili!


Friedrich Nietzsche


 

zmp
17.01.2015, 12:10:46
RE:
Reagovat

Staří Řekové měli nesmrtelné bohy na hoře na Olympu (Zeus atd.) a dole v podsvětí (Hádes atd.). Uprostřed na Zemi žili smrtelní lidé a polobohové (Héraklés aj.).


Jediný bůh starých Řeků, který zemřel, byl Pan. Pan žil rovněž na Zemi a podobal se Satyrům. Měl kozí nohy, rohy atp. Zkrátka vykazoval animální vlastnosti.


Souběžně probíhal v Palestině vývoj dvanácti kmenů izraelských, které byly odvlečeny do asyrského a babylónského zajetí. Z nich se pak vrátil do Palestiny jen kmen Judův (částečně), z něhož se v lidském těle zrodil Syn Boží, jenž zemřel na kříži Golgoty.


Syn Boží nezemřel následkem pohanského animalismu, ale následkem judského kultovního fanatismu a římského pragmatického materialismu.


Máme tu tedy tři příčiny smrti bohů. Animalismus, fanatismus, materialismus.


Uvážíme-li pak, že svět relativních projevů, v němž žijeme, je duální „vnější/vnitřní“ (Olymp/podsvětí), nahlédneme, že vše uvedené se odehrává (projevuje) ve dvou světech. Ve vnějším světě Země a ve vnitřním světě lidské duše...


Friedrich Nietzsche živ v období německé klasické filosofie, která postupně spěla k dnešním úpadkovým poměrům kultovního fanatismu (satanismu) tzv. elit a animálního materialismu tzv. póvlu. Nietzsche si uvědomoval, že tímto úpadkovým životem elit i póvlu člověk ve svém srdci (ve svém já) nemůže nalézt (následovat cestu) Boha živého, ale jen jeho mrtvý obraz (ego).


Friedrich Nietzsche zešílel, protože ve své chmurné vizi nedospěl k poznání, že na cestě spějící ke smrti Boha, může být smrt překonána zmrtvýchvstáním...

PD, Teplice
19.01.2015, 12:54:39
RE:
Reagovat

Říkal jsem si totiž i, abych do té podstaty Pravdy asi až tak "nešťoural", abych (si) tím zde také nezabíjel Boha…že tím "šťouráním" Boha vytěsňuji…


Ale možná to ani u Pravdy nehrozí, protože ta se stejně vždy k něčemu vztahuje, viz. naše diskuse na téma relativno, absolutno…


Boha asi tedy tímto nevytěsním, protože ten je obsažen stále v tom, že ta Pravda vůbec existuje…(víra v Pravdu=víra v Boha, Bůh=Pravda)


 

zmp
20.01.2015, 10:20:34
RE:
Reagovat

Náboženství vede věřící k modlitbám, aby Boha oživovali ve svém nitru.


Opakovaná modlitba (např. Otčenáš) je meditace.


Meditace není než důsledným myšlením.


Předmětem myšlení je otázka (jak říkáte „šťourání“).


Jinými slovy, myslíme-li na fotbal, Boha v sobě zabíjíme. Myslíme-li na Boha, oživujeme ho v sobě.


Bůh v nás = Já jsem pravda (poznaná), cesta (poznávání pravdy) i život (v pravdě = konání, vč. mluvení za účelem projevu pravdy)

oto
21.11.2013, 17:12:46
Smutná nevedomosť o zmysle života
Reagovat

Smutná nevedomosť o zmysle života
Všetky generácie obyvateľov tejto zeme, nasledujúce jedna za druhou sa javia ako jedna veľká štafeta nevedomosti. Nevedomosti o tom najdôležitejšom, čo v živote človeka vôbec jestvuje. Nevedomosti o skutočnom zmysle a účele vlastného bytia.A táto zarážajúca nevedomosť sa odráža vo všetkom, čo ľudia robia, ako žijú, ako uvažujú a ako hovoria. Týmto všetkým dávajú najavo fatálnu nevedomosť o účele vlastného jestvovania. Ľudia nevedia, aký má ich bytie zmysel a táto nevedomosť sa šíri z generácie na generáciu ako prekliatie už po celé stáročia. A dokonca ani doba vedecko technického pokroku na tom celkom nič nezmenila.Mnohokrát je až dojemné pozorovať mladých rodičov, ako sa svojim deťom snažia dať len všetko to najlepšie. Ako sa ich snažia finančne dobre zabezpečiť, ako sa im snažia poskytnúť čo najlepšie vzdelanie, ako sa snažia rôznymi záujmovými činnosťami zmysluplne vyplniť ich voľný čas. Je dojemné sledovať, aké veľké nádeje vkladajú do svojich detí, ako veľmi chcú, aby dosiahli oveľa viac, ako oni.A za všetkým tým cítiť určité nevedomé prianie, aby sa aspoň ich deťom podarilo uskutočniť to jediné a veľké, čo sa nepodarilo dosiahnuť a uskutočniť im samotným.Nie, nejde tu o veci hmotné , ku ktorým to všetko nakoniec skĺzne a pri ktorých to napokon všetko skončí. V tomto podvedomom, samým sebou nepriznanom prianí mnohého rodiča je skrytá túžba, aby sa aspoň ich deťom podarilo nájsť, pochopiť a naplniť skutočný zmysel ľudského bytia.Je to však niečo iba slabo tušené a ťažko pomenovateľné, čo nakoniec skĺzne len do toho vonkajšieho, fyzického a viditeľného. Do riešenia otázok hmotného zabezpečenia svojich detí, ich dobrého vzdelania, vhodnej práce a vhodného životného partnera. A vo víre života, naplneného uspokojovaním obrovského množstva hmotných potrieb zrazu nečakane nadíde čas, keď už ich deti majú svoje vlastné deti.A oná začarovaná reťaz fatálnej nevedomosti o poznaní a naplňovaní zmyslu ľudského bytia pokračuje ďalej bez toho, že by sa našiel niekto, kto by ju dokázal preťať.Aký je teda zmysel ľudského bytia? V čom spočíva?Jeho pochopenie sa skrýva v poznaní, že človek je bytosťou duchovnou. Z ríše ducha vstúpil do hmotnosti, aby sa napokon do ríše ducha vrátil nazad. Do hmotnosti vstúpil nevedomý a neznalý a naspäť sa má vrátiť plne vedomý a znalý. Návrat späť je úlohou každého človeka a skutočným zmyslom jeho bytia. Je ním opätovný návrat do ríše ducha, podmienený jeho primeranou zrelosťou a ľudskou veľkosťou.Hmotnosť, v ktorej sa človek nachádza je teda akousi školou, ktorá slúži na to, aby v rôznych životných situáciach zbieral skúsenosti prostredníctvom vlastného prežívania a tak postupne duchovne dozrieval. Dozrieval v osobnosť vysokého ľudského, morálneho a mravného rozmeru, ktorá spĺňa kritéria vstupu do ríše ducha. Tam totiž môžu vstúpiť a vrátiť sa nazad iba tí, ktorí spĺňajú tie najvyššie kritériá. Kritériá čistoty a ušľachtilosti, kritéria spravodlivosti, ľudskosti, čestnosti a dobroty srdca. Jedine pred takýmito ľuďmi sa otvorí brána, umožňujúca im vstup do večnej nádhery ríše ducha. Jej krása sa nedá porovnať s ničím, čo sa nachádza tu na zemi.Pred človekom, ktorý však vyššie spomínané kritériá vo svojom živote nenaplňuje zostáva brána ríše ducha zatvorená a to až dovtedy, kým aj on duchovne nedozreje. To znamená, že až dovtedy bude musieť žiť v hmotnom svete, aby sa v ňom učil, prežíval poznával a dozrieval. Aby v ňom nadobudol požadovanú ľudskú veľkosť.Čas k tomu je však vymedzený! Vymedzený trvaním hmotného sveta, pretože všetko hmotné raz vzniklo a preto raz musí aj zaniknúť. Raz teda celkom určite zanikne aj naša slnečná sústava i celý náš okolitý vesmír, ale i oblasť jemnejšej hmotnosti, kam odchádzajú duše ľudí po fyzickej smrti. Škola života totiž pokračuje aj v tejto jemnejšej rovine bytia. Aj tu pokračuje príprava človeka na jeho vstup do ríše ducha. Aj tu pokračuje jeho ďalšie dozrievanie tak, aby sa stal schopným splniť požadované kritériá pre vstup do duchovnej ríše.Úlohou každého človeka je zodpovedne na sebe pracovať a stihnúť správnym spôsobom dozrieť dovtedy, kým trvá hmotný svet. Ak by to totiž z nejakých dôvodov nestihol, ak by sa nedokázal včas odpútať od hmotnosti a vstúpiť do bezpečia ríše ducha, museli by ho rozomlieť mlyny rozkladu hmotného sveta, v ktorom by zostal uväznený.Zmyslom života každého človeka na tejto zemi je stať sa natoľko zrelým, aby raz mohol vstúpiť do večnej ríše ducha! Všetko ostatné je len prostriedkom k tomuto účelu! Celý náš život na zemi je len prostriedkom k tomuto účelu. Na to nikdy nezabúdajme!Človek môže usilovať o svoje finančné zabezpečenie, o svoje vzdelanie, môže sa realizovať vo svojej práci a môže mať mnoho záujmov. Môže mať rodinu i deti a mnoho ďalších vecí, avšak vždy by si mal byť vedomý toho, že na nijakú z týchto vecí sa nesmie pripútať tak, aby sa stala zmyslom jeho života. Aby ho úplne pohltila!Vždy a za každej situácie si musí byť vedomý skutočného zmyslu svojho bytia, ktorým je duchovné dozrievanie. Ktorým je nadobúdanie spôsobilosti dosiahnuť kvalitou svojho života kritérií, oprávňujúcich ho k vstupu do ríše ducha.Ak máme hovoriť o kritériách, ktoré musí človek splniť, ak máme hovoriť o tom, aký musí byť a ako má jednať, aby mu to mohlo byť umožnené, všetko, čo v tomto smere potrebujeme vedieť nám veľmi jednoducho a jasne pomenoval už Mojžiš vo svojom desatore a po ňom Kristus vo svojom učení. Ak sa budeme vytrvalo snažiť takýmto spôsobom myslieť, cítiť, hovoriť a jednať, potom budeme kráčať svojim životom správne. Potom budeme napĺňať jeho skutočný zmysel. Potom budeme duchovne dozrievať tak, až sa napokon staneme zrelou ľudskou osobnosťou, ktorá môže vstúpiť do ríše ducha, pretože splnila všetky k tomu požadované kritériá.Toto je zmyslom ľudského bytia! Toto má dosiahnuť každý človek a o toto má usilovať. Týmto snažením naplní nie len zmysel vlastného bytia, ale zároveň tým dá i iný, omnoho vyšší a ušľachtilejší rozmer všetkému okolo seba. Svojim vzťahom k ľuďom, k rodine, k spoločnosti, k zamestnaniu, k prírode, ale i k peniazom a k majetkom.Toto je oná nevedomá túžba, ktorú nesú v sebe všetky generácie. Podvedome tušená túžba po uskutočnení pravého človečenstva, pred ktorým sa otvára brána raja!V tomto spočíva oná skrytá, nevedomá a nenaplnená túžba mnohých rodičov, ktorí v neurčitom tušení dúfajú, že práve ich deti budú tými, ktorým sa to podarí. Že práve ich deťom sa podarí zlomiť generačnú kliatbu nedôstojnej nevedomosti o zmysle a naplnení vlastného bytia.http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.
rebel
21.11.2013, 09:49:50
touha po cti
Reagovat

A je tu ještě něco, co jsme snad dříve nějak nezmínili. A to je čest!


Co je to touha po cti?


Zdá se mi to nebo ne, že lidé snad tedy musejí postrádat touhu po cti?


Prostě se smíří s tím, že žijí jak otroci pod knutou zločinců, kteří je vedou nebo zastupují.


Teď zabili nějakého prý mafiána, který prý říkal, že ví sposutu věcí na vlivné politiky a podnikatele.


Takže to je potvrzeno, že fakt je spousta špíny podvodů, jak funguje tato moc a podnikání. Jak tady se rozděluje moc a peníze a byznys.


Takže to je a ne že není.


Proč lidi nechtějí žít se ctí? Proč si nechají tedy vládnout nad sebou všem zjevný a již se ani nijak neskrývají zločin?


Chceš mluvit a vynášet naše kšefty? Dostaneš kulku. Proboha - kde je lidská touha žít lidsky důstojně? Proč není?


Když už tedy lidé netouží po svobodě, po pravdě - tak proč nemají aspoň trošku cti v těle? Ksakru!

ZMP VM
21.11.2013, 11:00:36
RE:
Reagovat

Lidé touží po cti, ale zpravidla po cti jiných. Sami čestně nežijí, protože to není výhodné.


V lidových pohádkách, které patrně nazvete konspirací, upisují lidé svou duši čertu, aby získali slávu, moc a bohatství. To vše jim dává čert jen zdánlivě. Ve skutečnosti jim dává jen možnost parazitovat na těch ostatních, kteří se čertu neupsali.


Nuže, co by jste za daných okolností poradil těm ostatním?


zmp

rebel
22.11.2013, 09:47:37
RE: RE: touha po cti
Reagovat

Co doporučit jiným?


Sám nevím, proto se ptám.


Prostě aby na sobě nenechali parazitovat a nenechali se zotočovat.

ZMP VM
22.11.2013, 11:34:39
RE:
Reagovat

Sám nevíte, ale u ostatních nevědoucích apelujete na jejich čest.


Vaše rada, nenechat se zotročovat a vykořisťovat, poškozovaným neříká, jak to mají udělat. Generace škůdců (upsaných čertu-satanu) se již po celá staletí ba tisíciletí starají o to, aby poškozovaní nemohli dělat nic. Bylo-li řečeno, že „...slávu, moc a bohatství... jim dává čert jen zdánlivě. Ve skutečnosti jim dává jen možnost parazitovat na těch ostatních, kteří se čertu neupsali“, pak z toho jako na dlani plyne, co by se mělo poškozovaným doporučit:


Hledejte a likvidujte všechny možnosti parazitovat na jiných! Nedejte si pokoj, dokud se tím nezbavíte parazitů upsaných čertu i s čertem...


zmp

rebel
21.11.2013, 09:41:36
touha po pravdě
Reagovat

Ještě by mne zajímalo, jak je tomu s touhou po pravdě.


Proč lidi dál nežene touha po pravdě? Dobře, spletli se se svobodou, ale přeci budu tedy hledat omyl! Ne?


Chápu, že touha po svobodě je zmatena tím, že nevím, co je svoboda a vykládám si pak svobodu jako svévoli a potom v následku toho omylu jsem upadl do chaosu nevědomosti a dělám již v důsledku špatného východiska vše špatně, i kdyby to jako bylo dobře.


Prostě platí to Goethovo: kdo zapne špatně první knoflík, ten se již dobře nezapne.


Jenže ohledně pravdy nemůže platit mýlka jako se svobodou a svévolí.


Prostě chci pravdu. Ne nepravdu!


ZMP VM
21.11.2013, 10:49:50
RE:
Reagovat

Jak známo, Kolumbus netoužil po objevení Ameriky, o níž nevěděl, ale chtěl najít cestu do Indie, o níž (Indii) věděl.


Přemýšlel jste někdy o tom, jak mohou lidé toužit po pravdě, když pravdu neznají?


Přesto tu touha po pravdě je, ač ne u všech. Jak je to možné?


Jisté je, že lidé toužící po pravdě, budou hledat pravdu, nikoliv omyl. Tak i lidé toužící po svobodě, budou hledat svobodu a teprve je všechny domnělé svobody zklamou a pochopí, co svoboda vlastně je, pak také pochopí v čem se o ní dosud mýlili...


Nuže, odpovězte mi:


Proč chtějí lidé pravdu, nikoli nepravdu, když o existenci pravdy nemají ani potuchy?


zmp

rebel
22.11.2013, 09:45:30
RE: RE: touha po pravdě
Reagovat

No to si právě nejsem vůbec jist, jestli lidé chtějí pravdu. Proto jsem se takto ptal.


Výsledek života a hledání lidí je zatím jen život ve lži a v otroctví. A přitom mají tady možnost skutečných filosofických a sociálních posuvů a zatím nějak žádné velké jásání.


Samozřejmě můžete říci, že výsledkem dosavadního hledání pravdy je právě jen nepravda, ale že lidé stále hledají, že to je jen zatím takový mezistav před najitím pravdy.


No a právě o tom jaksi pochybuji. Mají TSO a nic, nevím jestli hledají.


A proto pochybuji a touze lidí po pravdě a také o jejich cti.


Prostě touha lidí po pravdě se mi jeví spíše jako touha po nepravdě a tudíž pochybuji, jestli vůbec mají touhu po pravdě a nebo, jak je tomu s touhou po pravdě.

ZMP VM
22.11.2013, 11:13:42
RE:
Reagovat

Jak to, že si nejste jistý? Zeptá-li se Vás někdo „kolik je hodin?“, tu snad nepředpokládáte, že nechce slyšet pravdu?


Existuje jakási „hierarchie pravd“. My zde diskutujeme o pravdě, která je v hierarchii nejvyšší. Lidé by nad ní snadno zlámali hůl, jako nad něčím nepoznatelným, kdyby jim na Golgotě nevyšla vstříc:


„Já jsem cesta, pravda i život!“


Možná lidé přesto po nejvyšší pravdě ještě netouží. Vy však jste na tom hůř, neboť ji zcela popíráte jako konspiraci. Nedivte se tedy, když jiní nejeví zájem o TSO, či ho dokonce popírají...


A/ Jsou lidé, kteří hledají, ale bloudí.


B/ Jsou lidé, kteří nehledají, ale starají se o to, aby hledající bloudili.


C/ Jsou lidé, kteří nalezli a starají se o to, aby hledající nalezli cestu.


Zatímco „starostliví“ kategorie „B“ se hledajícím vnucují a všude jim kladou tenata, aby nutně zbloudili, starostliví kategorie „C“ se vnucovat nemohou, neboť musejí ctít individuální svobodu, k níž přece ukazují cestu, kterou je třeba nastoupit dobrovolně. Zatím je těch nastupujících velmi málo. To je celý problém...


zmp

rebel
21.11.2013, 09:35:23
náboženství jako konspirace
Reagovat

Tvrdíte, že jednostranně hledám v tom, že křesťanství může být také jen nějakou konspirací pouze mocenské a ekonomické zájmy a nehledím na kulturní prospěch věřících resp. křesťanů. Jaký mají prospěch z křesťanství?


Právě že vy to odvádíte jinam. Naprostá většina lidí jde tam, kde se mají dobře, kde mají ekonomické zázemí. Vy tady tvrdíte, že moje hledisko je zavádějící. Já si myslím, že právě moje hledisko odpovídá více realitě, než vaše.


Proto mám dojem, protože si nedělám iluze o skonech lidí k majetku a moci, že právě proto mohla klika mocných, kteří si i nadále chtěli zabezpečit podíl na moci a ovládání lidí, tak si mohli vymyslet a zkonspirovat něco, co by jim zabezpečilo tyto výhody. A klidně si mohli vytvořit jako takovou konspiraci i křesťanství.


Jestliže si údajně rabíni vymysleli islám, sice pravda - na boj proti křesťanům - protože údajně nenávidí Krista, proč by někdo jiný (nebo ten samý), nemohl vymyslet i křesťanství? Navíc: toto vše mohou být jen takové vypuštěné zavádějící myšlenky, které mají odvést poznávající na scestí. Jak řekl Marx nebo kdo: náboženství je opium lidstva. Co když jsou všechna náboženství takovou konspirací? Zblbnout lidi a tak je ovládnout? I rabíni v boji proti křesťanství mohou podléhat ještě vyšší konspiraci. Co když je náboženskou konspirací konspirací i judaismus? Krásná myšlenka: Boha nikdy nikdo neviděl. Ale všichni v něj věří! Skvělá manipulace! Něco tak geniálního - jako manipulativní větu - je fakt frajeřina vymyslet! Mohu říci: co ty nám tady chceš vykládat? Boha nikdy nikdo neviděl. Ale ty tady o něm chceš něco žvanit? Ztrať se mi z očí. Tímto se smetou všechny argumenty.

ZMP VM
21.11.2013, 10:36:31
RE:
Reagovat

Většinou lidé nežijí tam, kde mají ekonomické zázemí, ale tam kde se narodili. Téměř celá Afrika, jižní Amerika, značná část Asie či Evropy atd., je zabydlena lidmi, žijícími v bídě. Sám často vzpomínáte jejich ekonomickou imigraci například k nám...


Ale dejme tomu, že máte pravdu, že všechno jsou konspirace, které, jak říkáte „mají svést poznávající na scestí“.


Nuže, řekněte také kam vede „cesta poznávajících“, když je všechno konspirace?...


zmp

rebel
22.11.2013, 09:38:50
RE: RE: náboženství jako konspirace
Reagovat

No to právě nevím, co s tím? Šlo mi o to, vyvrátit logicky nepopiratelně, nade vší pochybnost, že křesťanství není konspirace. protože jinak by to bylo dost na vodě a šlo by to zlehčovat a takto zkompromitovat. Náboženské pravdy jsou v obyčejném životě asi obtížně dokazatelné a tudíž by to šlo takto zneužít. Je řada podvodů v rovině náboženských aktivit. Přece v historii byla řada podvodných proroků a osvícenců atp.

ZMP VM
22.11.2013, 10:46:26
RE:
Reagovat

Nadevší pochybnost lze pěstovat například matematiku, kde je vše nutně, obecně i konkrétně tak a ne jinak. Křesťanství však není o nutnosti, ale o individuální cestě ke svobodě, kterou lze dosáhnout pouze a jen poznáním pravdy. Nelze přece tvrdit, že individuální svoboda je nutná, že každý člověk nutně musí být svobodný. To by byla svobodou sama nutnost, v duchu Engelsovy teze:


„Svoboda je poznaná nutnost!“


To by znamenalo, že svobody dosáhneme tím, že poznáme, že není možná. Jaksi se tím máme „osvobodit“ od touhy po svobodě.


Zde vidíte, jak snadné je dokazovat nutnost nutnosti.


Jak však chcete dokazovat nutnost svobody?


Protože křesťanská cesta ke svobodě je individuální, nelze k ní nikoho nutit (například důkazem, že je nutná), jak se o to snažily některé vražedné církve.


Právě tak nelze nutně dokazovat, že pravé křesťanství není konspirace.


Lidé se prostě musejí odnaučit, vylévat s vaničkou i dítě...


zmp

rebel
19.11.2013, 13:07:17
komu to slouží?
Reagovat

Vždy je prý dobré se ptát: Komu to slouží?


Komu by sloužilo to, že křesťanství je celosvětovou náboženskou konspirací? Podvodem s náboženstvím?


Já si myslím, že na náboženství, na náboženských válkách a na jeho světovládě vydělává spousta lidí a má se dobře, mají moc, mají slávu, mají všechno. A ovečky jim to vše platí, ovečky se perou mezi sebou atd atd.


To jim přece za to stojí, ne? Není toto dostatečný důvod pro vytvoření takové konspirace proti zájmu občanů?


Klika kléru vše rozeštvává, jedny proti druhým, aby pak mohli o poddaných rozhodovat, soudit je a dělat pořádky s ovečkami.


Klérus drží lidi v nevědomosti, tají před ovečkami, že existují reinkarnace, tají před nimi jiné věci, tak, aby je mohli ovládat.


Proti tomu je i FED beránek. Ten si jen v tichu a temnu novodobých bankovních paláců tiskne na rotačkách bezcenné papírky, pardon - ničím nekryté peníze, kterými pak skupuje skutečné pozemky, hodnoty vytvořené prací otroků, pardon - lidí.

ZMP VM
20.11.2013, 11:30:18
RE:
Reagovat

Mluvíte o metodické právní otázce starých Římanů:


Qui bono = kdo z toho má prospěch?


V daném případě se tedy ptáte: „Kdo má prospěch z Křesťanství?“


Na svoji otázku však vůbec nehledáte odpověď, ale usměrňujete ji jinam:


„Kdo má prospěch z křesťanského náboženství?“


Ale ani nyní nehledáte odpověď, ale opět usměrňujete otázku jinam:


„Kdo má prospěch z křesťanské náboženské konspirace?“


Vy se zcela vyhýbáte otázce, zda z křesťanství či z křesťanského náboženství nemají prospěch věřící. Proto odvádíte svou otázku od prospěchu kulturního, a tendenčně jednostranně ji usměrňujete jen k prospěchu mocenskému (politickému) a hospodářskému (finančnímu)...


Nakonec kladete otázku, která nemá s předchozími otázkami nic společného:


„Není toto dostatečný důvod pro vytvoření takové konspirace proti zájmu občanů?“


Co na to odpovědět?


Křesťanský klérus má přece vliv jen na věřící křesťany, nikoliv na občany, kteří jsou různé víry nebo nevěřící. Křesťanský klérus nemá vliv ani na křesťany, kteří nepojímají křesťanství jako náboženství a nevyznávají církevní credo (vyznání víry).


A protože křesťanský klérus není jednotný, ale rozdrobený do mnoha odnoží (římskokatolických, pravoslavných, protestantských aj.), mají různé křesťanské kléry nutně vliv jen na velmi omezený počet v příslušných náboženských obcích. V jejich zájmu (qui bono) pak není tyto obce rozeštvávat, ale držet je pohromadě, neboť jinak je po kléru.


Ve světě jsou pak daleko početnější nekřesťanské náboženské obce (Judaismus, Islám, Buddhismus atd.), jež mají rovněž své odnože. Jejich klérus je tedy mocnější, než ten křesťanský, ale i ten se snaží držet své ovečky pohromadě, nikoliv je rozeštvávat.


Buddhistický „klérus“ (a nejen on) pak před svými ovečkami reinkarnaci netají...


Vidím to tak, že z Vašeho výčtu, prakticky nic neodpovídá pravdě.


Pravdu máte pouze v tom, že všechny kléry se snaží své ovečky ovládat a profitovat z nich.


Jejich ovládání však není jednotné a navíc žádný z klérů neovládá ateisty.


Váš příspěvek tedy postrádá něco, jako celosvětový „klérus“, na který by Vaše vývody mohly platit. Tvrdíte-li však, že FED je hotový beránek, pak vašemu příspěvku vůbec nerozumím, nechci-li Vás pokládat za agenta FEDu.


zmp

   

Zpět na seznam témat


Poslední aktivita

Diskuse [31]
» Úsilí o anglikanizaci je vnáše …
16.05.2019, 17:41:13 |
autor: Atrea
Diskuse [31]
» Jestliže se dnes hovoří česky …
16.05.2019, 16:05:09 |
autor: RCW
Diskuse [31]
» Vidím to podobně, nemám co dod …
04.05.2019, 20:41:46 |
autor: jk
Diskuse [31]
» úvaha,kterou mě napadlo dát ta …
01.05.2019, 15:45:49 |
autor: df
Diskuse [31]
» Co je to rosikrucianstvi a co …
29.04.2019, 13:10:41 |
autor: Justinian Crakenkreutz
Diskuse [31]
» Duchovní věda je kořenem antro …
02.04.2019, 12:57:57 |
autor: Justinián Crakenkreutz
Diskuse [31]
» "Proč většina antroposofů odm …
01.04.2019, 12:22:24 |
autor: atrea
Diskuse [31]
» Tento příspěvek Justiniána C …
29.03.2019, 14:25:50 |
autor: atrea
Diskuse [31]
» Tajemství biblických dějin stv …
29.03.2019, 14:12:05 |
autor: Df
Diskuse [31]
» Kdysi mě zaujal názor zmp, že …
27.03.2019, 14:07:11 |
autor: atrea
Diskuse [31]
» Pojem " prvotní hřích" byl zám …
27.03.2019, 11:17:56 |
autor: atrea
Diskuse [31]
» osudové (podlehnutí tomuto svě …
21.03.2019, 14:27:28 |
autor: RCW
Diskuse [31]
» Oslnění Luciferoým světlem je …
21.03.2019, 14:22:04 |
autor: RCW
Diskuse [31]
» Prvotní hřích byl nutností pro …
21.03.2019, 13:47:11 |
autor: jk
Diskuse [31]
» Na starém Saturnu se utvářel č …
21.03.2019, 13:35:23 |
autor: jk
Diskuse [31]
»   (taková otázková úvaha, kde …
19.03.2019, 17:07:32 |
autor: David
Diskuse [31]
» Za úplně první hřích považuji …
18.03.2019, 13:51:39 |
autor: Justinián Crakenkreutz
Diskuse [31]
» Co to je prvotní hřích? Je to …
15.03.2019, 10:10:24 |
autor: RCW
Diskuse [31]
» Vime ze prvorozenym synem Boha …
04.03.2019, 15:57:45 |
autor: Justinian Crakenkreutz
Diskuse [31]
» Ten oltar na zemi uz je. Prost …
02.03.2019, 17:05:29 |
autor: Justinian Crakenkreutz
Poslední komentáře do RSS

RSS     Mapa webu
Nahoru