Čeština Pусский Polski English Deutsch Français Español Italiano
Zavřít

ZÁKLADNÍ PŘÍJEM JAKO LIDSKÉ PRÁVO?

Jakoby se v posledních týdnech roztrhl pytel s popularizací tzv. "nepodmíněného základního příjmu" (dále NZP) případně všeobecného (VZP).  Pořádají se konference, přednášky, promítají se filmy.

Po přečtení:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_nepodm%C3%ADn%C4%9Bn%C3%BD_p%C5%99%C3%ADjem

 

Je již jasné, odkud vítr fouká, do klobouka.

EU si to vzala jako svůj nosný ideový program na další roky.

Každý občan EU by měl pobírat základní příjem, který by mu zajistil důstojný život - tzv. nepodmíněný základní příjem (NZP).

Honosnými slovy se v masmédiích vytváří mezi lidmi pocit, že NZP odstraní chudobu a nedůstojný život nezaměstnaných, bezdomovců, ale také rodičů na mateřské, otcovské (gender termín rodičovské)  dovolené. NZP je prý uznáním existence člověka.

Spousta krásných slov, jak prý NZP osvobodí člověka, že vlastně nové technologie zajistí, že člověk už nemusí chodit do práce. Prý 3D tiskárny budou tisknout nebo vlastně vyrábět věci, které dosud vyráběli lidé, mechanizace a robotizace práce vytěsní lidí z pracovních pozic. Vlastně už nebude práce! Atp. Proto a proto a proto je prý nutný NZP.

EU se vyvolila k tomu stát se bardem těchto idejí, aby se prý veřejnost s NZP seznamovala a začla o tom diskutovat.

 

V podstatě jde o to, že by každý občan měl dostat určitý příjem bez ohledu na to, zda pracuje a má nebo nemá  nějaký jiný příjem. Tím prý docílí určitých základních životních jistot pro lidi.

Prý silný argument, že NZP není utopií je, že v současné době je zaveden v jednom ze států USA (na Aljašce, kde se financuje z daní firem těžících nerostné suroviny), postupně se uplatňuje v Brazílii.

NZP by prý byl jedním z pilířů budoucí sociálně spravedlivé společnosti.

A odkud by to chtěli brát?

Prý jako hlavní zdroj může posloužit progresivní zdanění, jde tedy o přerozdělování příjmů.

Jako doušku tam poznamenávají: demokracie není levná.

 

Dávám k posouzení, jestli jsem se dopustil logické chyby já nebo propagátoři NZP. O co tu ve skutečnosti jde, je zřejmé z následujícího rozboru (vezmeme-li rozum do hrsti nebo tužku papír):

 

Dám lidem do oběhu nepodm. příjem např.  100 Kč

 

  1. Dám-li lidem do oběhu nepodm. příjem  - např. každému člověkovi dám 100 Kč, tak na tu 100 Kč ale někdo musí vyprodukovat zboží (dejme tomu chleba na celý měsíc). Jenže na tu 100 nepodm. příjmu nikdo nebude nic produkovat (neboť 100 dostane zadarmo). Ten, kdo na tu 100 vyprodukuje zboží (např. pekař napeče chleba), bude za to chtít jinou  100. Ne tu, co dostane zadarmo!  Tím pádem bude mít 100, která je podložena zbožím, které vyprodukoval a vedle toho 100 nepodloženou zbožím, kterou dostal zadarmo! Za těch 100 Kč navíc se nedostane nic navíc.

 

Co se za této situace nutně stane?

INFLACE!

 

Zboží, které by jinak stálo 100 Kč, bude stát po zavedení NZP 200 Kč!

Co jsme tím získali?

 

 

Chceš-li dávat lidem bezpracný příjem, kdo ho pak vyprodukuje? KDO?

Oni utopisté si snad myslí, že ho vyprodukují podmíněným příjmem.

Jsou to pak inflační peníze.

Dostanu 100, ale ta není ničím krytá. Abych za tu 100 něco dostal, musí to zboží někdo vyprodukovat za mzdu.

Chleba by pak stál 100 podmíněný příjem + 100 nepodmíněný příjem = 200 Kč

Tedy chleba bez NZP by stál  100 s NZP by stál  200.

Jaký smysl má potom zavádět nepodmíněný příjem třeba 100, když by potom chleba stál 200 Kč, ale bez NZP by stal 100 Kč?

 

 

Všichni si pak jen namlouvají, že dostali NĚCO, ale nedostali NIC!

 

Jenže NAVÍC je s tím spojena další administrativa = další  100 navíc.

Takže chleba s NZP nebude stá 100, ale bude stát nyní 300!

Je jasné: NZP je skopičina, totální blbost, nesmysl

Jak toto může vůbec někdo vymyslet?

Tohle již není jen nevědomost!

Tohlenstoto  je již aktivní blbost. Tohohle tvůrce by měli zavřít do blázince.

 

((vsuvka ke státní administrativě : Je zažitým tvrzením, že na vyplacenou  100 (krytou zbožím) spolkne administrativa dalších 99 Kč (tedy nekrytých, inflačních)! Takže ve skutečnosti je 99 Kč vyhozeno do kanálu jen proto, aby 1 Kč byla vyplacena!

(Ve výsledku po vyrušení inflačních a neinflačních peněz (100-99) tu zbude jen 1 Kč, která má reálnou hodnotu. A kvůli té jediné reálné koruně zde máme celý tento nepřehledný kolotoč třeba systému sociálních dávek! ))

 

  1. Navíc jsou zde tedy další náklady na administrativu k zabezpečení NZP.

Dejme tedy tomu, že náklady činí další 100 ( a to jsme až nerealisticky podezřele korupčně velmi laciní, viz výše). A tato třetí stovka  je rovněž nepodložená zbožím = rovněž inflační.

Tzn., že chleba po zavedení NZP bude stát 300 namísto 100.

 

Tedy :

 

* bez NZP by si každý musel vydělat 100 Kč, aby si koupil zboží za  100 Kč.

* s NZP to zboží bude stát  300 Kč a z toho 100 Kč si každý bude muset vydělat podmíněný příjem 100 Kč na produkci příslušného zboží (aby bylo co koupit).

S NZP nám tu navíc lítají  2 stovky.

 

  1. V obou případech jsou na tom lidé stejně (z hlediska  100 podmíněného příjmu).

Ale v NZP budou muset lidé navíc vydělat 100 Kč navíc na administrativu.

Ale protože to musí být podloženo zbožím, které (100) administrativa zhltne, tak jejich vydělaných   100 Kč je opět inflačních, takže chleba už nebude stát 300, ale 400 Kč!

Za  100 Kč pro administrativu musím vyprodukovat zboží

 

Takže sumasumárum?

S NZP se budou mít lidé hůř. Budou živit administrativu, darmožrouty navíc.

 

1. chleba bude stát fakticky              100

2. s NZP                                                 200

3. s náklady na administrativu          300

4. s obživou administrativy                400

 

 

To je inflační tajemství NZP, jehož funkci dnes plní banky

 

Námitka obhájců a propagátorů NZP:

Nebudeme zvedat inflaci.

Odpověď:

Námitka je účelově hloupá a nejapná. Nebude-li inflace, pak nebude za nekrytých 100 Kč dodaných do systému jako NZP co koupit.

 

Zdravý selský rozum nám tedy říká: Administrativa je dražší než samotné dávky!

Jak mohu nepodmíněný příjem podmiňovat prací? To ale propagátoři NZP neříkají!

Nepodmíněný příjem nelze pokrýt zbožím jinak než zbožím vzniklým podmíněnou prací!

 

Nechce se ani věřit, jak mohou dospělí lidé věřit takovým kravinám.

Nebo pohádkám? Snad proto, že jako děti neměli pohádky, tak je potřebují nyní?

 

 

Námitka, že náklady na NZP a s tím spojené výše uvedené další výdaje budou menší je irelevantní z  hlediska dnešního stavu.

U NZP budou vždy náklady navíc a ty budou vždy inflační.

Měna musí být podložena zbožím, ne službami, ne administrativou.

Množství peněz v oběhu musí odpovídat množství zboží na trhu. (TSO.cz)

O kolik je na trhu navíc peněz nekrytých zbožím, o tolik naroste inflace.

 

Nad tímto NZP zůstává rozum stát. Hlava, co to vymyslela, ta musí být hodně šišatá, to musel být nějaký ufon. Buď si dělají z lidí blázny, nebo jsou sami tak blbí. Co je lepší?

A kolik je kolem toho iniciativ.

Jak to, že tento podvod nebo omyl nikdo neprohlédne?

Na konference NZP peníze jsou,  NZP prý všichni rozumí a tleskají mu,  NZP je král a sociální trojčlennost, TSO (tso.cz) je za blbce. Taková je situace!

Král je sice nahý, ale TSO je prý složité!

 

 

 

Tisková zpráva:


Základní příjem jako lidské právo

Každý občan EU by měl pobírat základní příjem, který by mu zajistil důstojný život - tzv. nepodmíněný základní příjem (NZP). Kromě toho by mohl získávat příjmy ze zaměstnání, podnikání, brigád atd. Na smysl této novinky má poukázat celoevropská kampaň, jež se v těchto dnech rozjíždí i u nás.

Může se jednat o epochální civilizační změnu, zlom, myšlenku podobnou zrušení otroctví, zavedení všeobecného volebního práva či veřejného zdravotního pojištění, shodovali se účastníci tiskové konference i následného semináře Pražské školy alternativ. Filozof a sociální vědec Marek Hrubec, jeden z propagátorů kampaně v ČR, vysvětlil, že současná krize, jež je systémová, ukazuje, že zajištění základních sociálních potřeb lidí vyžaduje nové nástroje. »NZP pro každého občana by mohl pomoci odstranit chudobu a nedůstojný život nezaměstnaných, špatně placených pracovníků, bezdomovců, ale také rodičů na mateřské a rodičovské či lidí pracujících v organizacích občanské společnosti,« míní. Spisovatelka Alena Wagnerová dodala, že NZP je uznáním existence člověka, a dle socioložky Zuzany Uhde se souběžně s tímto příjmem předpokládají i všechny funkce sociálního státu.

Demokracie není levná

NZP není utopií, v současné době je zaveden v jednom ze států USA (na Aljašce), kde se financuje z daní firem těžících nerostné suroviny, postupně se uplatňuje v Brazílii.»Nyní nejde o určení výše NZP, hlavně jde o to, aby se veřejnost s myšlenkou NZP seznámila a začala o ní diskutovat,« vysvětlil hlavní cíl kampaně Hrubec s tím, že někteří již výši NZP kvantifikují coby např. 60 % mediánu příjmů. NZP má být všeobecný, dostatečně vysoký a nepodmíněný, neboť má být považován za naplnění sociální složky lidských práv, o čemž hovoří levice. »NZP by byl jedním z pilířů budoucí sociálně spravedlivé společnosti,« doplnil Hrubec. Jako hlavní zdroj může posloužit progresivní zdanění, jde tedy o redistribuci zdrojů. »Demokracie není levná,« upozornil.

»Nemůžeme říci, že by takový limit u nás neexistoval. Jde o uznanou dávku životního minima, v horší konstelaci existenčního minima,« vyjádřil se pro náš list stínový ministr práce a sociálních věcí KSČM Miroslav Opálka, který diskusi o NZP vítá. »Musíme však brát v úvahu, že nejsme členy měnové unie a propad mezd a minimálních příjmů vůči zemím E15 je vysoký,« sdělil svůj názor lídr moravskoslezské kandidátky. »Šedesát procent mediánu by vyžadovalo jinou míru solidarity, vysoké progresivní zdanění a aktivní celní unii vůči dumpingovým cenám rozvojového světa, a také tlak na něj, aby evropské cíle též přijal za své a zvyšoval životní úroveň svého obyvatelstvaje přesvědčen.

Cílem Iniciativy evropských občanů za nepodmíněný základní příjem je shromáždění podpisů na peticích a projednávání NZP v Evropské komisi a na veřejném slyšení europarlamentu. Do ledna 2014 je nutno nejméně v sedmi zemích EU získat milion podpisů, v ČR aspoň 16 500. V současné době je podle organizátorů shromážděna již desetina tohoto množství, ačkoli osvěta ještě nezačala. Kampaň probíhá v celé ČR, v Praze se informační stan nachází na Jungmannově náměstí. Více na www.vseobecnyzakladniprijem.cz. (mh)


RSS     Mapa webu
Nahoru