Čeština Pусский Polski English Deutsch Français Español Italiano
Zavřít

Stránky

nakladatelství Michael

Stránky na téma:

okamura.blog.idnes.cz

david icke

www.davidickeinfo.cz

unuecowww.unueco.cz – věnuje se rozvoji občanské společnosti konkrétními programy a projekty. Podporou osobního rozvoje jednotlivců a skupin se zaměřením na oblast celostního vzdělávání, obnovy venkova, vědomého rodičovství, rozvoje životního stylu a sociální organizace vztahů naplňuje sdružení činnost „Dílny lidskosti“ J.A. Komenského, kterou směřuje do oblasti jeho rodiště.

pozitivni svet

www.pozitivnisvet.cz

ochrana pudy

www.ochranapudy.cz – Spolek pro ochranu půdy nabízí: projekt samosprávy hospodářské soběstačnosti a obnovy lidství pro obce v české, moravské a slezské krajině; odkrytí souvislostí lidské činnosti v krajině a v průmyslu ve vztahu k přírodním (fyzikálním) zákonům/zákonům stvoření; zveřejňování různorodých přístupů ochrany půdy a životního prostředí vůbec v souvislosti s legislativními prostředky ČR a EU a jejich dopad.

thinktank

www.thinktank.cz – Trast pro ekonomiku a společnost (TES) usiluje o to, aby jak odborná tak i široká veřejnost začala aktivně pracovat na hospodářských a společenských modelech, konceptech a praktických řešeních, které by podporovaly demokratické a sociálně spravedlivé procesy ve společnosti a vedly k posílení trvalé udržitelnosti a zodpovědnému chování subjektů v hospodářské soutěži.

trilogiumwww.trilogium.com – Sdružení zabývající se poradenstvím opírajícím se o Trojčlennost sociálního organismu v každodenním životě. Pomáhá firmám, společnostem, týmům, rodinám i jednotlivcům stanovit si správné cíle a tyto cíle efektivně dosahovat. Sdružení využívá dlouholeté zkušenosti s praktickým uplatňováním teorie sociální trojčlennosti i nejmodernější manažerské metody (Balanced Scorecard, Business týmy, Lean Six Sigma, atd.). Učí se jak z tisícileté tradice mnišských "firem", tak i z tradice zlínského fenoménu Baťa.

inventura_demokraciewww.inventurademokracie.cz – Inventura demokracie je studentská iniciativa k 20. výročí 17. listopadu 1989. Ohlíží se za uplynulými dvaceti roky, ale hlavně přemýšlí o tom, jaká je a jaká by měla být demokracie v ČR.

podnetywww.podnety.cz – Občanské sdružení usiluje o zvýšení vlivu slušných obyvatel a hostů České republiky na mravy a moudré hospodaření institucí veřejné a státní správy.

www.bedynky.cz – Propojování farmářů, drobných pěstitelů a producentů s lidmi, kteří si již nepřejí kupovat nekvalitní produkty v našich obchodních řetězcích. Na webu se plánuje možnost, jak se k takovým kontaktům dostat a jak se spojit ke společným nákupům.

najdisvehofarmarewww.najdisisvehofarmare.cz – Pro farmáře však není snadné potenciální zákazníky oslovit a ještě obtížnější je dopravit k nim svoji produkci. Právě v tom by mohla výrazně pomoci nová iniciativa, kterou pod názvem „Najdi si svého farmáře“ organizuje soukromý zemědělec a Živnostník roku 2008 kraje Vysočina František Němec.

zvedavec

www.zvedavec.org – Politicky nekorektní webzine.

propsk

www.prop.sk – Prop je nezávislý internetový spravodaj, ktorého cieľom je informovať, polemizovať, klásť otázky, spytovať zaužívané tabu v spoločnosti, vyvolať diskusiu o veciach verejných a vychovávať smerom k občianskej spoločnosti na základe poznania vecí a javov.

altermediacz.altermedia.info – Projekt Altermedia je koncipován jako mezinárodní síť informačních stránek, jejichž obsah je na ostatních vzájemně nezávislý. Klade si za cíl podpořit nezávislou, svobodnou publicistiku a svobodnou výměnu názorů bez cenzury.

cestyksobe

www.cestyksobe.cz – Alternativní internetová televize

jitrni_zeme

www.jitrnizeme.cz – Nezávislý internetový magazín

zeitgeistwww.zeitgeistmovement.cz – Stránky Hnutí Zeitgeist (Duch doby). Podstata tohoto hnutí spočívá v uvědomování si plynulého evolučního vývoje, jak osobního, společenského a technologického, tak i duchovního.

nenasiliwww.nenasili.cz – Humanistické hnutí je myšlenkový proud založený na principech aktivního nenásilí, tolerance, solidarity, respektu různorodosti, dodržování lidských práv, skutečné svobody člověka a přímé demokracie.


RSS     Mapa webu
Nahoru