Čeština Pусский Polski English Deutsch Français Español Italiano
Zavřít
Diskuse » OstatníTato diskuse již byla uzavřena - není možné vkládat příspěvky.   
rebel
30.04.2015, 22:46:20
čisté myšlení, myšlení srdcem, intuitivní myšlení
Reagovat

Víte, nerozumím moc tomu, že člověk prý nemyslí, ale jen chytá myšlenky kolem sebe.


Na první pohled to zní hrozně bláznivě.


Omluvou tomu není ani to, že prý to říká Rudolf Steiner.


Dosud jsem nezjistil, že by RS lhal, ale toto je skutečně už silná káva:-)


Ptám se tedy:


Jestliže člověk nemyslí, na co má mozek?


Slyšel jsem i názor:


Jestliže po smrti těla dojde k zastavení pochodů mozku a tedy i myšlení, k čemu tedy myslet?


Člověk prý má jen rozvíjet cit = cítění a pak vůli.


Myšlení prý tak akorát na to, abych věděl, že na silnici musím dávat pozor na auta.


Prý ani není nutné umět sčítat 1+1=2 atp.


Argumentoval jsem slovy RS, že duchovní světy jsou nyní odřízlé od Země a nyní vůbec nevědí o tom, co se děje zde na Zemi a čekají na to, jaké pozemské poznání jim lidé, jejich duše po smrti donesou. A když lidé nepoznávají pravdivě tento svět, tak jaké pitominy donesou očekávajícím a po pozemském poznání dychtícím duchovním hierarchiím?


Také jsem ocitoval zhruba i další slova RS, že jestliže si do duchovních světů donesu nepravdivé poznání, tak duchovní světy mne již pravdě nenaučí, nekorigují mé bláznivé nápady, protože v duchovních světech si vytvářím realitu ze svých myšlenek, duchovní světy přijímají podobu, jakou jim dávám. A když mám zkreslené, bláznivé, nepravdivé poznání, potom tedy takové moje bláznovství zůstává i tam...bláznem a odpíračem poznání jsem zde a zůstávám i tam...


Na to mi bylo řečeno, že když člověk medituje, tak potom člověk dle RS myslí srdcem, má dle RS čisté myšlení, intuici....


Můžete mi prosím objasnit pohled duchovní vědy na to, co je to myšlení srdcem, čisté myšlení, intuitivní myšlení?


Jestliže člověk nemyslí, tak jak to, že má mít čisté myšlení? Jak ho může mít?


A kdo myslí, když ne člověk?


A kde jsou ty myšlenky uloženy?


A kdo je vytvořil? A proč?

zmp
01.05.2015, 10:50:18
RE:
Reagovat

To o čem mluvíte lze nazvat „celosvětovým spiknutím tzv. „guruů“ proti samostatnému myšlení“!


V této rozvratné propagandě jsou zajedno prakticky všichni rádoby „guruové“. Východní, západní i evropští, asketové, šamani, kouzelníci, podvodníci, zástupci lidu a co jich na světě ještě je. Jde jim o to, abychom věřili jim, nikoliv sami sobě, abychom věřili jejich myšlení, nikoliv svému. Tito guruové infiltrovali také do Anthroposofické společnosti“ (AS), v níž jsou „oddaně věřícími“ řadovými členy AS pokládáni za „odborníky na anthroposofii“. Tito „anthropsofičtí odborníci“ systematicky falšují anthroposofii a zlovolně překrucují odkaz R. Steinera (RS). Svým „ovečkám“ (členům AS) pak (na všech stupních AS) systematicky nalévají nejrůznější a nejnehoráznější idiocie, zejména ty, o nichž se zmiňujete.


Dle RS člověk myslí tělesně pomocí centrální nervové soustavy (zejména mozku) jen pro úroveň fyzickou. Rytmickou soustavou pak cítí, a soustavou výměny látek a údů volí.


A nyní si to převeďme do řeči „guruů“:


„Jestliže po smrti těla dojde k zániku centrální nervové soustavy, rytmické soustavy i soustavy výměny látek, zanikne s nimi i myšlení, cítění a chtění. K čemu tedy myslet, cítit a chtít?“


Tyto voloviny neříká RS, ale infiltrovaní guruové (vykladači RS) a jejich ovečky.


Protože novodobý „guru“ nemyslí reálně logicky, ale jen tendenčně, jak se mu to právě hodí, není ve svých výrocích důsledný. A právě se mu hodí sugerovat lidem: „Jestliže po smrti těla dojde k zániku mozku, zanikne i myšlení. K čemu tedy myslet?“


Cítění a jemu podřízenou vůli „guru“ nezavrhuje, protože touto cestou (bez myšlení) chce proniknout k srdci a vůli svých věřících.


Jak pravíte: „Člověk prý má jen rozvíjet cit = cítění a pak vůli. Myšlení je prý tak akorát na to, abych věděl, že na silnici musím dávat pozor na auta (v pravdě jen to, co říká guru). Prý ani není nutné umět sčítat 1+1=2 atp.“


Guruové a jejich věřící skutečně takto myslí! Například jimi zpitomělý anthroposof nedomýšlí, že pomocí sčítání (1 + 1 + 1 = 3) chápe například Trojnost, její tři hierarchie atp. Blázen prostě bude bláznit v našem i v duchovním světě. Proto se s blázny nemá smysl hádat.


Podle tvrzení bláznů (nikoliv dle RS jak oni tvrdí), když člověk medituje tak „myslí srdcem“, myslí prý tedy nikoliv centrální nervovou soustavou (mozkem), ale rytmickou soustavou oběhu krve (srdcem), popřípadě také soustavou výměny látek (tlustým střevem či jiným údem?).


O myšlení srdcem jsme v naší diskusi již mluvili jako o následném přijetí srdcem (cítěním a chtěním) toho, k čemu dospíváme čistým myšlením.


Čisté myšlení samozřejmě není „myšlením bez smyslové představy“ jak nám tvrdí jeden z vykutálených „anthroposofický guruů“, ve svém Doslovu, ve vydání jeho zmateného překladu „Filosofie svobody“. Zde tedy máme konkrétní příklad nehorázného překrucování idejí RS...


Čisté myšlení je intuitivní myšlení, je to schopnost myslet ideje a pojmy tak, jak existují ve světě idejí (v duchovním světě). Je to schopnost o níž atavisticky jasnozřivé lidové rčení praví:


„Nabrat rozum do čepice!“


Tím čistě intuitivně myslícím mimo fyzický mozek, je lidský duch, zvaný „já“ (Duchovní já).


Autorem idejí ve světě idejí, tedy není myslící člověk, ale příslušná duchovní hierarchie.


Proč existují jejich ideje? Prostě proto, že oni myslí tvůrčí myšlenky stvořeného a vyvíjejícího se světa...

rebel
02.05.2015, 09:17:50
RE: čisté myšlení
Reagovat

Cituji:


Čisté myšlení je intuitivní myšlení, je to schopnost myslet ideje a pojmy tak, jak existují ve světě idejí (v duchovním světě). Je to schopnost o níž atavisticky jasnozřivé lidové rčení praví:


„Nabrat rozum do čepice!“


 


Budiž. Ale co to je čisté myšlení? Jak se liší od nečistého myšlení?


Kdekdo může říci, já čistě myslím.


Já myslím ideje a pojmy. To ale dělá kdekdo, ne?


V čem je rozdíl mezi mým myšlením a čistým?


A co je to to myšlení srdcem?


 


Dále píšete:


Tím čistě intuitivně myslícím mimo fyzický mozek, je lidský duch, zvaný „já“ (Duchovní já).


Jak se liší myšlení mé a myšlení lidského ducha?


Jak se liší moje já od lidského ducha?


Tím, že lépe uspořádá a vyslovuje pojmy?


Jsou pojmy ideje? Ideje jsou sdělovány nějakou řečí? Jak by mohli mít ideje pojmy?


 


A myšlenky, to je svět idejí?


Píšete:


Autorem idejí ve světě idejí, tedy není myslící člověk, ale příslušná duchovní hierarchie.


Proč existují jejich ideje? Prostě proto, že oni myslí tvůrčí myšlenky stvořeného a vyvíjejícího se světa...


 


Takže když myslím, jsem ve světě idejí? A proč o tom nevím? Proč nevidím ty duchovní hierarchie, když ony ideje vytvořily?


 

zmp
03.05.2015, 17:33:47
RE:
Reagovat

U člověka je čisté myšlení myšlením ducha (já), myšlením duchovních myšlenek (představ, idejí a pojmů). Nečisté myšlení je tělesným myšlením intelektuála, myšlením fyzickým tělem (mozkem), myšlením nečistých (neduchovních) myšlenek (překrucovaných představ a pojmů)...


Ač „kdekdo může říci: „já čistě myslím“, přece je jeho myšlení zpravidla nečisté...


Myšlenky = představy, ideje a pojmy


Pojem je „analytický“ zlomek ideje. Idea je syntetickou jednotou mnohosti pojmů, jako je nejvyšší jednota mnohostí zlomků, jednotek či nižších jednot.


O myšlení srdcem jsme řekli již několikrát, že je to přijetí čistých myšlenek srdcem (citem), čímž je skutečně podněcována také vůle...


Cizí myšlení je papouškováno Vaším tělesným egem pomocí paměti a mozku.


Vaše vlastní myšlení je myšlením Vašeho já a Vaše já je schránou Vašeho lidského ducha...


Ideje duchovních hierarchií existují proto, že náš svět je stvořen jejich duchovními myšlenkami a vyvíjí se podle nich, přičemž je člověku (kvůli vývoji jeho svobody) dočasně dovoleno myšlenky hierarchií částečně kazit...


Když myslíte, jste ve světě jemu příslušných myšlenek (tělesném či duševně-duchovním)...


Kdyby jste skutečně myslel „čistě“ (intuitivně), věděl by jste, že jste ve světě idejí (duchovním). Přijmete-li pak jeho ideje za své, stanou se Vašimi myšlenkami.


Zatímco představy, ideje a pojmy si ve svém čistém myšlení uvědomujeme, hierarchie si neuvědomujeme, protože je nemyslíme...

rebel
04.05.2015, 23:15:00
RE: čisté myšlení
Reagovat

Jak si prosím mohu představit čisté myšlení? Můžete prosím uvést příklad?


Chytím tedy do čepice nějaké ideje...tedy ne svým mozkem? Ne svým myšlením? Nevím, co to je chytit rozum do čepice...jako ty ideje...


A tyto ideje potom zpracuji mozkem nebo jak to probíhá dál?


Stále nechápu, jak je to s tím myšlením intuitivním na rozdíl od myšlení čistého, které považujete za nejnižší stupeň intuitivního poznání..


Např. o ideji Krista nebo o ideji duchovních hierarchiií nebo perpetua mobile existují ideje, pojmy. Dokonce i představy. A to jako o těch mám přemýšlet a s nimi nějak pracovat?


Ale o Kristu na rozdíl od perpetua mobile podklady existují.


To už spíše méně probádaná je idea gravitace. Tuto ideu bych spíše považoval za ideu intuitviního myšlení.

zmp
05.05.2015, 09:13:23
RE:
Reagovat

Protože čisté myšlení má více úrovní (stupňů) a nejvyšším jeho stupněm je intuice, platí:


Čisté myšlení = intuitivní myšlení.


Přinejmenším jednorázové zážitky s intuitivním myšlením mají objevitelé, vynálezci, praví umělci aj. Často o tom také vyprávějí. Dlouhou dobu (často celá léta) marně namáhají svůj mozek a jím hledané řešení problému se k uzoufání nedostavuje. Často v náladě beznadějné rezignace se však jako blesk z nebe objeví řešení jakoby samo sebou. Toto řešení nevymyslel mozek, ale vysypalo se nám do čepice (do duše) v okamžiku čistého myšlení, okamžiku intuice, okamžiku nahlédnutí do duchovních světů, do světa idejí.


Chceme-li pak takto intuicí získané ideje realizovat na Zemi (na fyzické úrovni), musíme je následně zpracovat mozkem. Následně pak představu darované ideje nakreslíme (zapíšeme) a podle nákresu (projektu) ji pak realizujeme ve hmotě (naplníme) například jako „lodní šroub“ aj.


Pokud intuitivní ideje čistého myšlení nezpracujeme mozkem v podobě běžných představ a pojmů, nebudeme je moci v našem tělesném světě přijmout za své, pochopit, vyjádřit, sdělit, realizovat. To platí o všech intuitivních idejích (např. o Kristu, Trojnosti, hierarchiích aj.)


Protože takto byly ideje realizovány často dávno před námi, míváme o nich ideje sdělené (naučené) nikoliv intuitivní (živě nabyté).


V případě gravitace či stromu o sdělené ideje nejde, neboť jsou to věci které běžně pozorujeme ve fyzické přírodě a děláme si tedy o nich své smyslové představy, kterým se pak zpravidla marně snažíme porozumět (promýšlíme) svým mozkem...

rebel
30.04.2015, 11:38:16
islámští imigranti
Reagovat

Během víkendi připlulo do Evropy dalších 10 000 islámských bojovníků.


Už i samotná totalitní masmédia uvolnila informace, že mezi islámskými bojovníky připlouvajícími do Evropy je minimum žen. V lodičce se 700 bojovníky je cca 5 žen či dívek.


V Itálii prý vesnice i městečka dělají valy a barikády před vchody do obcí a stavějí obranné oddíly.


Tisíce islámistů se rozlézá z těch utečeneckých táborů po okolí.


Kam toto vše spěje?


Aby se zapálila jiskra a lidé přestali věřit chazarskýcm vládám, chazarským masmédiím, chazarské protikristovské spiklenecké ideologii?


Světové chazarské špičky soustředěné kolem klanu Rothschildů a FEDu velmi důsledně pracují na rozvratu Evropy.


Chazaři (jejich světová Chazarská říše) jsou perfektně organiizovaní. Mají peníze, armády, masmédie...rozvědky, placenou strukturu profesionálních infiltrátorů, intrikánů, rozvracečů, ideologů...a ten jejich hlavní motor...tu jejich šílenou nenávist vůči Kristu a všemu svobodomyslnému, tedy křesťanskému (v duchu moravské křesťanské církve)


Copak se jim mohou postavit neorganizovaní občané, popletení ideologií neznabožství, gender korektností, démonickou, lživou a otrokářskou lépe řečeno podvodnou ideologií zastupitelské demokracie atp:


Copak muže neorganizovaná skupina obyčejných lidí čelit takové profesionální struktuře?


Musela by se jako např. Spartakus zocelit v různých bojích s totalitou.


To ale nikde není vidět.


Že by stačilo jen zapálit jiskru nepokojů pomocí desetitisíců islámských bojovníků směřovaných Chazary vládnoucími   v EU do Evropy?

zmp
01.05.2015, 09:03:02
RE:
Reagovat

Máme tu přece již jeden velmi názorný příklad. Systematickými vlnami evropských přistěhovalců do Ameriky, byli původní obyvatelé Ameriky prakticky vyhubeni...


 

zmp
29.04.2015, 08:18:26
reakce na "orual 28.04.2015, 12:05:57"
Reagovat

Zmrtvýchvstalý není Ježíš, ale Ježíš Kristus.


Samozřejmě, že nic nepřijde samo sebou a tedy nestačí jen čekat. Lenoši budou postrkováni a to velmi brutálně („zlo na svět musí přijít...“). Jejich rozumování, že „na výprask“ není vhodná doba, jim nebude nic platné.


Lásce se na Zemi teprve učíme. Pravé lásky (v duchu „miluj bližního jako sebe samého“) je schopen jen skutečně svobodný člověk. Takových lidí, co předběhli vývoj není mnoho, ale jsou. Proto je láska (ve všech podobách) tak vzácná.


Založit obec TSO se nikomu dosud nepodařilo, protože se o to dosud nikdo ani nepokusil...

rebel
20.04.2015, 09:14:02
lidská touha
Reagovat

Dokud budou existovat lidské touhy, do té doby bude člověk nespokojený?


Skončí někdy lidské toužení?


Jsou touhy možné i nemožné.


Na konci vývoje asi už touhy nebudou. Co tam bude pak?


Co člověke bude motivovat, hnát či posouvat dál?

zmp
21.04.2015, 09:07:42
RE:
Reagovat

Kdyby člověk neměl žádné žádosti a touhy, vůbec by nevyvíjel žádné úsilí a věčně by zůstával takový, jaký právě je. Jde o to, touhy zušlechťovat, nikoli potlačovat. Například z touhu po penězích zušlechtit v touhu po poznání pravdy...

rebel
21.04.2015, 22:30:16
RE: kde se berou touhy i to je zušlechťovat?
Reagovat
Kde se berou touhy i to je zušlechťovat?Co je motorem, podstatou dění, které žene člověka?
zmp
22.04.2015, 09:02:50
RE:
Reagovat

Tak jako má své orgány organismus lidského fyzického těla, tak má své orgány (např. žádostivost, touhu aj.) organismus lidské duše (astrálního těla). Otázka, „kde se berou?“ souvisí s mechanismy stvoření a vývoje, kterými se zabývají objemné knihy a na něž tu (v diskusi) není prostor.


Druhé části první otázky („i to je zušlechťovat?“) vůbec nerozumím.


Motorem vývoje jsou duchovní hierarchie, „ženoucí“ člověka prostřednictvím jeho žádostí (touhy).

rebel
23.04.2015, 08:38:50
RE:
Reagovat

Kde se berou touhy - i to - je zušlechťovat?


Už jste řekli, že duchovní hierarchie.

zmp
23.04.2015, 09:45:57
RE:
Reagovat

Stále nerozumím otázce "i to - je zušlechťovat?"

rebel
23.04.2015, 22:53:44
RE:
Reagovat

zušlechťovat touhy - kde se to bere?

zmp
24.04.2015, 11:02:48
RE:
Reagovat

Zatímco své touhy nemá člověk svou zásluhou, jejich zušlechťování musí realizovat jen on sám.

rebel
18.04.2015, 09:31:18
Liberland a Vít Jedlička. Je to šance pro TSO?
Reagovat

Co si myslíte o následující zprávě?


Pokud se nepletu,, tak s panem Jedličkou probíhal na diskusi TSO urputný boj.


Pan Jedlička se vyhraňuje jen proti komunismu a nacismu. Vidím v tom opět jen nějaký tendenční proud. Není schopen uvažovat s ohledem na skutečnost. Na skutečný potřeby občanů. Zase jim chce vnutit nějakou vládu zastupitelů. Bohužel.


Heslo "žít a nechat žít" samo o sobě je schopné vést lidstvo k TSO?


Prý se inspiruje Monakem a Honkongem...ale ne TSO, škoda....


bude to jen další model do sbírky totality?


 


************


Text z masmédií:


Člen Svobodných vyhlásil na území bývalé Jugoslávie vlastní stát


Vlastní stát na „území nikoho“ mezi Srbskem a Chorvatskem si založil aktivista a člen Strany svobodných občanů Vít Jedlička. Pojmenoval ho Svobodná republika Liberland a vyhlásil se jejím prezidentem.


Území státu Liberland se nachází mezi Srbskem a Chorvatskem


FOTO: liberland.org

Dnes 18:14 - Praha


Doufá, že ostatní země jeho nový stát brzy uznají. „Přípravný výbor pověřil prezidenta, aby vznik nového státu Liberland v rámci příslušných diplomatických nót oznámil nejen oběma sousedním státům, ale také OSN a postupně i dalším zemím,“ uvedl Jedlička v tiskové zprávě.


Území má rozlohu přibližně šest kilometrů čtverečních a nachází se na takzvaném „území nikoho“ u toku Dunaje mezi Chorvatskou a Srbskou republikou. Ani jedna z uvedených zemí podle zakladatele Liberlandu v rámci svých hraničních sporů neprojevila o území zájem.


„Cílem zakladatelů nového státu je vytvořit společnost, kde poctiví lidé mohou prosperovat bez toho, aby jim stát znepříjemňoval život zbytečnými zákazy a daněmi. Jedním z důvodů vzniku Liberlandu je stále se rozšiřující vliv zájmových skupin na fungování státních celků a s tím související horší podmínky k životu lidí. Zakladatelé se inspirují státy jako Monako, Lichtenštejnsko nebo Hongkong,“ uvedl Jedlička, kterému se přes internet hlásí desítky žádostí o občanství: jedinou podmínkou je, aby žadatel nebyl komunista, nacista či jiný extremista.


Liberland má už svoji vlajku, státní znak a motto, kterým je „Žít a nechat žít“

zmp
18.04.2015, 09:45:40
RE:
Reagovat

Můj názor na voloviu je, že je to volovina.

rebel
23.04.2015, 09:06:52
RE: Vít Jedliča a jeho myšlenky
Reagovat

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Je-to-smrst-Skoro-nespim-osadnici-se-hrnou-noviny-se-predhaneji-My-to-proste-udelame-slysel-plny-sal-od-Vita-Jedlicky-zakladatele-statu-Liberland-371719


 


Prezident Vít Jedlička nyní zažívá své vrcholné okamžiky blaha, je středem pozornosti, masmédia s ním dělají reportáže, desetitisíce lidí se mu hlásí jako občané nového státu. On je patrně ten, co diskutoval na webu TSO a silně proti TSO vyskakoval?


Co všichni obdivují, co nového prezident Jedlička sděluje?


Nyní chce prý uskutečnit jeho originální nápad: dobrovolné daně státu.


Takže v rozporu s TSO i TS, kde je jasně řečeno, že daně jsou krádež.


Chce prodávat půdu a postavit tam mrakodrapy jako v Honkongu. Chce více daňových rájů.


Opět prodávat půdu - ne dispoziční právo...


Jeho ústavu dělá prý špičkový právník s deseti tituly a nejprestižnějšími školami... aby prý politici nemohli získat větší moc, aby je půlovina občanů státu přehlasovala...


Ach jo....zase totalita, žádné právo veta občanů, žádná samospráva obcí bez zastupitelů...jen už předem dělá obranu, jak držet na uzdě zastupitele, které si nad sebou volí...ne zrušit je, ale kontrolovat je....


 

zmp
23.04.2015, 10:06:17
RE:
Reagovat

S Vítem Jedličkou jsme se na našem webu již jednou provždy vypořádali. Nemá tedy smysl se zabývat jeho "placenými" řečmi...

rebel
24.04.2015, 08:58:58
RE: prezident Vít Jedlička
Reagovat

Bohu žel jste se vypořádali. Kdyby byl inklinoval k TSO, mohl nyní udělat světový počin. Ale to, co nyní dělá, zapadne pouze jako další model do sbírky totality.

zmp
24.04.2015, 11:04:14
RE:
Reagovat

Nemůžete od každého individua očekávat nějaké záslušné konání...

rebel
17.04.2015, 10:31:12
mávání vojenské koloně SSA v čr
Reagovat

Mnozí si ještě vzpomínáme na mávání mávátky v průvodech za komančů. Mnozí na to dosud nadávají, jaké to bylo ubohé. Nyní územím tohoto státu projíždí za ovací a mávání mávátky ze cvičení provokativně u hranic a Ruskem kolona SSA. Co si myslíte o průjezdu vojenské techniky SSA a máváním občanů. Nedivím se mladým lidem a dětem, ti jsou zblblí propagandou, ale co dospělí lidé?


Mávali jsme komančům, nyní vojákům SSA. Co to v lidech, že stále musí někomu tleskat, lézt do zadku?


Nemohou být jako osobnosti? Co třeba neutralita, to není v zájmu SSA?

zmp
17.04.2015, 12:11:33
RE:
Reagovat

Neutralita nic neřeší a oblbování davů nijak nebrání.


Co třeba TSO?

David
16.04.2015, 22:38:59
Svoboda,láska
Reagovat

Může ve vztahu mezi mužem a ženou existovat skutečná láska? Taková láska,kterou jsou schopny milovat subjektivně svobodné bytosti ? A když je láska ve vztazích a vztahy jsou mezi lidmi,pak z toho vyplývá,že láska není v lidech,ale mezi nimi ... Láska je bytost ? A lásku v člověku probudí tak,jak je znázorněno Amorem vně,který vystřelí šíp do srdce člověka-což je jiným způsobem znázorněné probodení ega...? Probodení ega=probuzení skutečné lásky v člověku ? ...Je nevyhnutelně nutné,aby každý občan v obci svobodných měl ego obrácené v pravé Já,tedy probodené ego ?  ...To bychom se taky nemuseli nikdy dočkat...Na objektivní svobodu si je taky nejdřív potřeba hrát,učit se ji,přece ? To zvládnou i subjektivně poctiví lidé,společenství Bohočlověků přijde až v budoucnosti,nepletu se ?


...A když k založení samosprávní obce jsou potřeba pozemky,které nejspíš nikdo z nás nemá za co koupit,tak nemá na to Rudolf S. někde ulitý nějaký zlato třeba ? Mít balík,tak to realizuju klidně sám,třeba pak ve dvou,ve třech a postupně by se přidávali další a další,to by se rozkřiklo mezi lidma.....

zmp
17.04.2015, 12:06:02
RE:
Reagovat

Láska se neomezuje jen na muže a ženu. Oddělení pohlaví a tělesná láska mezi mužem a ženou je na Zemi jen kvůli projevu lásky na fyzické úrovni „in natura“. To, co se tu fyzicky tělesně projevuje je však duchovního původu.


Projev lásky je mezi lidmi. Láska sama musí být v člověku.


V duchovních světech je všechno bytost. Bytost lásky sestoupila na Zem mezi lidi a lidé ji ukřižovali. V pokračujícím vývoji má být zrození lásky evokováno v srdci člověka, jako duchovní já. Tato schopnost má být uskutečněna v lidech ruského národa, dnes se vyskytuje jen u zasvěcenců.


Amorův šíp symbolizuje navázání vztahu lásky, nikoliv lásku samu. Zažehnutí lásky v srdci, předpokládá probodené ego.


Obec svobodných (TSO) nesmí čekat na vyvinutí pravého já v člověku, jak se domnívají či jen potměšile tvrdí tzv. „anthroposofičtí odborníci“. V obci TSO se pravému já budou lidé teprve učit, tak jak se musejí teprve učit pravé svobodě. Společnost „boholidí“ přijde až se založením Janovy „obce Filadelfských“, tj. v budoucím Rusku (u východních Slovanů). Proti tomu se nyní velmi záludně bojuje na Ukrajině a v ostatních pobaltských zemích, včetně Polska, a bohužel také u nás (lumpenkavárny). Tento boj je veden pod falešnou vlajkou boje proti Putinovi.


Koupit pozemky je jednou z možností založení obce TSO. Nikde na to zlato ulito není. Nic není zadarmo. Lidé musejí vynaložit nemalé úsilí o získání toho, čeho si mají vážit.


Kdyby jste měl balík a snažil se realizovat obec TSO sám, rozkřiklo by se to mezi lidmi a začali by by se na Vás nabalovat především „zlatokopové“. Nevyhnutelně by věc skončila bankrotem...


 

D.F.
22.04.2015, 23:54:10
RE:
Reagovat

Projev lásky na fyzické úrovni "in natura " znamená prostě jen soulož?  Všechno ostatní kolem jsou jen cingrlátka zabalená do citů,pocitů, která mají vést jen k tomu?  Prostě sameček se jen snaží dostat samičku či naopak a nic víc?  Nemůže to být třeba karmická, či jiná vazba z minulých životů?


Projev lásky je mezi lidmi, tzn.že se projevuje jako vztah mezi lidmi?  Nebo co je projevem lásky? ... Když projevující se není svým projevem...


S tou realizací TSO s balíkem to je fakt naivní, to byl nápad v nějakým nadšeneckým rozpoložení zrovna...

zmp
23.04.2015, 09:42:45
RE:
Reagovat

Slovy „projev lásky na fyzické úrovni“ se snažím soustředit pozornost jen na to fyzické, tělesné. Od všeho ostatního se tu snažím odhlédnout, aniž by tím bylo řečeno, že jsou to jen „cingrlátka“, která mají vést jen k tomu fyzickému. Naopak! To fyzické mají vést k poznání těch „cingrlátek“. Šlo tedy o jakési orámování mechanismu tělesné lásky, zvaného též “soulož“ nebo „sex“.


Vztah mezi lidmi je již na duševní a duchovní úrovni. Na tělesné úrovni se projevuje pouhým „stykem“. Můžeme tedy mluvit o projevu lásky na úrovni duchovní, duševní a tělesné. A mně šlo právě jen o poukázání na projev na úrovni tělesné „in natura“, abych na něj ukázal jako na mechanicky názorný projev lásky, jak ho tělesně-fyzicky vnímající člověk může pozorovat. Pokud člověk získá náhled na věc také na úrovni duševní a duchovní, ukáže se mu, že tu jde v principu o týž mechanismus projevu lásky, který můžeme nazvat „tajemstvím doteku“.


O nic jiného tu nešlo a nebylo tu řečeno.


 

D.F.
23.04.2015, 14:36:24
RE:
Reagovat

vnímající člověk může pozorovat. Pokud člověk získá náhled na věc také na úrovni duševní a duchovní, ukáže se mu, že tu jde v principu o týž mechanismus projevu lásky, který můžeme nazvat „tajemstvím doteku“.


 


A ten mechanismus projevu lásky,to "tajemství doteku" ,to je ten dotek znázorněný na Michelangelově fresce,kterou máte v úvodu těchto stránek ? Nebo už se jedná o svobodné prožití jiné bytosti tak,že se tou bytostí na ten okamžik toho prožití stanu?...jak popisuje R.S.,že by se mělo být skutečností na Venuši. A to ta bytost,která bude takto prožívána,po dobu svého prožívání bude jako čekat "vedle sebe" -když ji bude někdo jiný v ní prožívat ? Nebo v těle té bytosti budou obě-prožívající i ta co je prožívána ? -A to je to,co se napodobuje tím projevem lásky na fyzické úrovni "in natura" ? 

D:F.
23.04.2015, 14:38:28
RE:
Reagovat

ten úvod sem tam zapoměl...to abych měl od čeho rozvinout otázku ;-)

zmp
24.04.2015, 10:57:35
RE:
Reagovat

V principu jde o spojení mužského principu tvaru (tvor) a ženského principu formy (otvor), které jsou v prostoru od sebe odděleny. V čase je toto spojování odděleného naznačeno jako „tajemství doteku“, na Michelangelově fresce „Stvoření Adama“, na stropě Sixtinské kaple ve Vatikánu (viz úvod naší stránky TSO). Vatikánská freska však toto spojení nenaznačuje jako spojení muže a ženy, ale jako spojení mezi pozemským mužem (prvním člověkem) a duchovním světem (Bohem Jahve), zastoupeným astralitou, která vytváří prázdné prostory (tedy otvory, tedy ženský princip formy). Všimněte si, že Michelagelův dotek je namalován tak, že se Adam dotýká „hřbetem“ prstu (tvarem, nehtem), zatímco Jahve polštářkem prstu (formou prstu). Mezera mezi oběma prsty naznačuje „spáru doteku“, v níž je duch.


Ke spojení obou pohlaví dojde v budoucnu už na Zemi.


To je v principu vše, co jsem chtěl naznačit, abych ukázal, že ten nejnižší tělesný projev lásky, je skutečně obrazem ducha. Dokud toto lidé nepochopí, je zbytečné o tom dál spekulovat...

D.F.
27.04.2015, 11:57:45
RE:
Reagovat

A až v budoucnosti dojde ke spojení pohlaví-to bude jen po fyzické stránce ? 0terného ani astrálního těla se to týkat nebude ? ...A kam se podějí ta "Já" v nich ,v dobách oddělených pohlaví vyvinutá ?

zmp
28.04.2015, 09:10:27
RE:
Reagovat

Pohlavně spojená budou všechna těla (nejen fyzické). A jako se lidstvo, cirkulující v reinkarnaci, při oddělení pohlaví nezdvojnásobilo, tak se spojením pohlaví jeho množství nezdrcne na polovinu.


Lidé se prostě budou inkarnovat v nových „hermafroidních“ tělech...

orual
28.04.2015, 12:05:57
RE:
Nebudou ta těla spíše podobná tělu zmrtvýchvstalého Ježíše? Ať tak či onak... je to hooodně vzdálená budoucnost. ... Ale my žijeme tady a teď. Mnozí říkají, že "není vhodná doba" - že lidé ještě nejsou zralí ... nejsou zralí na tso, nejsou zralí na to mít "jiná" těla... atd. atd. Prý stačí jen počkat...že to přijde. Já mám ale obavu, že nic "nepřijde samo sebou"... že nestačí jen čekat... Toto diskusní vlákno začíná otázkou "zda je možná skutečná láska mezi mužem a ženou". A proč by nebyla? A nejen mezi mužem a ženou.... vždyť např. láska matky k dítěti je přece také skutečná. Založit obci na principech tso se zatím nikomu nepodařilo, ale žít život s láskou to přece může každý (v duchu biblického "miluj bližního svého jako sebe sama" - nebo za skutečnou lásku považujete něco jiného?).
D.F.
01.05.2015, 13:05:50
RE:

Jak se pohlavně spojí těla astrální, či éterná?  To se spojí to nejzachváníhodnější co v nich bylo vyvinuto?  A duchovní Já, která to v nich vyvinula, ta se  spojovat nebudou?  To by v hermafroditním tělebudoucnosti byla dvě "Já " ?!? ... Hermafrodit => Hermés +  Afrodite ?


 

orual
17.04.2015, 12:48:00
RE:
Reagovat
Napsal jste, že kdybyste měl balík peněz tak založení samosprávné obce zrealizujete sám. Když odhlédnu od toho "sám" (tj. že těžko mluvit o obci - společenství lidí, když by se jednalo pouze o jednotlivce s nakoupenými pozemky), tak mám obavu, že byste dopadl jako v dokumentárním filmu "Vše pro dobro světa a Nošovic" - v tom dokumentu je názorně ukázáno, že proti současnému kapitalismu je jednotlivec bezmocný (je tam jeden člověk, který hospodaří na zemědělské půdě, kterou obdělávali už jeho děda a praděda. Dělá to rád. Jenže ouha, automobilka Hundai chce na této úrodné zemědělské půdě postavit svoji továrnu a nabídne za pozemek kupu peněz. Ale ten pán je zemědělec, on rád orá, seje, sklízí... on nechce být milionářem, on chce být nadále zemědělcem a tak odmítne prodat. Nejprve má podporu svých sousedů, ale to automobilka vyřeší hravě - podplatí jeho sousedy, aby s ním přestali být solidární. Až ten pán zůstane úplně osamocený, tak dojde na výhružky, že zabijí jeho vnoučata. 14dnů jeho dům hlídá policie, ale výhružky se stupňují, až tomu pánovi nezbude nic jiného a svou zemědělsku půdu prodá). Tím Vás nechci odrazovat od Vaší idee založení samosprávné obce jednotlivcem, jen se tím ptám, zda máte jasnou představu čemu byste v realitě ČR musel čelit.
rebel
15.04.2015, 18:56:24
Raději se mýlit s amerikou, než mít pravdu s Ruskem.
Reagovat
Nyní v rámci rusofobní demagogie se šířila v totalitních masmédiích formulace: Raději se mýlit s amerikou, než mít pravdu s Ruskem. Bláznivost těchto lidí už asi nezná mezí.Tady je přece absurdní, že bych se měl mýlit, ale s amerikou. A prý je to lepší, než být a žít v pravdě!  Tady toto je už fakt na Chocholouška. A nikdo na to nic neřekl!Nikdo nerozporoval lživost, nelogičnost, nesmyslnost, debilitu takového názoru! Co si myslíte o takové větě? Jsou toto již nemocní lidé,nebo blázni, nebo vypláchlé mozky, které utekly ze Šternberka?Nebo je to taková slabost samostatného lidského myšlení?
zmp
16.04.2015, 08:48:05
RE:
Reagovat

Tao formulace se dá zjednodušit: "Raději se mýlit, než mít pravdu!"


Budďme shovívaví. Blbec je taky jenom člověk...

PD, Teplice
14.04.2015, 12:15:29
jak to je?
Reagovat

Dobrý den. Měl bych pár otázek na dění, pozadí, existenci a funkci tohoto webu, popř. sdružení TSO.


Jsem zde diskusně aktivní již delší dobou (roky - asi 5 let).  Zúčastnil jsem se snad všech seminářů TSO v Olomouci. Pak v rámci (a i hlavně díky našemu bližšímu vzájemnému osobnímu částečnému poznání) jsme spolu (já + váš tým TSO) začali komunikovat i pomocí osobních emailů - řešily se nápady, aktivity apod. Byl jsem i prohlášen členem TSO (jen asi formálně) a byl jsem za to rád (asi 2-3 roky zpět). Jsem ale zdaleka a tak jsem byl aktivní jen v rámci svých možností a volnému času apod. (diskuse, návrhy, porady) a do přímého dění ve sdružení jsem neviděl a nic jsem z něj nečerpal. Vše bylo fajn, na nikoho nemohu za sebe říci nic špatného (Petr, Aleš, Miloš,…), každý se mnou jednal v té době vždy fér a já se o to snažil také - vzpomínám v dobrém. Pak se ale tým TSO rozpadl (tedy ten, o kterém jsem věděl že existuje - asi 2 roky zpět) a já jen tiše četl společné emaily, kde se řešilo to, jak tento tým TSO v Olomouci končí…důvody jsem zaslechl, ale jen z jedné strany - tedy nemohl jsem soudit a ani to po mně nikdo nechtěl. Reagoval jsem na to taktně a v rámci toho co jsem věděl a co bylo vhodné zmínit - chtěl jsem pomoci i zde.


Každý má své chyby, někdy je v pozadí nedorozumění či křivda a hmotné následky toho asi vedly k onomu rozpadu tohoto týmu…Za sebe ale mohu znovu říci, že každý zde byl velkým přínosem pro TSO - z toho co jsem věděl. Jeden uměl (a stále jistě umí) lépe to, druhý tamto - organizace, nápady, semináře, brožury, knihy, kapitál atd… Já spíš jen z dálky pozoroval a snažil se zorientovat v tso, v možnostech jak pomoci apod…


Pak jsem byl osloven o možnost vytvoření nového týmu (asi 2 roky zpět), ale nelíbilo se mi, jak to bylo vedeno. Tak jsem v této věci mou aktivitu pozastavil, ale stále jsem byl zde aktivní v diskusích a i případně čekal co bude. A zda něco být vůbec má. Zda prostě ona metodika a pilíře samy osobě stačí. Zda je vůbec potřeba něco jako organizaci (tým) pro to vytvářet, protože případný nezdar týmu, by zase mohl poukazovat na nezdar myšlenky TSO. Vytvořit tým pro TSO je asi strašně těžké, protože metodika TSO je vlastně v podstatě nadstavbou onoho týmu - metodika je tak dokonalá, až málem nedostižná. A tým, aby uspěl, by musel být téměř dokonalý. Asi jde ale o případné cíle. Nebo možná to předseda sdružení tuší a proto jsou organizační aktivity ZDE takové nijaké - z úcty pro metodiku samu. Každý z nás je nedokonalý a bylo by chybou, kdyby díky tomu tato metodika (web s diskusí) někam zapadla, zrušila se. Jsem proto pro veřejnou a otevřenou komunikaci v rámci tohoto sdružení. Proto jsem i nedávno zde zveřejnil to, jak bych mohl případně pomoci apod. Ale nechce se mi někam zase psát do pozadí webu (sdružení) na zmíněný email - však jsem sám asi před půl rokem na tento email sám psal (zda je potřeba pomoci s webem) a nikdo se mi nijak neozval. Teď, když jsem naznačil, že bych se o web a prezentaci případně pokusil sám a jinde, tak je náhle zájem? Něco mi nesedí, nebo jsem to špatně pochopil.


Záměrně jsem i s onou případnou pomocí zde oslovil veřejnost - zda o to vůbec někdo stojí.


Třeba i touto diskusí něčemu pomohu - minimálně sobě, že něco špatně chápu.


Pan zmp je zde hlavní kostrou (myšleno v dobrém) a pak v diskusích já, rebel….jinak se zde téměř nikdo nijak již delší dobu neprojevuje. Až by člověk myslel, že zde není o nic zájem - o metodiku, o tvorbu pojmů apod., žádné reakce - člověk pak neví, zda to k něčemu je a zda se nesnaží jen pro sebe (tak jak může, ví-li i jak pomoci a chce-li). Pokud je zde něco špatně, pak je to zase od těchto druhých ošklivé, že nás takto v tom nechávají. Nebo jen nevědí co by pro změnu dále bylo potřeba. Těch variant je více. No myslím, že absolutní průhlednost by případně neuškodila, vše řešit veřejně, žádné organizační pozadí webu, nic, jen ať lidé vidí, že chyby jsou případně v nás a nikoliv v metodice. Ať vidí, že každý je potřebný, že každý kdo se nepřipojí do diskuze, tak tím ochuzuje pravděpodobnost realizace fér společnosti…


Možná ale,že na to pohlížím špatně…je pravdou, že pro presentaci TSO bylo provedeno již hodně věcí - semináře, zde web apod…a že asi pro nezájem se mi to jeví tak, jak jsem popsal - ''nic'' se zde neděje, tedy mimo plodnou diskusi (snad i pro více jak 3 zúčastněné). A že sdružení tso nechce lidi přemlouvat, proto ta jevící se nečinnost. Nevím. Je pravdou, že samotná diskuse zde je velkým přínosem, snad i pro jiné - ale kdo ví - viz. žádné reakce.


Prostě i , aby tento web a sdružení působilo alespoň tak, jak mu přísluší - nebo najít se + co dál. Protože pak to vypadá jak nějaká skořápka. Třeba za sebe vůbec nevím, co a jak se zde jak má. Jaký je vůbec stav mého případného členství. Měl jsem dříve i vlastní email s koncovkou tso - ta administrace je nefunkční. Před časem se stránky www.tso.cz zrušily a sám jsem si musel dohledat, kde pokračují. Nyní jsou zde, ale už pod jinou doménou.


Jak to zde vidíte? Co je zde v rámci sdružení možné, co je možné dohledat, co je funkční, kdo je členem, co je potřeba, co není potřeba, atd…řešme to, ptejme se tu společně…nebo toto nikoho nezajímá. Mě to tedy zajímá. Popřípadě, proč by mě to zajímat nemělo? Nemyslím tu nic zle, vše v rámci konstruktivní snahy o něco více než-li je a děje se tu nyní…popřípadě proč by se něco více dít nemělo? Popřípadě proč ne tak jak píšu?


 

zmp
14.04.2015, 17:17:22
RE:
Reagovat

Zdravím.


Metodiku TSO a jeho diskusi mám na starosti já (zmp).


Webovou stránku TSO a organizaci všech ostatních aktivit má na starosti kolega (A. Musil). Vzájemně si do toho nemluvíme, i když si připomínky sdělujeme. Hnutí TSO má tedy také na starosti kolega (jsme jeho členem jen formálně) a jen on je s to na příslušné otázky odpovědět.


Zatímco metodika TSO se již léta nemění, Hnutí TSO se pokoušelo TSO zavést do praxe. Bylo tu dokonce kolektivní přesvědčení, že lze výklady metodiky TSO (pilíře totality a pilíře TSO) oslovit lidi lépe, budou-li pozměněny, popřípadě poněkud přizpůsobeny jejich názorům (např. České konferenci). Tak vznikly příbuzné webové stránky, jejichž názvy si nepamatuji a o jejich působnosti nic nevím a nechci vědět, neboť na zavádění TSO přesvědčováním nevěřím.


TSO je přece o trojčlennosti a ta je tu kvůli lidské svobodě. Nelze tedy lidskou svobodu atakovat propagandou.


Mám za to, že se kolegové přesvědčili, že k zavádění TSO zatím „nejsou lidi“, takže jejich marné iniciativy v tomto směru poněkud polevili. Tento pocit bezmocnosti je však pro jejich osobní vývoj nesmírně důležitým okultním momentem. Je třeba se s ním smířit, neboť jen z této pozice se lze obracet na lidskou svobodu. Jde také o jejich svobodu a proto jsem jim do toho nemluvil a nemluvím.


Něco podobného probíhá také v naší webové diskuzi mezi mnou a ostatním světem. Jistě jste si všiml, že tu neexistuje obvyklé žvanění, běžné snad na všech diskusních stránkách (včetně akademických). Diskutujících takto ovšem ubývá. Ne snad jen kvůli nemožnosti žvanit, ale také s morálních důvodů, neboť lidé pokládají za újmu na své cti, ukáže-li se, že se mýlí. Hlavní příčina nedostatku diskutujících je však přece jen ještě jinde. Lidé se dnes totiž neumějí ptát. Už od svých školních let jsou vedeni tak, že se neptají. Vše je jim předkládáno jako hotová věc, mimo jakoukoliv diskusi. Dokonce i předškolní děti jsou dnes vedeny tak, že všechno vědí, ba že jsou chytřejší než dospělí (což je často pravda), takže nám tu vyrůstají moralizující „indigové děti“, s obrovským IQ, který s reálnou inteligencí samozřejmě nemá vůbec nic společného. Z tohoto akademického podhoubí pro naši diskusi samozřejmě ani do budoucna nic nevzejde. Pro mě má větší cenu jeden upřímně a poctivě hledající „tazatel“, než celá armáda vševědoucích akademiků...


Zkrátka, na co budu v diskusi dotázán, na to (pokud budu stačit) odpovím. Je tedy na Vás, co se bude v diskusi dít...

PD, Teplice
16.04.2015, 12:55:56
RE:
Reagovat

Děkuji za reakci.


No, asi to jen na mně není ( to co se bude v diskusi dít). Musí chtít i druhá strana, jinak se dít nebude nic. Vy chcete, s vámi se to děje - děkuji.


Jinak zase žádná jiná reakce…ani že to je dobrý nápad, nebo špatný nápad (nebo jen v rámci něčeho), nic, apatie, nebo jsem moc rychlý. Pak i nevím, zda je to proto, že má slova jsou tak bezvýznamná, že není potřeba na ně ani nijak reagovat, nebo je zde v pozadí někdo, kdo si zde vše tak ‘’přivlastnil''', že žádnou diskusi (natož  případnou nějakou změnu) nenechá dopustit (pokud na ní nutně nepřišel sám)…Nebo také, aby se vedení tohoto sdružení nechovalo právě tak, jak jste sám psal - neumí se zde veřejně zeptat, bojí se zeptat, nechtějí se zeptat…Nebo Vy sám si myslíte, že není potřeba zde jinak reagovat? Nebo že to není vhodné?


Třeba ta veřejná diskuse o všem není úplně nej nápad, ale byl to nápad. Nic, nikdo se neptá, nikdo to nerozvijí. Co Vy si myslíte? Jak moc neveřejné pozadí by zde bylo vhodné? Pokud by mělo být. A proč by mělo být? Nebo co třeba zde diskuse na heslo (pro ty, kdo souhlasí s pilíři, metodikou, aj) - bude to uzavřené, ale zároveň veřejnosti umožněno vstoupit - dle vlastní snahy a zájmu apod. Následné případné pod-projekty (tam řešené a odsouhlasené) by byly zase více uzavřené atd. - prostě udělat (stačí i zatím umožnit!, o to mi spíše nyní jde) zde chod jako by byl chod v obci TSO (takové určité podobenství v rámci možností).  Třeba ‘'občanský sněm’' má toto podobně umožněno. Prostě i učit se od druhých, tak jako se druhý učí od nás - pokud se tak děje. V tom či onom být třeba učitelem, jindy žákem… (Nebo zde ''jen'' stačí ona metodika + pilíře? Třeba ano).


Jsem i totiž toho názoru, že když se (není to pravidlem, ale často) diskuse děje někde v pozadí, nebo veřejně pod falešnou identitou apod., tak nemá dotyčný takovou snahu přemýšlet o tom, co sám druhým či jemu druhý píšou…brání mu v tom ego - které ho právě nutí do oné falešné identity, být v pozadí, pak se i nabízí případné intriky apod…Ale zas tím nikoho nenutím do veřejné diskuse, jen poukazuji na to, co kdy hrozí, že se to i často děje, a že třeba někde to pak působí divně - tam kde je prezentována obč. společnost, svoboda jednotlivce, apod…


A co třeba i rebel, jaký má na to zde názor. Dříve zde psal, že sdružení dělá asi něco špatně, že se nedaří…Pomohly by dle něj tyto myšlenky něčemu? Nebo i kdo je rebel? Nebo to je jedno? Nebo není?


Něco tu prostě nehraje, něco tu není fér a pak to z webu sálá…pokud to jiní nyní nevnímají, tak časem třeba jo, a řeknou si pak třeba - to co se tu děje není fér, je vůbec ta metodika fér, když ti (obecně řečeno) kdo jí presentují fér nejsou? Argumentovat by zde někdo mohl tak, že ač je něco někomu podáno nefér, pravdu podanou to nezmění. Jenže tady se podává pravda ve které se má s druhými žít, popř. spolupracovat. Dobrá, dotyčný se vzdává své důvěry - tím ale nedůvěru nevědomky přenáší na jiná místa. Protože jak pak právě spolupracovat, když není důvěra?


Jen názor. Třeba někomu křivdím, a je to jinak, ale ono to tak působí…Třeba jsem to já, kdo má v této věci omezené vnímání a málo informací, to je možné. Také nikomu zde nic nevnucuji a vím, že pokud nikdo reagovat nebude, tak má slova stejně zapadnou a pojede se dál. Třeba je to tak bude dobře,nebo ne - to je na každém, kdo toto nechá být. Já svůj názor mám, ale ten stejně nikoho nezajímá (viz. třeba proč i případná potřeba umělecké formy webu) atd…


O Petrovi H. jste třeba nepsal, ten už není předseda? Ale je zde tak stále uveden. Nebo to třeba nevíte. Když třeba napíšu na info tso email, tak mě to navede k Petrovi nebo k Alešovi? Jen se ptám. Neříkám koho bych chtěl aby tam byl, jen se informačně ptám…


A neptám se zde takto veřejně často - vlastně je to myslím prvně (v rámci této diskuse)…


Také si nedělám iluze z toho, že má slova musejí něco automaticky znamenat..že něco změní…že na nich něco je…že se mi vždy dostane odpovědí...že jsem odhalil Ameriku…že o ně někdo stojí...- ale řeknu je aspoň jednou, protože to předem nevím - pak už to opakovat nebudu, otravný být nechci a půjdu si po svém , případně se budu vracet jen tam a k tomu, kdo fér byl - obecná diskuse. Nebo kde je dle vás ta hranice, kde to má člověk vzdát - první pokus na pozadí, druhý pokus veřejně, třetí pokus sám jinde, jinak apod…? Viz třeba boj s totalitou - oslovit mocné (RS) - nic. Oslovit občany (zde) - nic. … nebo to vše teď nyní různě (i tu) zraje…nebo i já sám jsem nedozrálý a moc hrrr…


 

zmp
17.04.2015, 10:19:32
RE:
Reagovat

Problém není ve Vás. Mám za to, že vedení sdružení už nic nevede. Ve svém zklamání šel patrně každý svou vlastní cestou a proto se Vám zdá z webu sálat něco nefér. Také z toho nemám radost, ale nemohu zasahovat do svobodné volby druhých. Jen p. Musil se stará o naši webovou stránku, do diskuse však moc nenahlíží. Já ani on nejsme počítačoví experti a hledáme tedy stále někoho, kdo by se o naši stránku nezištně staral tak jako my. Navíc v posledních měsících vede boj o zrušení jedné nesmyslné Vyhlášky, která jemu a dalším stovkám rozhněvaných občanů velmi otravuje život. Od nikoho jiného než od něj tedy nijakou reakci patrně nelze očekávat. Jen ho na věc musím upozornit. Prosím tedy o trpělivost.


Veřejná diskuse o všem je žádoucí, jako bychom už byli v TSO. Dnešní lidé však na ni nejsou připraveni.


Ptát se, znamená formulovat otázku. To samo o sobě představuje nemalý intelektuální výkon. Současní lidé (díky našemu školství) si na to však téměř netroufají. Raději čekají, až otázku položí někdo jiný. Nahlédnete-li do minulosti naší diskuse, zjistíte, že ti, co se ptali, se občas dostávali do vzájemných konfliktů, takže následně odpadali. Jejich falešná identita tomu nebránila a nijak neovlivnila ani snahu o otázce přemýšlet. Lidé většinou intenzivně přemýšlejí jen tendenčně, podle svého ega, nikoli ve snaze o pravdivost vůbec.


Svého čau jsem pomáhal známému s některými obtížnými otázkami, spíše s tendenčními zauzleninami akademických intelektuálů, v diskusi na webu olomoucké univerzity. Výsledek byl ten, že diskutující mého známého z této veřejné diskuse jednohlasně vyloučili. Otevřeně mu dali najevo, že si ho v diskusi nepřejí.


Podobně končívají také neveřejné diskuse, ba i diskuse dvou přátel. Vést dialog se musíme teprve naučit.


Učit se od druhých, tak jako se druhý učí od nás, to také dosud neumíme. Téměř každý chce být jen učitelem, nikdo žákem.


Pilíře jsou v naší metodice jen proto, abychom nemuseli totéž stále dokola opakovat. Bylo by jen přínosné tyto Pilíře dál rozvíjet (vč. samotné metodiky, je-li to ještě možné).


Doporučuji „rebela“ se na jeho názor v diskusi zeptat.


Tak, jak si představujete, že by měla naše diskuse probíhat, tak skutečně probíhala v dobách zavedení naší webové stránky, pod názvem „Obnovené fórum“. Zvlášť vynikající diskutér se tehdy podepisoval „Jan“. Ten velmi pozitivně ovlivnil naši metodiku TSO. Časem se však odmlčel. Poměrně nedávno naši metodiku pozitivně ovlivnil (byť nechtěně), její zarytý nepřítel (prý z Klauzovy líhně), vystupující proti nám i na veřejných shromážděních pod jménem Jedlička. Dnes už po něm však není ani vidu ani slechu.


Zkrátka to jediné, co mohu garantovat, je možnost ovlivnit naši metodiku. Zavádění TSO pokládám za možné jen tehdy, nalezne-li se dostatek lidí k založení obce TSO. Zatím jich tolik neznám. To, co by je mělo oslovit, je právě naše metodika. Ta je však lidmi, kteří o TSO něco vědí (členy Anthroposofické společnosti), doslova nenáviděna. Proti naší metodice dokonce založili brněnskou a pražskou „vzdorostránku“. Je to všeobecný jev, nenávidět, co jsem nevymyslel sám. R. Stejner tyto pohnutky nazval „závistí“.


O Petrovi H., ani o nikom jiném v hnutí TSO jsem nepsal, protože jsem se necítil být jedním z nich. Často se opozičně stavěli i proti mé metodice. Nevím tedy zda je PH předseda či není, zda je nadále veden jen formálně. Všechny, kteří kdy měly co společného s naší metodikou TSO, mám osobně velmi rád. Jsou to opravdu dobří lidé. Jakmile však jde o ideje, tu se snadno stáváme něčím úplně jiným.


Předpokládám, že napíšete-li na info tso email (funguje-li vůbec ještě), tak Vás to navede ke všem, včetně mě. Zkuste to.


Vaše či moje slova nemusejí automaticky něco znamenat, nemusejí nic změnit, to však neznamená, že na nich něco není. Že o ně někdo stojí, mohu ovšem garantovat jen sám za sebe.


Neexistuje hranice, kde by se měl člověk vzdávat, dokud je přesvědčen, že se nemýlí. Jen se musíme ozbrojit trpělivostí. Zazní-li někde správný názor, dříve či později v někom osloveném dozraje. Nedozraje-li v nikom, i tak je správné, že zazněl a že je občas připomenut. Nikdo z nás není natolik zralý, aby dál nemusel zrát...

rebel
09.04.2015, 11:47:21
oslavy konce II. Světové války v Moskvě + rusofobie
Reagovat

Mnoho politiků a odboroníků neschvaluje cestu prezidenta ČR na oslavy konce II. Světové války v Moskvě.


Prý za to, co Rusové udělali na Ukrajině nelze tam jet.


Německý vůdce Merkel prý tam pojede až 10. května, aby si nerozlobil vládce světa.


Francouz, Polák, ani nikdo další z EU tam nepojede. Divím se, že odpoůrci EU Maďaři drží nyní s NATO proti Rusku, ačkoli jinak stojí na straně Ruska.


Třeba Orbán dostal od vládců světa nějaký příkaz pod pohrůžkou smrti. Co my víme, není-liž pravda.


Americký velvyslanec v čr kritizuje prezidenta. Všichni hovoří o diplomatickém omylu prezidenta Zemana.


Protiruské nálady v čr i v EU jsou šílené. Mnozí i obyčejní lidé, o kterých bych to ani neřekl, plivou na Rusy...


Ale to za komančů byl Sovětský svaz. Ne Rusko. A dnešní EU je více socialistické a diktátorská než celá Varšavská smlouva a RVHP.


Dokonce se již říká: Rosofobie je nemoc.


 


 


 


 

zmp
09.04.2015, 15:06:32
RE:
Reagovat

Mnoho politiků neschvaluje oslavu porážky fašismu a nacismu (konce II. Sv. války), neboť obojí přece na Ukrajině i jinde dál velmi úspěšně řádí. Kdyby jel Zeman do Moskvy (o tu nejde) jako Merkel, nikdo by nic nenamítal.


Rusové si na tzv. Ukrajině vzali zpět, co jim odjakživa patřilo (a má tam toho ke zpět vzetí víc), co opilec Jelcin neměl Ukrajině nikdy dát, a kam by se rádi zakopali USA.


Pohrůžka smrti Orbánovi je mi divná. Proč nepohrozili Zemanovi?


Americký velvyslanec v ČR kritizuje prezidenta z pozice vlastníka ČR.


Plivat na ruský národ může jen primitiv.


Nenáviděný Putin a vládní elita Ruska vůbec, je pokládána za zakuklené bolševiky. Jenže z tohoto hlediska je naše vládní elita tímtéž a elita EU ještě víc.


Počínaje I. Světovou válkou až dodnes sledují veškeré masakry jediný cíl. Postavit a udržovat Německo v nenávisti vůči Rusku. Jde o to, že právě jen jejich kulturní spojení zaručuje pokračování a naplňování smyslu vývoje lidstva. Dnes USA zavedli Rusofobii, ještě nedávno to byla Němcofobie...


 

rebel
11.04.2015, 11:16:48
RE:
Reagovat

Proč spojení Německa a Ruska zaručuje pokračování a naplňování smyslu vývoje lidstva?


Kdo a proč se snaží držet Německo v nenávisti proti Rusku?


Chápu, že za vším je asi FED a příslušníci chazarské říše. Ale co oni mohou vědět a spojení Německa a Ruska?


Proč nejde třeba o spojení Francie resp. Anglie a Ruska? Nebo Itálie a Ruska? Nebo Španělska s Ruskem?


Kdo vymyslel, že důležitá je nenávist Ruska a Německa?


Víme všichni, že se o Německu hovoří jako o národu Goetha, Schillera, Wagnera aj. A během 50-100 let se zázračně tento národ filosofů, umění a vysoké kulturnosti změnil v národ válečníků, zabijáků a barbarů.


Dnes je to sterilní vykleštěná společnost (jako celá Evropa) vystrašená říci jasně, že Evropa je křesťanská, ne muslimská, že rodina je tvořena mužem a ženou s dětmi a ne bukvicemi a lesbami vznešeně nazvanými homosexuálové atp. Že tady nemají co poroučet američani, resp chazaři.


 

zmp
12.04.2015, 10:10:02
RE:
Reagovat

V duchu trichotomie (u člověka je to „tělo, duše, duch“) musíme nahlížet také vývoj lidstva, jež se geograficky člení na: „Východ, Evropu a Západ“. Duchovní jádro vývoje lidstva je v Evropě, která je sama rovněž trichotomická, neboť mimo vlastní jádro Evropy je v ní zastoupen také Východ (Rusové, západní Slované, Rumuni, Maďaři aj.) a Západ (Anglie, Seveřané, Francie, Itálie aj.). Kulturní perlou lidského vývoje je střední Evropa, zaujímaná národem Němců (dnes v uměle vyvolaném útlumu se zdá být kulturně „němý“).


V dobách kulturního rozkvětu, v dobách Geoeta, Schilera, Wagnera a klasických filosofů, netvořil německý národ nijaký centralistický stát západního či východního typu, ale byl decentrálně rozdroben na množství drobných knížectví. Toto kulturní podhoubí však bylo zničeno kancléřem Bizmarkem, jeho sjednocením Němců do státu pod hegemonií Pruska. Německá kultura je od té doby sevřena ve spárech militaristického ducha Hohenzolernů (vč. Hitlera).


Po druhé Světové válce byl Německu naočkován anglo-americký liberalismus, ovládající vše ostatní (kulturu a politiku) ekonomikou. Této německé ekonomiky se dnes údajně obávají Američané, výslovně prý jejího napojení na nevyčerpatelné ruské přírodní zdroje. Ač tu visí ve vzduchu otázka, jakým právem se do takového napojení Američané míchají, a proč vlastně sami, namísto takového napojení, uvalují na Rusko hospodářská embarga, přece je tato otázka záměrně matoucí. Zde vůbec nejde o německou ekonomiku a ruské zdroje, ale o potlačování produktivity německé kultury a ruské duchovní poptávku po ní. Nejde tu o oddělení německé a ruské ekonomiky, ale vyvolání a udržování vzájemné kulturní německo-ruské nenávisti, která má na jedné straně zničit ruskou kulturní poptávku a na druhé straně německou duchovní produktivitu.


Nesporným vrcholem německé kulturní produktivity byl v klasické době Goethe, jenž nebyl pouze nedostižným faustovským básníkem, ale také zakladatelem metodiky nové německé filosofie a německé anorganické i organické vědy. Goethův filosoficko-vědecký odkaz je však rozdrobený, jako tehdejší německé národy. Na tento Goethův odkaz však koncem 19. století navázal Rudolf Steiner, svými rozdrobenými „teoriemi poznání“, sjednocenými ve „Filosofii svobody“. Odtud pak na přelomu 19./20. století vychází Steinerova duchovní věda zvaná Anthroposofie. Tento kulturní produkt německého ducha, jímž má být oplodněn ruský národ, měl být v zárodku zničen Adolfem Hitlerem (likvidací osoby R. Stainera). Dnes je úspěšně rozleptáván zevnitř, infiltrací přívrženců satanského liberalismu do Anthropsofické společnosti, nevěrné Steinerovi na všech jejích stupních.


„Proč spojení Německa a Ruska zaručuje pokračování a naplňování smyslu vývoje lidstva?“


V Janově zjevení se dočteme o budoucím založení obce „Filadelfských“. To je budoucím úkolem Slovanů, Slovanů východních, jmenovitě Ruského národa. Má-li však ruská Sofie porodit Filadelfii, musí být oplodněna německou duchovní vědou...


 

rebel
12.04.2015, 12:48:15
RE:
Reagovat
Neodpověděli jste, proč nejde např. o spojení Francie a Ruska atp.? Proč právě Německa? Což i jiné národy neměli skvělé osobnosti? Což právě velká franc. revoluce neměla heslo: rovnost, volnost, bratrství? Atp?Tedy chcte říci, že Německo má předat Rusku Anthroposofii? Není snad jedno, odkud Rusko dostane tyto texty?Ale Anthroposofie je snad kompletně přeložena do ruštiny. Rusové umějí číst. Jsou schopni si ji nastudovat.Proč stále to Německo?Zde mi také přichází na mysl název, který používají američani pro Evropu: Euroatlantická civilizace.Jaká my jsme euroatlantická civilizace? Z hlediska esoterního vývoje jsme poatlantská kultura, ne atlalntská.Porotože víme, jak špičky američanů resp. chazarské říše čerpají z díla Rudolfa Steinera, resp. jej využívají a zneužívají, tak mám  pocit, že schválně chtějí svést na scestí lidstvo i zde. Samozřejmě, že oni řeknou: My to myslíme geopoliticky...Jenže těmto lidem já nevěřím. Vy sice také říkáte: že na názvu nezáleží...ale já zde cítím snahu o podsunutí nějakých zlých úmyslů, snahu o esoterní odvrácení vývoje Evropy od Krista.
zmp
13.04.2015, 09:30:17
RE:
Reagovat

Snažil jsem se vysvětlit, že v duchu trichotomie mluvíme o geografickém členění vývoje na povrchu Zeměkoule, na: „Východ, Evropu a Západ“, přičemž je v Evropě zastoupen také Východ (Rusové, západní Slované, Rumuni, Maďaři aj.) a Západ (Anglie, Seveřané, Francie, Itálie aj.). Vlastním vývojovým jádrem Evropy je střední Evropa, zaujímaná německým národem. Tento národ se vyvíjel zcela odlišně od Východu i Západu. Vyvíjel se v duchu decentralismu, neboť rozdroben na mnohost malých knížectví, nevytvořil stát východního (despotického) či západního (parlamentního) typu. Týž „rozdrobený“ charakter vykazovala také vědecká práce Goethova a na ni navazující „teorie poznání“ R. Steinera, sjednocená teprve ve Filosofii svobody.


To vše a jiné, vzešlo z ducha německého národa a jen tento duch může své plody předat duši ruského národa.


Ostatní národy měly rovněž vynikající osobnosti, k duchovní vědě však pracoval jen národ německý.


Stále je tu třeba mít na vědomí, že mluvíme-li o kultuře člověka či národa, tu nemluvíme o mase těla či mase mnohosti národních těl, ale o duchu. Lidský duch je lidské „já“ inkarnované v lidském těle a duch národa je archanděl, dlící v duchovním světě. Vedlo by k dalekosáhlým výkladům, kdybych tu měl popisovat, čím se duch německého národa liší od duchů ostatních národů. Zde mohou odkázat na anthroposofii, či v kostce na Rusa, Sergeje O. Prokofjeva, působícího ve Švýcarsku...


V kostce tedy odpovídám. Francie není středem Evropy a skrze ni zastupuje Západ na Východ. Není tedy nutné a už vůbec ne žádoucí, aby se v Evropě či na Východě (např. na Ukrajině) anglo-americký Západ jakkoliv bezprostředně angažoval. Češi například zasahují jako klín do střední Evropy. Jako západní Slované však mají za úkol působit z Východu na Západ. Ani zde tedy není žádoucí, aby se ve střední či západní Evropě bezprostředně angažoval ruský či jiný (dálný, orientální atp.) Východ.


Opakuji tedy: Anthroposofií má duši ruského národa oplodnit duch německého národa, nikoliv masa německých přistěhovalců či vojáků, či ruské překlady anthroposofie. V liteře není duch!


Ducha nemají ani hesla francouzské revoluce a neměl ho ani Napoleon Bonaparte.


Není tedy jedno, odkud a jak bude duše ruského národa oplodněna. O texty tu nejde a o ruskou gramotnost rovněž ne!


Americký pojem „Euroatlantická civilizace“ naznačuje, že Evropa souvisí s Atlantickým oceánem, nikoliv s oceánem Tichým (s Pacifikem). Kultura zaniklé staré Atlantidy s tím nemá co dělat.


Správně cítíte, že vzájemné bezprostřední zasahování Východu na Západu a obráceně, a zasahování jich obou do střední Evropy, usiluje o odvrácení vývoje lidstva od Krista. Je to v podstatě Pavlovo: „ne já, ale Kristus ve mně!“ (duchovní Já), čím má být kultura ruského národa, ze strany kultury národa německého, oplodněna...

   

Zpět na seznam témat


Poslední aktivita

Diskuse [31]
» Úsilí o anglikanizaci je vnáše …
16.05.2019, 17:41:13 |
autor: Atrea
Diskuse [31]
» Jestliže se dnes hovoří česky …
16.05.2019, 16:05:09 |
autor: RCW
Diskuse [31]
» Vidím to podobně, nemám co dod …
04.05.2019, 20:41:46 |
autor: jk
Diskuse [31]
» úvaha,kterou mě napadlo dát ta …
01.05.2019, 15:45:49 |
autor: df
Diskuse [31]
» Co je to rosikrucianstvi a co …
29.04.2019, 13:10:41 |
autor: Justinian Crakenkreutz
Diskuse [31]
» Duchovní věda je kořenem antro …
02.04.2019, 12:57:57 |
autor: Justinián Crakenkreutz
Diskuse [31]
» "Proč většina antroposofů odm …
01.04.2019, 12:22:24 |
autor: atrea
Diskuse [31]
» Tento příspěvek Justiniána C …
29.03.2019, 14:25:50 |
autor: atrea
Diskuse [31]
» Tajemství biblických dějin stv …
29.03.2019, 14:12:05 |
autor: Df
Diskuse [31]
» Kdysi mě zaujal názor zmp, že …
27.03.2019, 14:07:11 |
autor: atrea
Diskuse [31]
» Pojem " prvotní hřích" byl zám …
27.03.2019, 11:17:56 |
autor: atrea
Diskuse [31]
» osudové (podlehnutí tomuto svě …
21.03.2019, 14:27:28 |
autor: RCW
Diskuse [31]
» Oslnění Luciferoým světlem je …
21.03.2019, 14:22:04 |
autor: RCW
Diskuse [31]
» Prvotní hřích byl nutností pro …
21.03.2019, 13:47:11 |
autor: jk
Diskuse [31]
» Na starém Saturnu se utvářel č …
21.03.2019, 13:35:23 |
autor: jk
Diskuse [31]
»   (taková otázková úvaha, kde …
19.03.2019, 17:07:32 |
autor: David
Diskuse [31]
» Za úplně první hřích považuji …
18.03.2019, 13:51:39 |
autor: Justinián Crakenkreutz
Diskuse [31]
» Co to je prvotní hřích? Je to …
15.03.2019, 10:10:24 |
autor: RCW
Diskuse [31]
» Vime ze prvorozenym synem Boha …
04.03.2019, 15:57:45 |
autor: Justinian Crakenkreutz
Diskuse [31]
» Ten oltar na zemi uz je. Prost …
02.03.2019, 17:05:29 |
autor: Justinian Crakenkreutz
Poslední komentáře do RSS

RSS     Mapa webu
Nahoru